Mobil teknolojinin sağlığa faydası klinik olarak kanıtlandı


İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi işbirliği ile Turkcell SağlıkMetre çözümünün 100 diyabet hastası için kullanıldığı projede sonuçlar başarılı: Alanında dünyada ilklerden biri olma özelliği taşıyan projenin takip grubunda yer alan hastalarda, ek bir ilaç kullanılmadan ve ilaç dozları arttırılmadan, kan şekeri yüzde 16 oranında azaldı.

Turkcell’in 2012 yılında geliştirdiği ve İstanbul Üniversitesi işbirliği ile denemelerine başlanan Sağlık Metre çözümünün klinik başarısı kanıtlandı. Uzaktan sağlık takip yönetiminde yeni bir dönem başlatan Turkcell SağlıkMetre çözümü, ilk etapta İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi’nde tedavi gören toplam 100 diyabet hastası için kullanıldı. Ortak projenin sonuçları, Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Güloğlu, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akif Karan ve İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Endokrin Bölümü Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlhan Satman’ın katıldığı basın toplantısında açıklandı.

Diyabet kontrolünde müthiş başarı

Proje kapsamında, Turkcell tarafından geliştirilen Sağlık Metre cihazı ile İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi’nde diyabet hastalığıyla mücadele eden 100 kronik hastanın önemli tıbbi ölçüm verileri 7/24 uzaktan takip edildi ve kayıt altına alındı. Halen devam eden projenin çalış ma grubunda yer alan hastalarda, tedaviye uyum, yüzde 25 oranında arttı. Hastaların açlık kan şekeri ortalaması yüzde 16 oranında düşerken, HbA1c adı verilen son üç aylık kan şekeri kontrol parametresi de başlangıç değerine göre yüzde 9 oranında azaldı. Diyabeti kontrol altında olan hastaların oranı ilk 3 ayda yüzde 41, ikinci 3 ayda ise yüzde 37 oldu. Sağlık Metre kullanmayan kontrol grubundaki kontrol oranları ise sırası ile yüzde 38 ve yüzde 26 olarak gerçekleşti. Böylece, Turkcell Sağlık- Metre ile takip edilen hastalardaki diyabet kontrol başarısı yüzde 41’e ulaştı. Proje, Sağlık Bakanlığı himayesinde, 19 Avrupa ülkesinin katılımı ile gerçekleştirilen “Kronik Hastalıklarda Sürdürülebilir Sağlık için Çözüm Arayışı” toplantılarında, İstanbul Üniversitesi tarafından sunuldu ve kabul gördü. Ülkemizde Diyabet hastalığının yayılımını araştıran ve 1998’de yapılan TURDEP-I’e kıyasla, 2010 yılında yapılan TURDEP-II çalışmasına göre, Türkiye’de 12 yılda diyabet sıklığı yüzde 90 artış göstermiştir.

Güloğlu: Tüm paydaşların inanmaları gerekiyor

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Güloğlu, toplantıda Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de yaklaşık 22 milyon kişinin bir veya birden fazla kronik hastalık taşıdığını ve Türkiye’de hasta sayısı 8 milyona ulaşan diyabetin (şeker hastalığı) yıllık maliyetinin 13 milyar TL’yi bulduğunu söyleyerek şöyle devam etti: “Kronik hastalık tedavisi bir ekip işidir; inovatif bir teknoloji iyi bir ekibin kullanımına sunulduğunda, takip işi kolaylaşır, hasta açısından tedavi daha başarılı şekilde sağlanır. Turkcell ile gerçekleştirdiğimiz bu çalışma da inovatif çözümlerin sağlık sistemindeki yükün azaltılması, hasta bakım ve diğer operasyonel maliyetlerin düşürülmesi ve hastaların yaşam kalitesinin artırılması açısından ülke ekonomisine büyük katkı sağlayabileceğini göstermiştir. Sağlık alanında teknoloji kullanımının başarıya ulaşması için hasta ve doktorların yanı sıra bu alanda söz sahibi olan tüm paydaşların ülke olarak elde edilecek faydaya inanmaları gerekiyor. Önümüzdeki dönemde Turkcell ile yaptığımız üniversite – sanayi işbirliğine benzer çalışmaların ülkemizde yaygınlaşmasını umut ediyor, sağlık alanında teknolojiden daha fazla yararlanılmasını arzuluyoruz.”

