5. Tıbbi Tedarik Kongresi Sağlığın Tüm Taraflarının Katılımı ile Başladı

Tıbbi Tedarik Kongresi, 11 Aralık Çarşamba günü Ankara Eliz Otel ve Kongre Merkezi’nde tedarik sektörünün tüm taraflarının katılımı ile açıldı. Kongrenin açılışında Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar, İKMİB Başkanı Adil Pelister ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven birer konuşma yaptı.

 

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe:

“Dünya pazarında üretici konumunda bir ülke olma yolunda ilerlemekteyiz”

5.Tıbbi Tedarik Kongresi’nin açılışta konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, sağlık hizmet sunumunda tıbbi tedarikin öneminden bahsederek “Kaliteli ve etkin bir sağlık hizmet sunumu için sürecin doğru bir şekilde yönetimi önemlidir. Üretim ve ithalattan başlamak üzere nihai kullanıldığı yere kadar süreçteki tüm kişi ve kurumlar açısından oldukça önemlidir. Bakanlık olarak bu hususun öneminin farkında olup bu alandaki politikalarımızı ve yatırımlarımızı bu bilinçle gerçekleştirmekteyiz.” dedi.

Ürün Takip Sistemi ile 2017 yılından itibaren tıbbi cihazların kayıtlarının daha etkin bir şekilde yapıldığını ve firmaların özellikle önceki dönemde yaşadıkları sorunları gidermek üzere çalışmaların devam ettiğini kaydeden Meşe, “Bununla birlikte; özellikle risk grubu yüksek ürünlerde halihazırda devam eden tekil takip süreçlerinin, 2020 yılı itibariyle tüm tıbbi cihazlarda zorunlu olarak başlamasıyla birlikte ilaçta olduğu gibi tüm süreç bu alanda da kontrol altına alınacaktır. Böylece; malzeme yetersizliğinden ötürü hizmet sunumunu aksatacak unsurlar, oluşmadan önce sistem üzerinden tespit edilebilecek, önleyici tedbirler hızla tarafımızca alınabilecektir.

Önümüzdeki yıl yürürlüğe girecek yeni tıbbi cihaz regülasyonu ciddi sorumluluk getiriyor

Özellikle önümüzdeki yıl itibariyle yürürlüğe girecek olan yeni tıbbi cihaz regulasyonu, üreticiler başta olmak üzere tüm taraflara ciddi sorumluluklar getirmektedir. Yeni mevzuat, tıbbi cihazlarda uygulanan yaklaşımı kökten değiştirmiş ve asgari güvenlik kriterlerinden azami güvenlik ve kalite seviyesine evrilmiştir. Geçiş sürecinde ve sonrasında yaşanabilecek her sorun, nihayetinde sağlık hizmet sunumunun olumsuz olarak etkilenmesine neden olabilecektir. Yeni mevzuatı uyumlaştırma çalışmalarımız sektörümüzün de desteği ile tamamlanmış olup Avrupa Birliği ile görüşmelerimiz ise halen devam etmektedir. Ayrıca üreticilerimizin ve tedarikçilerimizin sorunsuz bir geçiş sağlayabilmesi için ülke genelinde eğitim çalışmalarımız da devam etmektedir. Bu süreçte özellikle üreticilerimizin klinik çalışmalara ağırlık vermesi oldukça önemlidir. Sizlerin bu alanda yapacağı çalışmalara Bakanlık olarak her türlü desteği sunma gayretimiz devam edecektir.” diye konuştu.

