Abdi İbrahim’den ”Akılcı İlaç Kullanımı” Kampanyası

Abdi İbrahim Başkanı Nezih Barut, şirket olarak geçen yılı başarılı bir performans ve yüzde 10 büyüyerek 7,9 pazar payı ile kapattıklarını bildirdi.

Abdi İbrahim, toplum sağlığı ve Türk ekonomisi açısından önem taşıyan bilinçsiz ilaç kullanımı konusunda toplumsal farkındalık düzeyini artırmak amacıyla bir kampanya başlattı. Şirket, 100. yılında yürüteceği ”Akılcı İlaç Kullanımı” kampanyası ile ”ilacın doktorun önereceği doz ve sürede, eczacıya danışılarak kullanılması” gerekliliğine dikkati çekiyor.

Kampanyanın tanıtımı dolayısıyla düzenlenen toplantıda konuşan Barut, Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık sektöründe hayata geçen reformlar çerçevesinde, önümüzdeki dönemde akılcı ilaç kullanımı konusunda daha etkin ve yaygın faaliyetler yapılacağına dair açıklamalarda bulunulduğunu hatırlatırken, Abdi İbrahim olarak Akılcı İlaç Kullanımı projesine; 100 yıllık köklü geçmişlerinden aldıkları güç ve Türk ilaç sektörünün ”lideri” olmanın verdiği sorumluluk ile destek olmaktan, bu konuda kamuoyunda farkındalık oluşturmak  ve toplumu bilinçlendirmek sorumluluğunu üstlenmekten büyük gurur duyduklarını ifade etti.

Barut, Abdi İbrahim olarak 2011’i başarılı bir performans ile kapattıklarını belirterek, ”Abdi İbrahim olarak 2011 yılını yüzde 10 büyüyerek 7,9 pazar payı ile kapattık. Son 10 yıldır kesintisiz sürdürdüğümüz liderliğimizi geçtiğimiz yıl da devam ettirdik. 100. yılımızda ise global hedefler ve sürdürülebilir liderlik hedefimiz doğrultusunda Vizyon 2021 Stratejimiz ile yola çıktık. Bu stratejinin en önemli ayaklarından biri, kurumumuzun sosyal sorumluluk anlayışına dair faaliyetlerinin toplumsal eğitim konusuna ayrılmasıydı” şeklinde konuştu.

Akılcı ilaç kullanımının; ”kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacı, uygun süre ve dozajda ve kolayca sağlayabilmeleri” anlamına geldiğini ifade eden Barut, konuşmasını şöyle sürdürdü:

”Halk sağlığı ve toplumun çıkarını gözeten Akılcı İlaç Kullanımı; ilaçlı veya ilaçsız, etkili ve güvenilir tedavinin tanımlanması, eğer ilaçla tedavi uygulanacaksa uygun ilaçların seçimi, her bir ilaç için uygun dozun ve uygulama süresinin belirlenmesi ve uygun reçetenin yazılması basamaklarının izlenmesi aşamalarından oluşur. Bu doğrultuda, Türk ilaç sektörünün lider firması olmanın getirdiği sorumluluk duygumuzla Akılcı İlaç Kullanımı kampanyasına destek vermek, toplumda bu doğrultuda bir farkındalık oluşturmak bizler için kritik önem taşıyor.”

Sektörün gelişimine de değinen Barut, 2010 verilerine göre Türkiye’nin, Avrupa’da 6., tüm dünyada ise 14. büyük ilaç pazarına sahip olduğunu, ilaç pazarındaki büyümeyi anlayabilmek ve konuya dair bir öngörüye sahip olabilmek için ilaç harcamalarını tetikleyen faktörleri iyi incelemek gerektiğini söyledi. Türkiye’nin demografik yapısındaki değişimin, ilaç pazarını etkileyen ana faktörlerin başında geldiğini vurgulayan Barut, bebek ölüm oranında son yıllarda belirgin bir azalış kaydedilirken, beklenen yaşam süresinde ise yaklaşık 2 yıllık artış gözüktüğünü, bunların doğal sonucu olarak da sektörde önümüzdeki yıllarda bir büyüme trendi beklendiğini kaydetti.

”Sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı artıyor”  

Nezih Barut, sağlık hizmetlerine ve ilaca daha fazla erişim imkanının, halkın sağlık ve yaşam kalitesini artıran anahtar unsurlar olarak karşılarına çıktığını belirterek, şöyle devam etti:

”2002 ve 2009 yılları arasında Türkiye’de sağlık kurumlarına başvuran hasta sayısının 3 kat daha fazla oranda artış kaydettiği göze çarpıyor. 2009 yılı Sağlık Bakanlığı datasına göre, 2003’ten 2010 yılına dek halkın sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranının yüzde 40’tan yüzde 73’e çıktığı görülmektedir. Özetle, Türk halkının sağlık hizmetlerinden yararlanma imkanı ve bu hizmetlerden duyduğu memnuniyet önemli ölçüde yükselmiş bulunuyor.