“Sağlıkmetre hem yaşam kalitesine katkı yapacak bir inovasyon”

Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, Turkcell Sağlık Metre’nin milyonlarca kronik hastanın hayatına dokunacak bir inovasyon olduğunu vurguladı. Sağlıkmetre’yi hayata geçirmenin  mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ciliv şöyle konuştu: “Turkcell’de daima, ‘İşimiz teknoloji, ama esas işimiz insan’ diyoruz. Takım olarak kendimize en çok sorduğumuz soru: ‘İnovasyonu, teknolojimizi kullanarak insan hayatına nasıl daha fazla değer katabiliriz, müşterilerimizin hayatlarını nasıl kolaylaştırabiliriz?’Biz inovasyonu, yeni bir fikrin toplumsal ve ekonomik faydaya dönüşmesi olarak görüyoruz. Turkcell mühendislerinin imzasını taşıyan SağlıkMetre tam da bu açıdan önemli bir çözüm. Gerek hastaların yaşam kalitesine olumlu etkisi, gerekse sosyal güvenlik sistemindeki yükü azaltma potansiyeli ve bakım ve diğer operasyonel maliyetlerin düşürülmesi açısından ciddi katkılar sunuyor. Bu başarının ülkemizin köklü bilim yuvalarından biri olan İstanbul Üniversitesi’nde kanıtlanmış olması ise bize büyük gurur verdi. SağlıkMetre Turkcell için ilk basamaktı. Bundan sonra da Turkcell’in teknolojisi gerek sağlık gerekse sağlıklı yaşam alanlarında insanımıza fayda sağlamak için çalışmaya devam edecek. ”İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Endokrin Bölümü Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık- Metre projesinin koordinatörü Prof. Dr. İlhan Satman da basın toplantısında yaptığıkonuşmada şunları söyledi: “Araştırmamız kapsamında 1 yıl süreyle toplam 200 diyabet hastasını takip ettik. Bu hastalardan 100’ünün takibini Turkcell SağlıkMetre’yi kullanarak gerçekleştirdiğimiz çalışma kapsamında elde ettiğimiz ilk sonuçlara göre, SağlıkMetre kullanımının kan şekeri, tansiyon değerleri ve kan yağları üzerine olumlu etkileri görülmüştür. Bu araştırma, gelişen teknolojinin desteği ile hasta verilerinin anlık olarak takip edilmesi ve değerlendirilmesi sayesinde yeni veya ilave ilaç tedavisine gerek kalmaksızın, mevcut tedavi koşullarında, kan şekerlerinin kontrol altına alınmasında ve hastaların tedaviye daha iyi cevap verebilmelerin de çok başarılı sonuçlar alınabildiğini göstermiştir. Bir GSM operatörü ile bir üniversitenin işbirliğinde gerçekleştirilen İstanbul Üniversi tesi Turkcell SağlıkMetre projesi, hasta verilerinin anlık olarak takip edilmesinden araştırma dizaynına kadar açıklanmış sonuçları ile birlikte incelendiğinde alanında bilinen ilk çalışmalardan biri olma özelliğine sahiptir.”

Turkcell SağlıkMetre nedir?

