AMELİYATTAN ÖNCE NELER YAPMALIYIZ ?

Önce iyi bir doktor kontrolü şart. Alanında uzman olmuş doktorlara ameliyat olmadan önce görünmekte fayda var. Ameliyattan sonra sorun yaşamamak için bunu mutlaka yapmalısınız.

Türk Cerrahi Derneği ‘ne göre; Obezite Ve Diyabet Ameliyatlarının Kararını Genel Cerrahi, Endokrinoloji Ve Psikiyatri Bölümleri Multidisipliner Bir Sistem İçerisinde Hastayı Değerlendirerek Vermelidir

  • Günümüzde obezitenin insan sağlığını bozan ve yaşam kalitesini düşüren önemli bir sorun olduğu gerçektir. Türkiye’de yaklaşık toplumun %30’u obezdir. Morbidobezite sınırı tanımlaması, vücut kitle endeksi kırk elli yaş arası olan bireyler için kullanılmaktadır ve ameliyat için asgari şart budur.
  • Son yıllarda obezite ve buna bağlı diyabet için yapılan ameliyatlarda anormal, kontrolsüz bir geometrik artış saptanmaktadır. Maalesef, dünyaca kabul edilmeyen bazı ameliyatlar, Türkiye’de kontrolsüz olarak yapılabilmektedir. Geçmişte reflü cerrahisi adı altında endikasyonsuz ve yetersiz şartlarda yapılmış olan, günümüzde nedense sayısı azalan, ameliyatlarda yapılan hataların tekrarlanmakta olduğu görülmektedir. Kilo verilmesi, psikolojik destek ve egzersiz ile diyet uygulamaları kombine edilerek sağlanabilir. Bunun başarılamadığı hallerde ve morbidobezlerde, dünyaca kabul edilmiş ameliyatlar gündeme gelebilir.
  • Obezite cerrahisinde hataları önlemek sıkı bir denetim mekanizmasının devreye girmesiyle mümkün olabilecektir.
  • Obezite ve Diyabet ameliyatlarının kararını Genel Cerrahi, Endokrinoloji ve Psikiyatri bölümleri multidisipliner olarak hastayı değerlendirerek vermek durumundadırlar.
  • Gerektiğinde diğer bölüm konsültasyonları (sıklıkla Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları ve Anestezi) yapılmalıdır. Aynı zamanda bu ameliyatların yapılacağı hastaneler optimal şartlara sahip olmalı, yoğun bakım üniteleri ve yoğun bakım personelleri yeterli olmalıdır.
  • Ülkemizde doğru endikasyonlarla doğru ve başarılı birçok obezite ve diyabet ameliyatı yapılmaktadır. Ancak; son zamanlarda eksik ve yanlış endikasyonla yapılan ve ölümcül komplikasyonlarla sonuçlanan olgu sayıları artmıştır. Bu nedenle uygun yapılanmaya sahip olmayan hastanelerde, özetlenen şartlara sahip olmayan ve endikasyonsuz yapılan ameliyatlara kesinlikle yaptırım uygulanması gerekmektedir. Bu konuda derneğimiz üzerine düşen görevi yapacaktır.

#ameliyat, #ameliyatoncesi, #endikasyon, #obezite

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here