Sağlık hizmet sunumunda sürdürülebilirliğin sağlanmasının en temel unsur olduğunu ifade eden Prof. Dr. Emine Alp Meşe konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu sebeple tüm alanlarda olduğu gibi tıbbi cihaz alanında da üretimimizin çok güçlü olması göz ardı edilemez bir hedef olarak karşımızda durmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2018 yılında 3,8 milyar TL geri ödeme yapılmıştır. Tutar bazında imal ürün kullanım oranı ise bir önceki yıla göre % 10 civarında bir artış göstererek % 34,6 oranına ulaşmıştır. Bu oranın en az % 50 seviyelerine çıkması hedefiyle çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Bu bağlamda bildiğiniz üzere 2017 yılında Bakanlığımıza bağlı sağlık tesislerinin tıbbi cihaz alımlarında yerli ürünlerin tercih edilmesi hakkında Genelge’yi yayınlayarak yerli ürün kullanımı teşvik edilmiştir.

Bakanlık olarak sektörün yaşamakta olduğu güncel sorunların farkında olduğumuzu ve bu sorunların çözümü noktasında ilgili birimlerimizi talimatlandırdığımızı belirtmek isterim. Diğer kamu paydaşlarımızın süreçlerinde yaşanılan sorunların giderilmesi için Bakanlık olarak sizlere öncülük etme noktasında her türlü gayreti göstereceğimizi bilmenizi isterim.

Dünya pazarında üretici konumunda bir ülke olma yolunda ilerlemekteyiz. Sizlerin sadece üretmeye ve ihracat yapmaya odaklanmanız için gerekli ortamın sağlanması amacıyla çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bu sebeple halihazırda yürürlükte olan ulusal mevzuatlarımızdan kaynaklı sorunlarınızı gidermek üzere mevzuat güncelleme çalışmalarımıza da hız vermiş bulunmaktayız.

Son dönemde, ülkemizin iş yapma kolaylığı endeksinde 60. sıradan 43. sıraya yükselmiş olması aslında ülkemiz yatırım ortamının genel itibariyle daha da iyi konuma geldiğini göstermektedir. Bu gelişme; ülkemize yapılacak tıbbi cihaz yatırımlarında önümüzdeki süreçte artış olacağına işaret etmektedir.

Ayrıca özellikle TÜSEB tarafından yapılan çağrılar ile bu alanda gerçekleştirilecek Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri Bakanlığımızca fonlanacak olup teknolojinin her geçen gün geliştiği sağlık sektöründe küresel alanda daha rekabet edebilir bir ülke olma yönünde tüm imkanlar seferber edilecektir.”

Türkiye’nin sağlık alanında cazibe merkezi haline gelmesi için iş forumları düzenleniyor

Tıbbi cihazlar başta olmak üzere ülkemizin sağlık alanında cazibe merkezi haline gelmesi için uygun yatırım ortamının sağlanması amacıyla iş forumlarının düzenlendiğini söyleyen Meşe, “Ülkeler ile ikili anlaşmalar yapmaktayız. Bu amaçlarla kurduğumuz Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. yani USHAŞ tarafından yaptığımız bu çalışmalar ile üreticilerimizin bölgesel ve küresel pazarda marka olabilmeleri için ilgili süreçlerde yönlendirici ve hızlandırıcı çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Geçtiğimiz günlerde 80 firmamızın katılımı ile Özbekistan’da gerçekleştirdiğimiz Özbek – Türk Sağlık İş Forumu’nda sağlık alanında 11 farklı anlaşmaya imza atılmıştır. Bu işbirliklerin ülkemize önemli katkılar sağlayacağına ve sektörümüzün desteğiyle bu işbirliklerin artarak devam edeceğine inanıyoruz.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar:

“Fırsatları ve riskleri doğru değerlendirerek sağlık alanındaki başarıları devam ettirmek gerekiyor”

Fiziki yapılar, ekipman ve insan gücünün sağlıkta başarı için üç önemli alanın doğru bir şekilde kurgulanamazsa yol alınmayacağını söyleyen Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurul Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise, 2002 yılından bu yana bu kompozisyonun tüm taraflarla birlikte ve doğru bir şekilde yapılmasından dolayı başarı sağlandığını belirtti.

