İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı (ITA) EXPOMED’te Sektörle Buluştu

Italian Trade Agency Genel Müdür Aniello Musella; “Artan gelir, değişen demografi ve sağlık sistemlerine yaygın erişim Türkiye’nin sağlık sisteminin gelişmesini ve büyümesini sağlayan ana unsurlardır”

İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane) bir devlet kuruluşu olup yabancı ülkelerde İtalyan mal ve hizmetlerinin tanıtımını desteklemek ve İtalyan şirketlerinin uluslararası ilişkilerini güçlendirmek amacını taşıyor. İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansı’nın merkezi Roma’da olup İtalya’da 2 şubesi ve 81 dış ülkede 93 şubesi bulunuyor. İtalyan ihracatı için stratejik pazarlara yönelik çok sayıda programı planlayan ve yöneten Italian Trade Agency Genel Müdür Aniello Musella ile sektöre ve Expomed fuarına dair izlenimlerine dair keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.

Sektördeki konumuz ve çalışmalarınız hakkında bilgi verebilir misiniz?

“Kasım 2015 ‘ten beri ITA- İtalyan Dış Ticaret ve Tanıtım Ajansının Müdürü görevindeyim. Bundan önce  20 yıl boyunca, hep Müdür pozisyonunda, ITA’nın New York ve Hong Kong  ofislerinde çalıştım. ITA, dünya çapında önemli pazarların bulunduğu ülkelerde 85 ofisi bulunan geniş bir ağa sahip.  ITA İstanbul Ofisi, İstanbul İtalya Başkonsolosluğunun Ticari İlişkileri Geliştirme Bölümü olarak Türkiye’de 1987 yılından beri  faaliyet gösteriyor. ITA İstanbul, İtalyan ve Türk şirketler arasında ticari işbirlikleri sağlamak amacıyla çeşitli faaliyetler organize ediyor. Örnek verecek olursak sektörel fuarlara İtalyan firmalarının katılımı, teknik seminerler, Workshop ve ikili görüşmeler ( BtoB) düzenlediğimiz başlıca etkinlikler arasında yer almakta. Ayrıca, kamu ve özel Türk kurumları ile işbirliği yaparak ticari promosyonel etkinlikler çerçevesinde  İtalya’da gerçekleşen 50’den fazla fuarın her sene yaklaşık 250 kişilik Türk delegasyonlar tarafından ziyaret edilmesini sağlamaktayız. ITA İstanbul’un Türkiye’deki özel ve kamu kurumları, sektörel dernekler ve hem küçük / orta ölçekli hem de holding bazındaki Türk firmaları ile yakın sağlam ilişkileri var.”

TÜRK PAZARINA YENİ İTALYAN FİRMALARIN KATILIMINI SAĞLIYORUZ

EXPOMED fuara katılım amacınız neydi?

“ITA’nın Expomed fuarına katılmasının başlıca amacı; ileri ve gelişmiş düzeydeki İtalyan teknolojilerinin Türk firmalarına tanıtılması, Türk pazarına yeni İtalyan firmaların katılımının sağlanması ve Türkiye’de hali hazırda aktif bulunan İtalyan firmaların varlıklarının güçlendirilmesidir.”

Sizce fuarın markalara katkısı nedir?

“Expomed, İtalyan firmalar için önemli bir fuardır. ITA, daha önce bu fuara katılarak İtalyan firmalar adına çok güzel sonuçlar elde etmiştir.  Expomed, sadece Türkiye’nin değil aynı zamanda Orta Doğu’nun da en önemli elektromedikal fuarıdır. Bilhassa bu yüzden bu fuarda İtalyan firmalar sadece Türkler ile değil aynı zamanda Türkiye’ye komşu ülkelerdeki firmalar ile de tanışma imkânı yakalayabilmektedirler.”

Bu yıl Expomed fuarında kaç markanın çalışmalarını yürüttünüz?

“Expomed 2016 fuarına 23 İtalyan firma katıldı. ITA standında İtalyan firmaların ürünleri; hem video gösterimi hem de ilgili kataloglar ile İstanbul ofis personelimiz tarafından Türk firmalarına tanıtıldı.”

Medikal sektörde İtalya/Türkiye ilişkilerini nasıl yönetiyorsunuz?

