2. Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu Ankara’da


Türkiye’deki 450 bin sağlık çalışanını yakından ilgilendiren ‘Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu’ nun 2.si 11 Mayıs 2013 Cumartesi günü Ankara HiltonSA Otelinde yapılıyor.

Sağlık Kuruluşlarında Güvenlik Kültürü, İğne Batma Vakalarına Yaklaşım, Tıbbi Laboratuar Yönetmeliğinde Değişiklikler, Laboratuar Güvenliği ve Kazaları, Kan Alma ve Kan Alma Hatalarının Laboratuar Sonuçlarına Yansıması gibi konular alanında çok değerli uzmanlar tarafından anlatılacak.

Sempozyumda her yıl sağlık sektörüne büyük ekonomik zarar veren ve çalışanların yaralanmasına yol açan kazalar ile bu kazaların sebeplerinin nasıl önlenebileceği konuları da ayrıca tartışılacak.

Sempozyuma Avrupa’dan İnfeksiyon Hastalıkları uzmanı Dr. Gabriella De Carli ve Türkiye’den Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hasan Güler katılacak.

‘Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu’ açılışında sağlık çalışanları için güvenlikli ürün kullanımını düzenleyen AB yasasının uyum sürecini, konunun İtalyan uzmanı Avrupa Biyogüvenlik Ağı’nın da bir üyesi Doktor Gabriella De Carli anlatacak.

Sağlık çalışanları için hastanelerdeki en büyük tehditlerden biri iğne batmaları olarak görülüyorken, AB üye ülkelerde 11 Mayıs 2013’de yürürlüğe girecek yasa (2000/54/EC) sağlık kuruluşlarında bu tür yaralanmaları önlemek amacı ile çıkarıldı.

Sağlık çalışanlarının delici ve kesici aletlerle yaralanmasının ekonomik bedeli de oldukça ağır. Yaralanan sağlık çalışanının enfeksiyon kapıp kapmadığını anlamak için yapılan testlerin masrafı her yıl sağlık sektörüne ciddi ekonomik zarar veriyor.

Uzmanlar, bu tür kazaların çalışanların eğitimi ve güvenlikli araç ve cihaz kullanımı ile %80 oranında azaltılabileceği belirtiyor.

Türk Biyokimya Derneği ve Becton Dickinson (BD) Türkiye firmasının beraber düzenlediği ‘Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumu’nda Türkiye’deki Sağlık Kuruluşlarında Güvenlik Kültürü konulu sunumu Selçuk Üniversitesi’nden Emel Filiz yapacak.

Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Necla Tülek’in  İğne Batma Yaralanmalarına Yaklaşım konulu konuşmasını, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü  Laboratuvar Hizmetleri Daire Başkanlığı’ndan Ferzane Mercan’ın Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliğinde Değişiklikler , Hasta ve Çalışan Güvenliğine Bakış konulu sunumu izleyecek. Ardından Hacettepe Üniversitesi’nden Aslı Pınar, Laboratuvar Güvenliği ve Laboratuvar Kazaları ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nden Serkan Tapan Kan Alma ve Kan Alma Hatalarının Laboratuvar Sonuçlarına Yansıma konulu sunumları ile programda yerlerini alacak.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here