Başbakan Ahmet Davutoğlu ’nun, sağlık ve teknoloji alanındaki hedefleri

0
1136

Davutoğlu; “2018 sonunda tıbbi cihaz ihtiyacımızın % 20’sini, ilaç ihtiyacımızın ise % 60’ını yerli üretimle karşılar hale geleceğiz.”

Günümüzde, küreselleşmenin tetiklediği çok büyük bir dönüşüm süreci yaşandığını vurgulayan Davutoğlu, bu değişimin üretim alanları üzerindeki etkilerini yönetme kabiliyetinin geliştirilmesi gerektiğini, bunun da Ar-Ge ve inovasyonla mümkün olduğunu kaydetti. Türkiye’nin ihracatında kilogram başına değerin 1,6 dolar, Almanya’nın ise 4,5 dolar olduğunu ifade eden Davutoğlu, sözlerine şöyle devam etti; “Türkiye’den 1 kilogramlık ihracat yapıldığında biz 1,6 dolar, Almanya aynı hacimdeki ihracattan 4,5 dolar kazanıyor. Bizim 3 misli daha fazla değer katan bir teknolojik yoğunluktan bahsediyoruz. Gelişmiş ülkelerle olan mesafeyi kapatmamız, insan kaynağının geliştirilmesinin yanı sıra teknolojinin etkin kullanımının sağlanmasıyla olabilir. Onun için sanayileşmede kaybettiğimiz 100 yılı, yeni üretim teknolojileri bağlamında kaybetmemek durumundayız. O açıdan Ar-Ge’ye ağırlık veren eylem planlarını bu sektörel dönüşümde ele aldığımızı açık şekilde göreceksiniz.”

Başbakan Davutoğlu onuncu kalkınma planı kapsamında sağlık ve teknoloji alanındaki hedefleri ise şöyle;

 

  • İhracatın ithalatı karşılama oranını 2018’de yüzde 70’in üzerine çıkarmak,
  • Sanayi stratejisi belirli aralıklarla revize edilecek, daha detaylı sektörel bazda alt stratejik planlamalar yapılması,
  • Yerli Ar-Ge ve üretimi destekleyecek şekilde Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığını kurulması,
  • İlaç ve tıbbi cihaz alımlarında yerli üretimi özendirici ve geliştirici tedbirler alınması,
  • 2018 sonunda tıbbi cihaz ihtiyacımızın yüzde 20’sini, ilaç ihtiyacımızın ise yüzde 60’ını yerli üretimle karşılar hale getirilmesi.

‘Sağlık endüstrileri yönlendirme komitesi oluşturacağız’ 18056

Yedinci sektörel dönüşüm alanının Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı olduğunu kaydeden Davutoğlu; “Bu yapısal dönüşüm programıyla hem ülkemizin ilaç ve tıbbı cihaz ihtiyacını büyük oranda karşılamayı hem de bu alanda ihracat gelirimizi artırmayı amaçlıyoruz. Bu programın içerdiği önemli eylemler ise şöyle: Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesi oluşturacağız. Yerli Ar-Ge ve üretimi destekleyecek şekilde Sağlık Enstitüleri Başkanlığını kuracağız. İlaç ve tıbbi cihaz alımlarında yerli üretimi özendirici ve geliştirici tedbirler alacağız. Geri ödeme ve fiyatlandırma politikalarıyla ruhsat süreçlerinde yerli üretim ilaç ve tıbbi cihazlara öncelik vereceğiz. Biyoteknolojik ilaç, biyomalzemeler, biyomedikal ekipman alanlarında araştırma altyapımızı geliştireceğiz. Plazma ürünleri ve aşıların yurt içinde üretimini gerçekleştireceğiz. Sağlık endüstrisi alanında üretim yapacak KOBİ’lere yönelik finansal destek mekanizmaları geliştireceğiz. Buralarda sağlık sektöründe de üniversite sanayi işbirliğini artıracak şirket kümelenmelerini özendireceğiz. Ülkemizin ihtiyaca göre planlanarak gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetleri sonucunda üretilen ürünleri fiyat ve geri ödeme uygulamaları açısından destekleyeceğiz. Bu alanda da 2018 sonunda tıbbı cihaz ihtiyacımızın yüzde 20’sini ilaç ihtiyacımızın ise yüzde 60’ını yerli üretimle karşılar hale geleceğiz.” İfadelerini kullandı.

‘Sağlık turizminin geliştirilmesi programı’

Sekizinci sektörel yapısal değişim programının Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı olduğunu ifade eden Davutoğlu, bu programla medikal, termal ve ileri yaş engelli turizmi alanında rekabet gücünün artırılmasının amaçlandığını kaydetti. Davutoğlu, bu programın içerdiği önemli eylem planlarını ise şöyle sıraladı; “Sağlık turizminde hedef ülke bazlı eylem planları hazırlayıp, uygulamaya koyacağız. Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu oluşturacağız, bu alanda hizmet verecek tesis ve kurumlara yönelik akreditasyon altyapımızı güçlendireceğiz. Bu alanda teşvik sistemlerimizi sadeleştireceğiz ve etkin çalışmasını sağlayacağız. Bu hizmetlerle ilgili olarak fiyat farklılaştırmalarına ilişkin mevzuat düzenlemesini yapacağız. Yabancı dil başta olmak üzere sağlık personelinin donanımını artıracağız. Tıp eğitimindeki yabancı öğrenci kontenjanını arttırarak sağlık sektöründe yeni bir insan kaynağı oluşturacağız. Yurt dışı tanıtım çalışmalarının kapsamını geliştirecek ve etkinleştireceğiz.” dedi.

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here