Tıbbi cihaz satışında yeni düzenleme

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğine göre, tıbbi cihazların dağıtım ve satışının yapıldığı satış merkezleri, içinde sağlık kurum ve kuruluşu bulunan bina ve bahçesi ile müştemilatında açılamayacak.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, merkezde satış ve tanıtım elemanı olarak çalışan kişinin görevine son verilmesi, istifası, satış ve tanıtım elemanı şartlarını herhangi bir şekilde kaybetmesi durumunun ortaya çıkmasından itibaren 5 iş günü içinde zorunlu olarak yeni bir satış ve tanıtım elemanı görevlendirilecek. Aynı şekilde görev yapan satış ve tanıtım elemanının vefatı halinde de zorunlu olarak 15 gün içerisinde satış merkezinin müdürlüğe bildirimde bulunması ve en geç bir ay içerisinde yeni bir satış ve tanıtım elemanı çalıştırması gerekiyor. Ayrıca, yapılan düzenleme kapsamında, sağlık meslek mensuplarına ve sağlık kurum ve kuruluşlarının bünyesinde tıbbi cihaz alanında çalışan teknik elemanlara yönelik yapılan simülasyon merkezleri ve kadavra merkezlerindeki eğitim faaliyetleri bilimsel ve eğitsel faaliyet olarak değerlendirilemeyecek. Öte yandan, muayenehaneler ile sadece tahlil ve görüntüleme hizmeti veren laboratuvar tanı merkezleri, eczaneler, optisyenlik müesseseleri, işitme cihazı merkezleri, ısmarlama protez ve ortez merkezleri, diş protez laboratuvarları bulunan binalar hariç olmak üzere, içinde sağlık kurum ve kuruluşu bulunan bina ve bahçesi ile müştemilatında satış merkezi açılamayacak.

Medikal malzeme satışını kimler yapacak?

Yönetmelik kapsamında sadece il sağlık müdürlüklerinden ruhsat almış firmalar tarafından medikal malzeme satışı yapılabilecek. Ruhsat süreçleri tamamlanmayan firmaların Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) ve Ürün Takip Sistemi (ÜTS ) kayıt bildirimleri reddedilecek. Tüketicilerin bu hususta hassas olması gerektiğinin altını çizen TİTCK Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dr. Ali Sait Septioğlu, vatandaşların, medikal malzeme satın aldıkları yerlerde, satış tanıtım elemanlarının, onların bu konudaki yetkinliğini gösteren yaka kartlarına dikkat etmeleri gerektiğini bildirdi.

#Tıbbicihazsatışı #Tıbbicihaz #Tıbbi #yenidüzenleme #cihaz #Manşet

 

Popüler Yazılar