Ankara Sağlık Sektörü Açısından Büyük Önem Taşıyor


“Ankara, sektördeki ihracat ve ithalat değerleri açısından iller arası sıralamada ikinci sırada yer almaktadır. Bu sıralama, tıbbi cihaz sektörünün Ankara için önemini ortaya koymaktadır”

Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. Asım Balcı, “Ankara, sektördeki ihracat ve ithalat değerleri açısından iller arası sıralamada ikinci sırada yer almaktadır. Bu sıralama, tıbbi cihaz sektörünün Ankara için önemini ortaya koymaktadır” dedi.
Ankara Kalkınma Ajansı ile Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. işbirliğinde hazırlanan “Ankara Tıbbi Cihazlar Sektör Analizi” yayınlandı. Tıbbi cihazlar sektör analizinde Ankara ilinin tıbbi cihazlar sektörü bakımından aldığı pay ile sektördeki potansiyeller ele alındı. Çalışma kapsamında Türkiye’de sektörün kurumsal yapısı ve mevzuatı, dünya tıbbi cihazlar sektöründeki mevcut pazar durumu, Türkiye’de sektörün mevcut durumu ve son olarak Ankara ilinin tıbbi cihazlar sektörü bakımından aldığı pay, potansiyelleri ve kırılganlıkları gibi konular da ayrıntılı bir şekilde ele alındı.
Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Doç. Dr. Asım Balcı, raporla ilgili yaptığı değerlendirmede, tıbbi cihazlar sektörünün dünyada başta ABD, İrlanda ve Almanya gibi ülke ekonomilerinde önemli katma değere sahip bir sektör olduğunu belirtti. Balcı, sektörün Türkiye’de gelişimine geç başlamış olduğuna dikkat çekerek, son yıllarda stratejik öneme sahip olan sektörler arasında yerini aldığını belirtti. Balcı, “Türkiye tıbbi cihaz sektörü bakımından ithal bağımlı bir ülke olup, dış ticaret açığında tıbbi cihazların payı azımsanmayacak kadar büyük bir öneme sahiptir. Ankara, sektördeki ihracat ve ithalat değerleri açısından iller arası sıralamada ikinci sırada yer almaktadır. Bu sıralama, tıbbi cihaz sektörünün Ankara için önemini ortaya koymaktadır” diye konuştu.

Raporda Dikkat Çeken Veriler

Yayınlanan raporda dikkat çeken önemli bulgulardan bazıları şöyle:
“Türkiye’de son yıllarda tıbbi cihazlar sektörüne yönelik önemli yasal, kurumsal ve teknolojik gelişmeler yaşanıyor. TÜİK verilerine göre 2009 yılı itibariyle sektörün üretim değeri 903 milyon TL ve katma değer oranı (katma değer/üretim) ise yüzde 33,8 seviyesindedir. Sektör dış ticaretinde Türkiye, net ithalatçı konumundadır. 2011’de Türkiye sektör ithalatı, sektör ihracatının 7,6 katı gibi yüksek bir oranda olup, ihracat/ithalat oranı yıllar itibariyle yükselse de sektörün ithalata bağımlılığı yüksek düzeyde bulunmaktadır. Tıbbi cihazlar sektörü içerisinde Ankara gerek üretim açısından, gerekse dış ticaret açısından önemli bir konumda bulunmaktadır. TOBB kayıtlarına göre sektördeki işyeri sayısının yüzde 27’si Ankara’da faaliyet göstermektedir.”

 

Sektör Firmalarının Yoğunluğu

Sektördeki firmalar ağırlıklı olarak şu şekilde yoğunlaştı:
“Metal mobilyalar (büro, tıbbi, cerrahi, dişçilik veya veterinerlik mobilyaları), sektöre yönelik kullanılan diğer alet ve cihazlar, sektöre yönelik mobilyalar ve bunların parçaları, soğutucu veya dondurucu ekipmanlar, tıbbi, cerrahi veya laboratuvar sterilizasyon aletleri, protez dişler (plastikten olmayanlar).”
Analize göre Ankara’nın tıbbi cihazlar sektörü dış ticaret hacmi yaklaşık 480 milyon dolar olup, dış ticaret hacminin yüzde 90’lık bölümünü ithalat oluşturuyor. 2011 yılı itibariyle Türkiye sektör ürünleri ihracatın ve ithalatının yaklaşık yüzde 24’ü Ankara iline ait olup, Ankara ihracat ve ithalat değerleri açısından iller arası sıralamada ikinci sırada yer alıyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here