Devasa şehir hastaneleri, acil organizasyonları, kaliteli sağlık hizmet sunumu, sağlık turizmi gibi birçok alanda başarılar olduğunu söyleyen Ünüvar, “Önümüzdeki süreçte fırsatları ve riskleri doğru değerlendirerek bu başarıyı devam ettirmek gerekiyor. Tedarik zincirini konuşurken sağlık sisteminin getirdiği yoğun hasta trafiği, malpraktis, yaşam süresinin uzaması, sağlıktan beklentilerin artması gibi konular maliyet unsuru olarak çıkıyor. Hizmeti verebileceğimiz en kaliteli, etkin ve ucuz hizmeti optimum şartlarda sunmak gerekiyor.” dedi.

İlaç, tıbbi cihaz ve sağlık hizmet sektöründe fırsatların iyi değerlendirmek gerektiğin ifade eden Ünüvar, başarılı ve sürdürülebilir sağlık hizmeti için tedarik zincirinin sağlanması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu olarak sağlık ve gıda alanında tüm konuları gündeme aldıklarını ifade eden, “Savunma sanayiinde başarımız bizim ürettiğimiz milli savunma sanayi ile gerçekleşti. Dışarıya bağımlılığımız azaldı. Sağlık sektöründe de savunma sanayiindeki gibi kendi üretimimizi kendimizin yapması gerekiyor. Bundan 3-5 yıl sonra sağlık sektöründeki üretim başarılarımızı konuşmak kurul olarak hayalimiz” diye konuştu.

KHGM Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven: “Doğru tedarik zinciri ve stok yönetimi sağlayarak verimliliği artırmak önem arz ediyor”

Etkin kaliteli ve kesintisiz sağlık hizmetinde kaynakların verimli kullanılması için tedarik yönetiminin önemini vurgulayan KHGM Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven, “Bu kapsamda en doğru tedarik zinciri ve stok yönetimi sağlamak, verimlilik artırıcı eylemler gerçekleştirmek, tüketimi kontrol altına almak, uluslararası teknolojileri takip etmek ve yerli malzemelerin kullanımını yaygınlaştırarak süreç yönetmek önem arz etmektedir” dedi.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün yaklaşık 850 sağlık tesisi olduğu düşünüldüğünde etkin tedarik yönetimi ve bunu kullanacak sistemlerin öneminin daha iyi anlaşılacağını belirten Ataseven, “Tıbbi tedarik zincirinde en önemli amaçlardan biri sunulan sağlık hizmetinin kullanılan ürünlerin en hızlı ve kaliteli şekilde hastaya ulaşımını sağlamak olmalıdır. Hepimiz ayrı ayrı bu zincirin parçasıyız ve bir başarı elde edeceksek bu tüm tarafların büyük çaba ve destekleri ile olacaktır. Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü olarak bu süreçteki görevimiz zincirin son halkası olan hastalara sağlık hizmet sunumunu kaliteli hale getirirken yerli ürün kullanımını da yaygınlaştırmak, gelişmiş tüm teknolojileri kullanarak hastanelerimizi gerekli kalite seviyesinde tutmaktır.” diye konuştu.

Sağlık Bakanının da direktifleri doğrultusunda ilaç ve tıbbi sarf malzemelerine erişim kolaylığı sağlamak, sağlık teknolojileri yerlileşme ve yerelleşme çalışmalarına destek olmak ve süreçleri sadeleştirmek amacı ile çalışıldığını ifade dene Ataseven, Sağlık Market ile ilgili çalışmalara şöyle değindi:

