Hakkımızda

İstmag Magazin’in çıkardığı ilk dergilerden olan Medikal & Teknik, aynı zamanda sahası olan medikal sektörünün de ilk ve en etkili ihtisas yayınıdır. Derginin tamamı Türkçe ve İngilizce dilindedir. Yayın hayatına 1985 yılında başlayan Medikal Teknik dergisi, genel olarak aktüel panorama, tıbbi ekipman, hastane & donanım, ayın dosyası gibi çeşitli bölümlerden oluşur. Aktüel bölümünde o ay içindeki güncel olaylar, tıbbi ekipman b.lümünde sekt.rün her dalındaki cihazların tanıtım bilgileri, hastane- yapı organizasyon bölümünde hastanelerin işleyişine, tanıtımına ve ihtiyaçlarına yönelik haberler, fuar ve kongre bölümünde ise tıp dünyasınıa dair etkinlik ve organizasyon haberlerine yer verilir. Medikal Teknik Dergisi, bütün ilgili sahaların en son imalat metotlarını ve tedarikçi kuruluşları aydınlatıcı biçimde tanıtmaktadır. Ekipman üreticileri ve tedarikçileriyle sıkı bir ilişki içerisindedir.

Ticari yayın sektöründe 40 yıldan fazla deneyimi bulunan bir ekip tarafından kurulmuş olan Istmag (İstanbul Magazin Grubu) çeşitli sektörlere yönelik dergiler yayınlamaktadır. Grup, 30 basılı 2 de online dergisi ile hemen her sektöre hitap etmektedir.

Her ay yurt içinde ve yurt dışında onlarca fuara katılarak Türkiye ve diğer dünya ülkeleri arasında bir köprü görevi icra etmekteyiz.

Basılı ve web yayınlarımız her geçen gün daha da gelişmekte olup ve şirketimiz ticari yayın alanında Türkiye’nin en büyük grubu, dünyanın da önde gelen yayıncılarından birisi haline gelmiştir.

Daha fazla bilgi için lütfen bize yazın: [email protected]

 

About Us


As one of the first magazines of Istanbul Magazine Group, Medikal Teknik is, at the same time, the first specialty magazine of its sector in Turkey. The magazine is completely in Turkish and English. Started its publishing life in 1985 Medikal Teknik is generally comprised of current issues, panorama, medical equipment, hospital – organization, issue of the month, etc. The current issues include the events and important issues of the month; medical equipment section deals with the promotion of the materials in all branches of the medical industry, hospital – organization part deals with operation of hospitals, their promotions and requirements fairs and congress section covers the news about the events and organizations held or to be held in the medical industry. Medikal Teknik magazine promotes the latest manufacturing methods of all related fields and the suppliers in an informative style. It has close relations with equipment manufacturers and suppliers.

Established by a team who served the trade press industry for over 40 years, Istmag (Istanbul Magazine Group) has been publishing trade magazines in different sectors. The Group has been addressing almost to all sectors with 30 print and 32 online magazines.

Attending tens of fairs in Turkey and around the world every month we have been playing a bridging role between Turkey and the world.

Our print and web publications have been developing further every day and our company has become the largest trade press group in Turkey and has been one of the most leading publishers around the world.

For further information please write to us: [email protected]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir