“SAĞLIKLI SU YÖNETİMİ KONGRESİ”

26Yaşamın vazgeçilmez kaynağı su; sağlıksız şartlarda sunulursa toplum için hastalık kaynağı haline gelebilir.

20 – 22 Mayıs 2015 tarihlerinde Renaissance Polat Hotel Erzurum’da yapılacak olan “SAĞLIKLI SU YÖNETİMİ KONGRESİ” Sağlık Bakanlığı’nın katkılarıyla, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Erzurum Halk Sağlığı Müdürlüğü, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından düzenleniyor.

Sağlıklı Su Yönetimi Kongresi’nin amacı sağlık hizmetleriyle ilgili sorunların çözümüne ışık tutan bilgi paylaşımları sayesinde, ülkemizde ortaya çıkabilecek olağanüstü durumlarda alınacak önlemler konusunda yol göstermek.

Yaşamın ve sağlığın vazgeçilmez kaynağı su; sağlıksız şartlarda sunulursa toplum için hastalık kaynağı haline gelebilir. Bu temel bakış açısı ışığında gerçekleştirilecek Sağlıklı Su Yönetimi Kongresi; çevre mühendisliği, kimya, biyoloji, tıp alanlarında uzmanların ve özel sektörden katılımcıların sağlıklı su üretme/sunma konusundaki birikimlerini paylaşacakları bir platform olmayı hedefliyor. Kongrede ideal suyun tüketiciye ulaştırılması konusu, alanında uzman katılımcılar ve akademisyenler tarafından irdelenecek.

Kongre’ye; Halk Sağlığı Müdürlüklerine bağlı laboratuvarlardan, çevre sağlığı ile ilgili şubelerden, üniversitelerde içme ve kullanım sularıyla ilgili hizmetlerden sorumlu akademik birimlerden, bakanlıkların su ve sağlıkla ilgili daire başkanlıklarından, belediyelerin su temini ve yönetiminden sorumlu birimlerinden, konuyla ilgilenen diğer kamu kurum/kuruluşlarından ve özel sektörden katılımcıların ilgi göstermesi bekleniyor.

Prof. Dr. Hikmet Koçak ve Prof. Dr. Seçil Özkan’ın eş başkan olarak katılacakları bu önemli kongrenin onursal başkanı ise Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu.

Popüler Yazılar