“Türkiye pazarı, Elektromedikal alanında sektördeki İtalyan firmalar için büyük önem taşımaktadır. Sayıları gittikçe artan özel ve devlet hastanelerinin varlığı, özel ve kamu kuruluşlarının iş birliği ile yapılan genişletme programları, Türkiye’nin elektromedikal ekipmanlarına olan ihtiyacının  önümüzdeki yıllarda daha da artış göstereceğini belirtmektedir. Expomed fuarına katılmanın haricinde ayrıca ITA, İtalyan ürünlerinin ithal edilmesi, ticari birlikteliklerin kolaylaştırılması ve İtalyanların Türk pazarına ilgili yatırımları yapabilmesi adına İtalyan firmalarına sektördeki iş  fırsatları hakkında bilgi vermektedir. Sağlık Bakanlığı son zamanlarda Türkiye çapında 29 sağlık  kampüs inşaatını ve yönetimini yapmaktadır. Her kampüs, genel ve özel hastaneler, laboratuarlar ve refakatçi rekreasyon alanı arasında bölünmüş 2 bin, 4 bin yatakla  ilgili kişilere ev sahipliği yapabilecek kapasitedir. Bu kampüs inşaatı tamamlandığında 45 bin adet  yatak yenilenmiş olacaktır. Bu bağlamda İtalyan şirketleri, Türk hastaneleri ile oluşacak olası işbirliklerinin bir parçası olmak konusunda oldukça isteklidirler.”

İş birliği yaptığınız firmaların Türkiye’deki iş potansiyelini nasıl yönetiyorsunuz?

“ITA, hastane ve yeni tanı koyma merkezlerinin kurulması ile ilgili bütün bilgiler hakkındaki taramalarını bir rutin şeklinde yapmaktadır. İtalyan şirketlerini bilgilendirir ve kendi mevcut yapılarını ileri seviyedeki  araç ve ekipmanlar ile donatmak isteyen, yabancı tedarikçi arayışında olan Türk firmalar ile irtibata geçirir.  Bütün bu yapılanlar elektromedikal sektöründe faaliyet gösteren İtalyan firmaların resmi işlerinin kolaylaştırılmasını sağlar.”

Çalıştığınız markaların bu fuardan beklentisi nedir?

“Expomed 2016 ile İtalyan firmalar ticari anlamda beklentilerini arttırdılar. 2015 yılında Türkiye pazarındaki elektromedikal ekipmanları 3 milyar dolarlık bir değere ulaştı. Bunun %86’sının yurt dışından ithal edilen ürünlerden oluştuğunu göz önüne alırsak ve yerel pazardaki potansiyel gelişmeyi de hesaba katarsak, İtalyan firmalarının mevcut iş fırsatlarını beklediğini dile getirebiliriz.”

2018 YILINA KADAR MEDİKAL EKİPMAN ALANININ ÇEŞİTLİ ÜRÜN GAMLARINDA YILLIK % 8,5 ORANINDA BİR BÜYÜME ÖNGÖRMEKTEYİZ

Türkiye medikal sağlık alanında nasıl bir ilerleme sağlıyor?

“Yaptığımız pazar araştırmasına göre 2018 yılına kadar medikal ekipman alanının çeşitli ürün gamlarında yıllık % 8,5 oranında bir büyüme öngörmekteyiz. 2018 yılında tanısal görüntüleme aletlerinin pazar hacminin 750 milyon dolara ulaşması tahmin edilmektedir. Bunun haricinde diğer  ürünlerle birlikte bütün elektromedikal sektörünün toplam değeri 1,5 milyar dolara ulaşacaktır.”

Türkiye’deki sağlık sektörüne ayrılan ekonomik bütçe ne kadar? 2016 yılı içerisinde sektör için öngörüleriniz nelerdir?

“Elektromedikal sektörü İtalyan firmalar için özel bir önem arz etmektedir. ITA, başka organizasyonlar çerçevesinde de İtalyan firmalarına bu sektördeki Türk şirketleri ile çalışma konusunda  yardımcı olmaya hazırdır. Buna istinaden 2016 Ekim ayında İtalyan firmalara bir workshop organize edilmesi öngörülmektedir. Bu bağlamda onları Türkiye’deki elektromedikal sektöründeki iş imkanları hakkında bilgilendireceğiz. Ayrıca ITA, 2017 yılında gerçekleşecek olan Expomed fuarı için  resmi İtalyan katılımını finansal açıdan da destekleyecektir.”

Çalıştığınız firmaların medikal sektördeki hedef kitlesi kimlerdir? 

“ITA’nın ve İtalyan firmalarının hedef kitlesi ilk olarak Türk Sağlık Bakanlığı ve ilgili kamu organizasyonlarıdır. Sonrasında Özel&Devlet hastaneleri, tanı koyma laboratuarları, ithalatçılar ve distribütörler, sektörel basın ve dernekler, doktorlar gelmektedir.”