“Bakanlığımız ile DMO arasında imzalanan tedarik işbirliği protokolü ile benzer ihtiyaçlar için uygulanan tedarik yöntemi fiyat farklılıklarını ortadan kaldırmak ve standardizasyonu sağlamak ve tedarik süreçlerini sadeleştirerek zaman ve işgücü tasarrufu sağlamak, yerli ürün tedariğini teşvik etmek ile ilaç ve tıbbi cihazlara erişim kolaylığı sağlamak, elektronik açık ihaleler ile alımları gerçekleştirmek amaçlanmaktadır. Bu proje kapsamında sağlık tesislerimizin ihtiyaçlarına yönelik olarak 94 kalem temel tıbbi sarf malzeme ve koklear implant alımı gerçekleştirmiş olup ilaç alımı kapsamında 14 kalem nükleer tıp ürünü temin edilmiştir. 2020 yılında yeni ilaç ve özellikli tıbbi sarf malzemelerin sürece dahil edilmesi planlanmaktadır.  İlaç ve sarf malzemeler dışında tıbbi cihazların da sağlık market çalışması kapsamına alınması süreci devam etmektedir.”

İKMİB Başkanı Adil Pelister: “Sağlık sektöründeki paydaşlarımızla ülkemiz adına ciddi ihracatlar yapıyor, ihracat ve ithalat dengesinin birebir olması için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz”

Tıbbi tedarik sektörünün kimya sektörü ve ihracatın önemli bir dalı olduğunu ifade eden İKMİB Başkanı Adil Pelister, “İstanbul Kimyevi Maddeler İhracatçılar Birliği olarak 16 alt sektörden ilaç ve medikal sektörün önemli yeri vardır. İKMİB olarak bu alt sektörlere ciddi çalışma yapıyoruz. Sağlık sektöründeki paydaşlarımızla ülkemiz adına ciddi ihracatlar yapıyor, ihracat ve ithalat dengesinin birebir olması için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz.” dedi.

Kalite anlamında Batı’daki rakiplerle eşdeğer, fiyat anlamında da Doğu’daki rakiplerden rekabetçi duruma gelindiğini söyleyen Pelister, “Sektörde yaşanan sıkıntı, dilek ve talepleri birliğimiz aracılığı ile Kamu otoriteleri ile paylaşıyor, birlikte çözüm üretiyoruz. Kongrenin ana konularından olan tıbbi tedarikte yerelleşme ve yerlileşme maddesi çok önemli. Zira tıp alanında ilaç ve türevleri ile tıbbi tedarik ve türevleri, alt kırılımları başlı başına dünyadaki en kritik yönetim unsurlarından biri haline gelmiştir. Her iki kırılımın da direkt olarak sağlığımızı ve hatta çevre sağlığımızı ilgilendiriyor. Yerli ve milli ilaç geliştirme ve üretme konusunda son yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Üst Kurul Kararını destekliyoruz. Tıbbi tedarik alanında da benzer bir modelin oluşturulması gereğinin altını önemle çiziyor ve İKMİB olarak her türlü desteği vereceğiz.” diye konuştu.

Kimya sektörünün hükümet tarafından geliştirilmesi gereken 5 ana sektörün başında ilan edildiğini kaydeden Pelister, “Ham madde ve yarı mamul bakımından yüzde 70’lere varan dışa bağımlılığımızı sektörümüz adına net fazla veren duruma getirmek için elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

5.Tıbbi Tedarik Kongresi devam ediyor

Sağlıkta ortak geleceğin konuşulduğu ve Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve SGK’nın destek ve katılımları ile gerçekleşen 5. Tıbbi Tedarik Kongresi, Sağlık Endüstrisi Platformundan Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekler Federasyonu (TÜMDEF), Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS), Araştırmacı Tıp Teknolojileri Üreticileri Derneği (ARTED), Sağlık Gereçleri Üreticileri ve Temsilcileri Derneği (SADER), İVEK, Üniversite Hastaneler Birliği (ÜHB), İKMİB ve Medikal Kümelenmeler Platformu işbirliğiyle yapılıyor. Ekspoturk tarafından organize edilen Kongre, 13 Aralık Cuma gününe kadar devam edecek.

 

Tıbbi Tedarik Kongresi Programı için: http://tibbitedarikkongresi.org/program-3/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here