Turkcell SağlıkMetre cihazı, hem insan sağlığını hem de sebep olduğu yüksek maliyet ile ülkemizin sağlık ekonomisini tehdit eden 5 farklı kronik hastalığı (diyabet, aritmi, tansiyon, astım ve KOAH), en son teknoloji ve maksimum kullanım kolaylığı ile takip edebilmeyi sağlıyor. Tamamen Turkcell Teknoloji mühendisleri tarafından yerli kaynaklarla geliştirilen Turkcell SağlıkMetre, içerisindeki SIM kart sayesinde, her yaştan kronik hastanın zamandan ve mekândan bağımsız olarak yaptığı ölçümleri tek bir tuşa basarak doktoruna otomatik olarak iletmesine imkân tanıyor, gerektiğinde hastaya ölçüm yapmasını hatırlatıyor. Bu sayede hasta için takip defteri tutmak, bu defteri her muayenede doktoruna götürmek ya da ölçüm yapmayı unutmak gibi sorunlar ortadan kalkıyor. Yakın takip sayesinde çok daha etkin bir tedavi alabiliyor. SağlıkMetre aynı zamanda, iki ayrı hastanın tek bir cihaz üzerinde takip edilebildiği dünyadaki ilk uçtan uca uzaktan sağlık yönetim çözümlerinden biri. Hasta yakınları, hastalarının tüm ölçümlerini uzaktan takip edebiliyor, sağlık verilerinde bir bozulma gözlemlendiğinde ya da ölçüm yapılmadığı durumlarda cep telefonlarına SMS ile alarm alabiliyorlar. Bu sistem sadece yaşlı ebeveynleri olan hastalar için değil, aynı zamanda Tip-1 diyabetli çocukları olan anne babalar tarafından da beğeniliyor. Hekimler ise hastalarından gelen ölçüm değerlerini internet tabanlı Sağlık Takip Sistemi üzerinden izleyerek, tedavi programlarını proaktif bir şekilde değiştirebiliyorlar. Eğer dilerlerse, ölçümleri hasta bazında cep telefonlarına SMS olarak da alabiliyorlar. Turkcell Sağlık-Metre ile hastanın bakım ve yaşam kalitesinin artırılması, doktor ile hasta arasında bakım ve takip sürekliliğinin sağlanması, daha fazla hastaya daha kaliteli hizmet sunulması, komplikasyonların engellenmesi, verimliliğin artırılması ve sağlık sektöründe maliyetlerin azaltılması hedefleniyor.

Artık herkes kullanabilecek

Turkcell’in geliştirdiği Turkcell SağlıkMetre cihazı, bundan böyle dileyen tüm kronik hastaların hizmetinde olacak. SağlıkMetre’ye, 1 yıllık data paketi dahil olmak üzere ayda 49 TL ödeyerek sahip olmak mümkün. Cihazı edinen hastalara aynı zamanda 24 saat ücretsiz medikal destek merkezi hizmeti veriliyor. Bilimsel araştırmalara göre; Diyabet hastalığında, hastanın tedaviye uyumunun yüzde 10 artması, HbA1c’de (kan şekeri ortalama düzeyi) yüzde 0.1’lik olumlu düşüşü sağlar. Buna bağlı olarak, HbA1c’deki yüzde 1’lik azalma ise, diyabete bağlı ölüm oranlarını yüzde 21, kalp yetmezliğini yüzde 16, infarktüsü ise yüzde 26 azaltabilir.

Araştırma sonuçları

SağlıkMetre ile projeye katılan hastaların tedaviye uyumun artması ile HbA1c değerlerinde yüzde 9’a varan oranda düşüş sağlanmıştır. SağlıkMetre ile projeye katılan hastaların Açlık Kan Şekeri (AKG) düzeyleri 27 mg/ dl azalırken, diğer hastaların kan şekerlerinin 14.4mg/dl arttığı gözlemlenmiştir. Ayrıca, projede SağlıkMetre kullanan hastaların büyük ve küçük tansiyon, kan yağları değişimleri olumlu olarak azalmıştır. SağlıkMetre ile projeye katılan hastaların, kilo artışı, diğer hastalara göre çok daha az kilo almışlardır.

Diyabetin Türkiye’ye maliyeti yılda 13 milyar TL

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı Kronik Hastalıklar Raporu’na göre Türkiye’de yaklaşık 14 milyon yüksek tansiyon, 8 milyon diyabet, 17 milyon obezite, 3 milyon KOAH ve 2 milyon koroner kalp hastası var. Bu hastalıkların ikisi ya da üçü bir arada bulunabiliyor. Diyabet hastalarının yüzde 40’ında obezite ya da hipertansiyon, yüzde 40’ında hem obezite hem de hipertansiyon var. Türkiye’de yaşayan her üç kişiden birisi en az bir kronik hastalıkla yaşıyor. Kronik hasta sayısının 20 yıl içerisinde iki katına çıkacağı öngörülüyor. 2010 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kronik hastalıkların tedavisi için yaptığı harcama 33 Milyar TL. Diyabetin 2010 maliyeti dünyada 500 milyar dolar, Türkiye’de 13 milyar TL. Diyabet hastalığı, dünyada yılda yaklaşık 4 milyon insanını yaşamını yitirmesine neden oluyor.

Popüler Yazılar