2. Uluslararası İstanbul Meme Kanseri Konferansı

Meme Kanseri Kadınlarda Görülen En Sık Kanser Türü

Türkiye’de kanser tanısı konan her 4 kadından birisinin kanseri memeden kaynaklanmaktadır.Türkiye’de meme kanseri görülme sıklığı Avrupa ve Amerika’dakine göre bariz olarak daha düşüktür. Ancak Türkiye’nin Batısında yaşayanlarda Doğusunda yaşayanlara göre daha sık meme kanseri gelişmektedir.Türkiye’de meme kanseri ortalama görülme yaşı 50 yaş civarıdır. Meme kanserlerinin yaklaşık yarısı 50 yaş altında görülmektedir.  Meme kanserine bağlı ölüm oranları 20 yıl öncesine göre çok azalmıştır ve her sene giderek daha da azalmaktadır.Meme kanserine bağlı ölüm oranlarını azaltan en önemli nedenlerden bir tanesi meme kanseri ile ilgilenen birçok branşın bir arada ahenk içerisinde takım çalışması yapmasıdır. Cerrahi, radyoloji, patoloji, medikal ve radyasyon onkolojisi uzmanlarının bir arada meme hastalıkları tanı ve tedavisinde grup şeklinde çalışmaları sadece hastalığın etkin bir şekilde tedavi edilmesine değil hem hasta hem de doktor memnuniyetini de artırmaktadır.Meme kanseri cerrahisi giderek küçülmekte, rekonstrüktif cerrahilerinin güvenliğinin ortaya konması ile hastalar organ kaybına daha az uğramaktadırlar. Bugün çoğu hasta memesini kaybetmiyor, organ alınsa dahi yerine aynı anda meme yapılabiliyor. Yine günümüzde çoğu hasta artık koltuk altı ameliyatı geçirmiyor. Bu da ileride oluşabilecek kol omuz hareketleri kısıtlılığını ve kol şişmelerinin önüne geçiyor.Gerek hastalığın biyolojik özelliklerinin daha iyi tanınması gerekse tıbbi Prof. Dr. Cihan Urastedavilerin son yıllarda oldukça önemli aşama kaydetmiş olması ile, hastalığın tedavisinde çok yüksek oranlarda yüz güldürücü sonuçlar elde edilmektedir. Hastaların yaşam kalitesi asgari düzeyde korunarak günlük yaşantılarını ailelerinden, sosyal çevrelerinden ve iş hayatlarından kopmadan eskisi gibi sürdürebilmeleri sağlanabilmektedir.Hedefe yönelik kişiselleştirilmiş tedaviler her hastaya farklı ama etkin tedavi verilmesini sağlıyor. Hangi hastaya nasıl bir tedavi verileceğine ise kişilerin ve kanserin genetik özelliklerine göre karar veriliyor. Bu şekilde etkisiz, işe yaramayan, gereksiz tedavilerin önüne geçiliyor.

Prof. Dr. Cihan Uras

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı

 Dünyanın Önde Gelen Kanser Uzmanları Breastanbul’da

10-12 Kasım 2016 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen “2. Uluslararası İstanbul Meme Kanseri Konferansı”na (BREASTANBUL 2016) Dünyanın meme kanseri tanı ve tedavisi konusunda önde gelen, bilimsel araştırmaları olan çeşitli branşlardan hekimler ve araştırıcılar katılıyor.ABD, Güney Amerika, Avrupa, Kuzey Afrika ve Uzak Doğu’nun önemli meme kanseri alanındaki liderleri, dernek başkanları kongrenin konukları olarak yer alıyorlar. Amerikan Meme Cerrahları Derneği Başkanı, Uluslararası (Dünya) Meme Bilimi Derneği hali hazırdaki ve önceki başkanı, Uluslararası Kanser Kontrol Birliği önceki başkanı, Uluslararası (Dünya) Meme Cerrahi Derneği hali hazırdaki ve sonraki başkanları, Afrika Meme Kanseri Vakfı Başkanı, Avrupa Meme Cerrahları Yeterlik Kurulu Başkanı, Yunan Meme Bilimi Akademisi Başkanı, Yunan Meme Cerrahisi Derneği Başkanı, Romanya Meme Cerrahisi ve Onkolojisi Derneği Başkanı, İsrail Meme Cerrahisi Derneği Başkanı, Avrupa Onkoloji Enstitüsü Başkanı, Avrupa Meme Bilimleri Akademisi Başkanı, Avrupa Parlamentosu Sağlığa Eşit Erişim Komisyonu Başkan Yardımcısı, Avrupa Meme Uzmanları Derneği ile Avrupa Cerrahi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu üyeleri bu kongrede yer alıyor. Oturumlarda, Hekimler ve bilim adamları son yıllardaki gelişmeleri beraber dinleyicilere aktararak, kendi aralarında en iyi klinik uygulamaların topluma sunuluş politikalarını tartışıyorlar.Tanı ve tedavide hasta merkezli kanseri önleme, tanı koyma, tedavi etme veProf. Dr. Bahadir Gulluoglu tedavi sonrası uzun süreli bakım konuları ve sağlıkta kalite konuları masaya yatırılıyor.Kongrede yurt dışından yollanan 200’e yakın tebliğ de bilimsel oturumlarda sunuluyor ve tartışılıyor. Ayrıca, Konferans öncesi çeşitli branşların mezuniyet sonrası güncel kursları da yapıldı.Hekimlerin yanısıra hemşireler, hasta dernekleri ve halk da kongreye aktif olarak katılıp kendilerini ilgilendiren konularda konuşmaları dinleyebiliyor ve tartışmalara katılabiliyorlar. Konular arasında bilimsel araştırmalara hasta olarak katılım, hasta hakları, risk azaltıcı yöntemler, sağlıklı yaşam, tedavi sonrası rehabilitasyon, global, Avrupa Birliği bünyesinde ve ülkemizde sağlık politikaları ve hizmete ulaşım stratejileri ve uygulamaları konuları yer alıyor.

Prof. Dr. M. Bahadır GüllüoğluBreastanbul2016 (1)

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi

BASIN TOPLANTISI KONUŞMACILAR:

Prof. Dr. Cihan Uras

Kongre Başkanı- Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. M. Bahadır Güllüoğlu

Kongre Başkanı – Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi

Prof. Dr. Gül Başaran

Acibadem Hastanesi Medikal Onkoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi

 Uzman Hemşire Violet Aroyo

Europa Donna Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Alexander Mundinger

Director of Radiology Department Niels – Stensen – Kliniken, Franziskus – Hospital Harderberg

President of the Senologic International Society

Prof. Dr. Mahdi Rezai

Avrupa Meme Bilimleri Akademisi (EAoS) Başkanı

bb

#UluslararasıİstanbulMemeKanseriKonferansı #Uluslararası #İstanbul #MemeKanseriKonferansı #MemeKanseri #Konferans #Kanser #Manşet

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here