Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu, sağlığı öncelikli alan olarak belirledi


Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu, “Sağlık” alanının “Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011- 2016” kapsamında ivme kazandırılması gereken öncelikli bir alan olarak belirlenmesini kararlaştırdı.

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK), Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yaptığı 25. toplantısında, sağlık alanının öncelikli alan olmasını kararlaştırdı. Sağlık alanının ivme kazandırılması gereken bir alan olduğunu tespit eden Kurul kararı sektör tarafından memnuniyetle karşılandı. Karar için sektör adına teşekkür eden Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) Yönetim Kurulu Başkanı Güldem Berkman kararı hem ilaç sektörü, hem de diğer sağlık hizmetleri açısından çok olumlu bulduğunu açıkladı.

Kararın gerekçesiyle ilgili olarak BTYK tarafından yapılan açıklamada sağlık alanının en çok Ar – Ge yapılan alan olduğu; ABD’de 57 milyar, Avrupa Birliği’nde 31 milyar ve Japonya’da 18 milyar dolar Ar-Ge harcaması yapıldığı hatırlatıldı. Türkiye’de ise yüksek öğretimde 1,7 milyar ve özel sektörde 197 milyon TL olmak üzere toplam 1,9 milyar TL’lik kaynağın Ar-Ge’ye ayrıldığı vurgulandı. Açıklamada ayrıca sağlık alanında Türkiye’nin kendi Ar – Ge’si ile geliştirdiği ürün sayısının çok kısıtlı olduğu vurgulandı. BTYK, 2011 yılı itibarıyla ilaç sektöründe 5 milyar TL ithalat yapılırken, buna karşılık sadece 495 milyon TL ihracat yapıldığını ve ciddi bir dış ticaret açığının ortaya çıktığını kaydetti.

BTYK kararının gerekçesinde şu ifadeye yer verildi: “Özetle ülkemizde sağlık alanındaki Ar – Ge ve yenilikçilik faaliyetlerine ivme kazandırılması ve ekosistemin güçlendirilmesi gerekmekte; kendi ilaçlarını, molekülünü ve tıbbi cihazlarını üreten bir ülke olabilmemiz için öncelikli alanlar listesine eklenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.”

AİFD: “ÇOK OLUMLU BİR KARAR”

Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) Yönetim Kurulu Başkanı Güldem Berkman konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı.

“AİFD olarak, ülkemiz ilaç sektörünün daha çok yatırım çeken, daha fazla üretim ve ihracat yapan, dış ticaret dengesine olumlu katkıda bulunan ve hastalarımıza uluslararası standartlarda hizmet kalitesi sunan bir yapıya kavuşması için tüm gayretimizle çalışıyoruz. Uluslararası yatırımlardan daha fazla pay almak ve rekabetçi bir konumda olmak için Türkiye’nin sağlık bilimleri alanında yenilikçiliği destekleyen uzun vadeli bir politika belirlemesi ve uygulaması gerektiğini her vesileyle ifade ettik. Türkiye’nin bilim politikalarını belirleyen en önemli kurum olan BTYK’nın sağlığı önceliki alan olarak belirlemesi bu açıdan son derece önemlidir. Başta Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarımız olmak üzere BTYK’nın tüm üyelerine sektörümüz adına teşekkür ediyorum. Sağlığın öncelikli bir alan olması, ilaç Ar-Ge’sine vurgu yapılması son derece olumludur. Önümüzdeki dönemde yapmamız gereken bu önceliğin hayata geçirilmesini ve yenilikçilik ile ilaç Ar-Ge’sinin desteklenmesini ulusal sağlık politikalarımızın kalbine yerleştirilmesini sağlamaktadır. BTYK’nın bu kararı ardından, eğitim, altyapı ve teşviklerle ilgili düzenlemelerin ilaç sektörü özelinde belirlenmesi Türkiye’nin ilaç Ar-Ge’sinin önünü açacaktır.

AİFD’nin “Türkiye İlaç Sektörü Vizyon 2023” raporunda bu yönde somut ve uygulanabilir önerilerde bulunduk ve ‘Türkiye’nin küresel ölçekte bir Ar-Ge ve üretim merkezi ve bölgesel bir yönetim merkezi olması’ vizyonumuzu ortaya koyduk.

BTYK’nın bu kararı ile “Türkiye İlaç Sektörü Vizyon 2023″ raporundaki önerilerimizin uygulamaya geçirilmesinin ivme kazanacağını umuyoruz. Bu yol haritası uygulandığında, biz, yenilikçi ilaç sektörü olarak 2023’te 23 milyar ABD dolar üretim yapan, ihracatını 8 milyar ABD dolarının üstüne çıkartmış, dış ticaret fazlası veren ve yılda 1,7 milyar ABD doları düzeyinde Ar – Ge yatırımı yapan bir Türkiye ilaç sektörünün mümkün olduğuna inanıyoruz.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here