Sağlık hizmetleri konusunda yükselen bu memnuniyet oranına rağmen, bu alanda sistemin tüm unsurlarının eşit oranda farkındalık düzeyini artırması ve bilinçlenmesi gerekirken, ne yazık ki bu gelişmenin toplumda tam olarak yaşanmadığını görmekteyiz. İlaçların gereksiz kullanımı, doktor tarafından reçetelenmeden ve eczacı tarafından önerilmeden üçüncü şahısların önermesi veya bilimsel olmayan duyumlar ve öneriler doğrultusunda kullanılması bu konudaki başlıca sıkıntılar olarak ön plana çıkıyor. Ayrıca, ilaç kullanımının yarıda kesilmesi ve ilaç tedavisinin doktor yönlendirmesi olmadan bırakılması da önemli israf nedenleri arasında yer alıyor. Bir diğer deyişle, ilaçların akılcı olmayan kullanım, toplum ve birey sağlığını tehdit etmesinin yanı sıra ülkemizde ilaç israfının da ana nedenini oluşturuyor.”

İnsan sağlığı ve ülke ekonomisi adına kritik önem taşıyan bilinçli ilaç kullanımının ilk kez 1985 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından gündeme getirildiğini, Sağlık Bakanlığının ise konuyu 1992’de Türkiye’ye taşıyarak ilk adımı attığını anımsatan Barut, o tarihten bu yana devam eden bir takım çalışmaların, önceki yıl Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü bünyesinde Akılcı İlaç Kullanımı Şube Müdürlüğünün kurulmasıyla ivme kazandığını anlattı.

Barut, topluma akılcı ilaç kullanımı alışkanlığının kazandırılmasında; hangi ilacın kullanılacağına karar veren hekim, ilacı uygun şartlarda sağlayan ve ilacın kullanımına dair halkın danıştığı eczacı ve ilacı kullanan hastanın ortak sorumluluk taşıdığını, bu farkındalığın oluşmasında hekim ve eczacı kadar, bu konuda hizmet veren sektörün desteğinin de büyük önem taşıdığını kaydetti.

Global ilaç pazarının büyüklüğü 675 milyar dolar

Abdi İbrahim Üst Yöneticisi (CEO) Candan Karabağlı da global ilaç pazarının 675 milyar dolarlık hacmiyle 2005’den bu yana yüzde 6 oranında büyüdüğünü ifade ederek, tüm dünyada kullanılan ilaçların yüzde 50’sinden fazlasının akılcı olmayan biçimde tüketildiğini, ilaçları doğru kullanmayan hasta oranının da yüzde 50 olduğunu bildirdi.

İlaç kullanımında davranış değişikliği sağlamak ve bilinçli ilaç kullanımını yaygınlaştırmak hedefiyle hayata geçirdikleri kampanya ile hem sağlık alanında hem de ekonomik alanda uzun dönemli toplumsal fayda sağlayacak etkinlikleri kapsayan bir platform oluşturmak istediklerini dile getiren Karabağlı, ”Kampanyanın sonunda ne kadar çok insanda ‘ilaç almadan önce doktor kontrolünde olmalıyım ve eczacıya danışmalıyım; dost tavsiyesiyle hareket etmemeliyim, ilacımı tavsiye edilen sürede ve dozda kullanmalıyım, son kullanma tarihi geldiğinde de atmalıyım’ şeklinde bilinç oluşturabilirsek kendimizi başarılı sayacağız” diye konuştu.

Karabağlı, Abdi İbrahim’in, dünyanın en büyük 20 jenerik ilaç şirketinden biri olduğunu belirterek, globalleşmek için çevre ülkelerde de bazı operasyonlar kurmak üzere hedefleri bulunduğunu söyledi.

Verilen bilgiye göre, Abdi İbrahim, Akılcı İlaç Kullanımı kampanyası kapsamında, doktor ve eczacı işbirliğinde, görsel ve basılı malzemelerle sağlık kuruluşları üzerinden kamuoyuna mesajlarını ulaştıracak. Abdi İbrahim ayrıca, TV reklamları, radyo spotları ve dergi ilanlarıyla da daha geniş bir kitleye ulaşarak kaynak israfının engellenmesi ve daha sağlıklı bir toplum oluşumuna katkıda bulunmayı amaçlıyor.

(Zaman)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here