Gelişen Türkiye ekonomisinde, sağlık sektöründeki büyüme oranlarından bahseder misiniz?

“Artan gelir, değişen demografi ve sağlık sistemlerine yaygın erişim Türkiye’nin sağlık sisteminin gelişmesini ve büyümesini sağlayan ana unsurlardır. Sağlık hizmet endüstrisi hızla yayılmaktadır ve artan nüfus, popülasyonun yaş alması, kronik hastalıkların artışı, kapsamlı sağlık sigortası rizikoları, artan ekonomik refah ve hastalık profilinin değişmesi gibi etkenler sayesinde de sektörün daha da gelişmesi öngörülmektedir.”

TÜRKİYE’NİN 2015 YILINDA 1.227 MİLYON EURO İLE İTHAL ETTİĞİ MEDİKAL EKİPMAN HACMİNİN 42 MİLYON EURO’SU İTALYA’YA AİT

Medikal ürünler pazarı söz konusu olduğunda Türkiye’nin diğer ülkelere göre durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

“Türkiye’de medikal ekipmanların üretimi sınırlı sayıdadır, bundan dolayı sektördeki ihtiyacın büyük bir kısmı yabancı ülkelerden ithal edilen ürünler ile karşılanmaktadır. Türkiye, 2015 yılında 1.227 milyon Euro medikal ekipman ithal etmiştir ve bunun 42 milyon Euro’su İtalya’ya aittir. Türkiye’nin ithalat yaptığı ülkeler sıralamasında İtalya, 7. sırayı almaktadır. İthalat yaptığı diğer ülkeler sırasıyla; Amerika, Almanya, Çin, Japonya, Güney Kore ve İngiltere’dir. Medikal, cerrahi, dişçilik ekipmanları ile X, Alfa Beta ve Gamma Ray cihazları, tüpler ve parçalar İtalya’dan ithal edilen iki ana kategoriyi oluşturmaktadırlar.”

Türkiye’de medikal sektöründe en çok tercih edilen ürünler nelerdir?

“Türkiye’de büyük potansiyele sahip ürünler; Gelişmiş ön eleme, görüntüleme ve tanı cihazları, gelişmiş bakım cihazları, robotik teknoloji, klinik kimya ve laboratuvar cihazları ve reaktifleri, kanser tedavisi cihazları, e-sağlık ve M-sağlık sistemini kullanarak gelişmiş cerrahi cihazları, ortopedi ve travmada kullanılan implantlar uzaktan hasta izleme cihazları, teletıp sistemleridir.”

İtalyan firmaları ile Türkiye arasında medikal ürünler pazarında ithalat/ihracat  oranlarını değerlendirir misiniz?

“İtalya, Türkiye’nin toplam ithalatının %4’ünü kapsamaktadır ve  tıbbi, cerrahi, dişçilik ekipmanları ve X Alfa, Beta Gamma Ray cihazları, tüpler gibi alanlarda bu payı arttırmak için büyük bir potansiyele sahiptir.”

İŞ HAYATI BÜYÜK BEKLENTİLER İLE İLERİYE BAKMAYI GEREKTİRİR

Son dönemde Türkiye’de yaşanan terör olayları çalıştığınız sektörleri nasıl etkiledi? İtalyan firmalarının bakış açısı ve yatırımlarında değişiklik söz konusu oldu mu?

“İtalyan şirketleri, Türk şirketleri ile çalışmak için çok kararlılar ve Türk mevkidaşları ile iş birliklerini  pekiştirmek için hazırlar. Tabii iş hayatı her zamanki gibi  büyük beklentiler ile ileriye bakmayı gerektirir.”

Sağlık Turizmi ülkemizin ve dünyanın gündeminde olan bir konu. Sizin sağlık turizmi alanındaki çalışmalarınızı öğrenebilir miyiz?

“Sağlık turizmi medikal alanında yeni bir segmenttir ve İtalya, bu trendin güçlendirilmesinde rol oynamaktadır. İtalyan sağlık sistemi, hem kamu hem de özel kurumlar ile ortaklaşa çalışarak  Roma, Floransa ve Venedik kentlerinin  güzellikleri ile  Türkiye’deki sağlıklı müşterilerin ilgisini çekmeyi sağlayabilirler.”

#İtalyanDışTicaret #TanıtımAjansı  #ItalianTradeAgency #AnielloMusella #EXPOMED

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here