Sağlık sektöründe dijital profil açığı

Türkiye’nin ilk ve tek Dijital Sağlık Zirvesi olan Dijital Health Summit Turkey’de dijital teknolojilerin sağlık kanallarına entegrasyonu ve kullanımı ile ilgili konular tartışıldı. Bu yıl dördüncüsü gerçekleşen zirvede teknoloji ve yazılım firmaları, ilaç sektörü, sağlık kurumları, mobil operatörler, hasta örgütleri, üniversiteler gibi farklı alanlardan katılımcılar yer aldı.  Michael Page Türkiye, Sağlık ve Yaşam Bilimleri Bölümü Müdürü Jülide Tunalı, zirvede “Sağlık sektöründe dijital profiller” üzerine yaşanan deneyimleri aktardı. Tunalı sağlık sektöründe dijital çalışmalar da dahil her şeyin kapalı devre bir sistemle yürütüldüğünü ifade etti ve sağlık sektöründe bu alandaki transferlerin sektör içinde kaldığını belirtti.

Geçici istihdam, dijital sektörün dinamizmine uygun

Jülide Tunalı, interim yani geçici yönetici istihdamının Avrupa’da Sağlık ve Yaşam Bilimleri alanında oldukça yaygın olduğuna dikkat çekti. Profesyoneller kurumlarda belirli sürelerde yöneticilik yaparak bazı fonksiyonlarda destek sağlıyorlar. Avrupa’da sürekli bu şekilde çalışan pek çok profesyonel var. Oysa Türkiye’de interim pozisyonlar kıdemli yöneticiler tarafından pek ilgi görmüyor. Bununla birlikte Tunalı, Türkiye’de de özellikle ilaç firmalarında interim pozisyonlar için bir havuz olduğuna dikkat çekti.

İlaç sektöründe dijital alanında profesyoneller yetiştirilecek

Jülide Tunalı, ilaç firmalarında dijital alanında organize bir şekilde çalışan yetiştirilmediğine dikkat çekti. Dijital profesyonellerin yetiştirilmesi için yeterli yatırım yapılmıyor, bunun yerine ihtiyaç olduğunda çalışanlar bu alana kaydırılıyor. Değişken bir yapıya sahip sağlık sektöründe 2016’da hangi rollerin öne çıkacağı çok net olmamakla birlikte, ilaç alanında dijital profesyonellerin eğitilmesine yatırım yapma eğilimi artıyor.

 

Popüler Yazılar