Kaliteli tıbbi cihaza erişim zorlaşıyor!

Türkiye’nin sağlık sisteminde tıbbi cihaz sektörü önemli bir rol oynuyor. Tıbbi cihaz teknolojileri, geniş bir yelpazede hastalıkları teşhis eden, izleyen ve tedavi eden sağlık ürünlerini kapsıyor.

Bu teknolojiler, erken tanı, minimal invaziv tedavi seçeneklerinin artırılması, hastanede kalış ve rehabilitasyon zamanlarının azaltılması, dolayısıyla sağlık kalitesinin artırılması için tasarlanıyor. Tıbbi cihaz sektörü, şırıngadan ameliyat ipliğine, laboratuvar testlerinden kalp piline, ortopedik implantlardan ileri cerrahi malzemelerine kadar çok geniş bir yelpazede ürün tedarik ediyor. Yolu hastaneye düşen her vatandaşımız sektörün ürünleri sayesinde teşhis ve tedavi olanağına kavuşuyor. Türkiye’ye medikal cihaz alanında yenilikçilik ve deneyim getirecek köklü tıbbi cihaz firmalarından oluşan Araştırmacı Tıp Teknolojileri Üreticileri Derneği (ARTED), Türkiye’de tıbbi cihaz alanında yaşanan sorunlarla ilgili çözüm önerilerini, düzenlediği basın toplantısında paylaştı. Basın toplantısında sektörün sorunlarını gündeme taşıyan ARTED Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Tomruk, Tıbbi cihaz sektörünün sağlık reformunun gizli kahramanı olduğunu belirterek, tıbbi cihaz sektörü olmadan teşhis ve tedavinin düşünülemeyeceğini ifade ediyor. ARTED Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Tomruk toplantıda; “Türkiye’de tıbbi cihaz sektörü, 6 milyar TL’lik piyasa büyüklüğüyle dünyadaki en büyük 20 pazardan biri konumundadır. Araştırma-geliştirme harcamalarına cirosunun ortalamada %9-11’lik payını ayıran uluslararası tıbbi cihaz sektörü, ilaç sektöründen sonra, Ar-Ge alanında en yüksek yatırımı yapan ikinci sektördür. Halkımızın büyük bir çoğunluğu artık Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamındadır ve ekonomik durumu bize benzer ülkeler içinde bunu başarabilen başka bir ülke bulunmamaktadır. Dünyanın en büyük 17. Ekonomisine sahip olan Türkiye’de Gayri Safi Milli Hasıla (GSYH)’da sağlığa ayrılan pay %5,4 seviyesindedir. Bu oran her ne kadar Avrupa Ekonomik İş Birliği Örgütü (OECD) ortalamasının altında kalsa da Türkiye, sağlığa erişimi artırma konusunda son yıllarda gerçekten çok başarılı olmuştur. Halkımızın büyük bir çoğunluğu artık Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamındadır ve ekonomik durumu bize benzer ülkeler içinde bunu başarabilen başka bir ülke bulunmamaktadır. Ülkemizin gerçekten kuvvetli bir sağlık turizmi potansiyeli var ve bununla uyumlu olarak hükümetimiz 10. Kalkınma Planı çerçevesinde Medikal turizmde dünyanın ilk 5 destinasyonu içerisinde olma, 750.000 yabancı hastayı tedavi etme, 5,6 milyar dolar gelir elde etme şeklinde bir sağlık turizmi hedefi koymuştur. Bu hedefe ulaşabilmemizin ön koşullarından biri kaliteli tıbbi malzemelerin ülkemizde varlığını sürdürüyor olmasıdır. Yani sağlık sunucuları ve hekimler en son teknolojileri dünya ile eş zamanlı kullanabiliyor ve deneyim kazanabiliyor olmalıdır.” İfadelerini kullandı.

Türkiye’de Tıbbi cihaz sektöründe fiyatların maliyet artışına göre revize edilmemesi problem oluşturuyor d

Çok büyük bir kısmı devlet tarafından karşılanan sağlık harcamalarına bakıldığında, kamu, özel ve üniversite hastaneleri olmak üzere yaklaşık iki bin sağlık hizmet sunucusuna karşılık tek ödeyici kurum olan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) giderleri çok yüksek bir Kurumdur; büyük maliyetler üstlenerek toplum sağlığını güvence altına almaya çalışmaktadır. Sağlığa harcanması gereken kaynak emeklilik sistemi gibi farklı sistemlere aktarıldığından, ilk Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)’nin 2007 yılında yayınlanmasından bu yana tıbbi cihaz ve hizmet ödemelerinde artan maliyetleri karşılayacak bir düzenleme yapılmamıştır. 2007’de 1.32 TL olan 1 USD bugün %181 artışla 3,70 TL seviyesine ulaşmış, Euro %125 artışla 1.76 TL’den 3.96 TL’ye çıkmıştır. Aynı dönemde enflasyon artışı %114 olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda 10 yıl önce 100 TL’lik bir ödeme bugün için 40 TL’ye denk geldiğinden kurda yaşanan artışa rağmen değişikliğe gidilmeyen geri ödeme fiyatları, döviz ile hammadde sağlayarak, üretim tesisi kurarak üretim yapan, teknolojileri, cihazları yurtdışından dövizle getiren, tıbbi cihaz sektörünü çok ciddi şekilde vurmuştur. Hastanelerimize ve vatandaşımıza hizmet verebilmek için geri ödeme fiyatlarının düzenli olarak güncellenmesi şarttır. Tıbbi cihaz sektörü ülkemizin dört bir yanında en ücra köşelerdeki hastanelere en kaliteli hizmeti zamanında sağlayabilmek için teknik destek, eğitim, teknoloji merkezi, bayi ağı, klinik destek elemanları gibi her biri ayrı ayrı önemli birer masraf kalemi olan yatırımlar yapmaktadır. Buna karşın tüm bu masrafların karşılanabileceği düzenli bir fiyat güncellemesi yapılmadığından sektörün ayakta kalması ve sistemin sürdürülebilirliği tehlike altındadır. Tek çözüm SUT fiyatlarının güncellenmesidir.

Üniversite hastanelerinin geciken ödemeleri sektörün önemli sorunlarından biri! Adsız

Fiyatlarla ilgili sorunlara ek olarak ödeme vadeleri de giderek uzamaktadır. Pek çok üniversite hastanesinin ödeme vadesi 3 yılı aşmıştır. Üniversite hastanelerinin geciken ödemeleri sektörün önemli sorunlarından biridir ve buna da bir çözüm getirilmesi beklenmektedir. SGK, bu yıl üniversite finansmanını %10 oranında arttırmış olsa da halen ödeme vadelerinin çok uzun olması ve üniversite borçlarının yapılandırılmaması sebebiyle firmalara ödeme yapılamamaktadır. Bu nedenle küçülen ya da faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan firma sayısı her geçen gün artmaktadır. Ar-Ge, yatırım ve istihdam planlamaları yapılamamaktadır. Katma değeri çok yüksek bir sektör olan tıbbi cihaz sektörü ancak bu sorunların çözülmesi ile ekonomimize daha fazla katkı yapabilir hale gelebilecektir.

Tıbbi cihaz sektörü hayatta kalma mücadelesi veriyor

Uzun zamandır zor şartlar altında vatandaşlara hizmet vermeye çalışan tıbbi cihaz sektörünün geçtiğimiz birkaç ayda yaşanan kur artışları sonrasında zor durumda kaldığını belirten Özgür Tomruk; “Bu koşullar altında tıbbi cihaz sektörü bir hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Tıbbi Cihaz fiyatlarının maliyet artışlarını yansıtacak şekilde ivedilikle güncellenmesi gerekmektedir. Üniversitelerin birikmiş alacakları ile ilgili olarak hızlı bir çözüm üretilmesi zaruridir. Bu önlemlerin alınmaması durumunda vatandaşlarımız fazlasıyla hak ettikleri kaliteli ürünlere ulaşamayacak, pek çok tedavinin sunulabilmesi riske girecektir. Sektörün hak ettiği ilgiyi göreceğine ve sorunların çözümü için gerekli adımların atılacağına olan inancımızı koruyoruz. Tıbbi cihaz sektörü, büyük başarılara erişmiş sağlıkta dönüşüm programında başta hasta erişimi, verimlilik ve kalite olmak üzere istenilen hedeflere ulaşılması için bugüne kadar vermiş olduğu desteği vermeye; hasta sağlığı ve güvenliği odaklı çalışmalarına devam edecektir.” dedi.

#Kaliteli #tıbbi #tıbbicihaz #erişimzorlaşıyor #Kalitelitıbbicihaz #cihaz #manşet

 

Popüler Yazılar