BIO Türkiye Organizasyonu(2021)

Türkiye’deki farmasötik biyoteknoloji, hücresel tedaviler ve gen tedavileri, biyomedikal ve biyomühendislik ve gıda biyoteknolojik ekosistemlerinin geliştirilmesi ve tüm paydaşların katkılarının sağlanabilmesi maksadıyla, BIO Türkiye Organizasyonu (2021) uluslararası boyutta düzenlenecektir. BIO Türkiye Organizasyonu, belirtilen tüm bu alanlarda doğrudan ya da dolaylı tüm paydaşları sürdürülebilir kalkınma hedefi ile bir araya getirilmesini sağlayacaktır. Türkiye’deki biyoteknoloji ekosisteminin kamu, sivil toplum kuruluşları, üniversite ve endüstri olmak üzere alanın sorunlarının ve çözüm önerilerinin tartışıldığı verimli bir platform işlevi görmesi amaçlanmıştır. Bu organizasyon içinde üç ana etkinlik bulunacaktır.

BIO Türkiye – Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi

BIO Türkiye – StartHUB

BIO Türkiye – BIOSphere

 

BIO Türkiye-Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi

BIO Türkiye Organizasyonu (2021) içerisinde yer alan BIO Türkiye-Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi ile Biyomühendislik, Farmasötik Biyoteknoloji, Hücre-Gen ve Gıda Biyoteknoloji alanlarında bilimsel katkıda bulunan, biyoteknolojik ilaç ve ası üreten farklı platformları bir araya getirerek güncel bilgilerin aktarılması ve paylaşılması amaçlanmaktadır. Kongre, Biyoteknoloji alanının multidisipliner özelliği nedeniyle ilgili tüm bilimsel disiplinlerden katkı sağlayacak içerik ve kapsamla düzenlenmektedir. Çevrimiçi olarak düzenlenecek kongrenin, alanlarında uzman yurtdışı konuşmacılarının katılımıyla uluslararası düzeyde gerçekleşmesi planlanmaktadır.

 

BIO Türkiye-StartHUB

9-11 Eylül 2021 tarihlerinde BIO Türkiye Organizasyonu içerisinde ONLINE olarak gerçekleştirilecek olan StartHUB organizasyonu Biyoteknoloji alanında güçlü bir ekosistem içinde bu alandaki girişimciler için verimli bir iş birliği ağı oluşturmayı hedeflemektedir. StartHUB organizasyonu öncelikle biyoteknoloji girişimcilerinin (biyogirişimcilerin) temel ihtiyaçlarını tespit ederek, bu ihtiyaçlara yönelik olarak ‘startup’a özgü aktiviteler yapmayı planlamaktadır. Bu aktivitelerin startupların ihtiyaçlarına göre bir ‘eşleştirme toplantıları serisi’, ‘eğitim programları’, ve ‘uzmanına danış’ toplantıları olarak çeşitlendirilecektir. BIO Türkiye Organizasyonu (2021)’de çevrimiçi olarak birlikte olmak dileğiyle,

 

BIO Türkiye-BIOSphere

Stratejik öneme haiz Biyoteknoloji alanında ülkemizde yapılan en kapsamlı organizasyonlardan biri olarak planlanan BIO Türkiye Organizasyonu (2021) içerisindeki bilimsel (akademik) bildiri ve sunumlar dışında kalan alanlardaki sunumlar, bildiriler, öneriler, atölye çalışmaları, paneller, sempozyumlar, çalıştaylar, kamu-endüstri toplantıları ve diğer etkinliklerin tamamı BIOSphere etkinliği içinde değerlendirilecektir. BIO Türkiye Organizasyonu (2021) içinde tüm paydaşlar arasında hem networking hem de partnering çalışmaları yapılarak ekosistemin geliştirilmesi ve bu açıdan kamu destekleri ve organizasyonları gibi tüm destek kuruluş ve organizasyonlarının tanıtımları ve hedef kitlesiyle buluşturulmaları sağlanmış olacaktır. BIOSphere kapsamında yapılacak olan kamu-endüstri toplantıları fiziki olarak gerçekleştirilecektir.

BIO Türkiye Organizasyonu ile ilgili detaylı bilgilere www.bioturkiye.org adresinden ulaşabilirsiniz.


BIO Turkey(2021) will be held on an international scale in order to develop pharmaceutical biotechnology, cellular therapies and gene therapies, biomedical and bioengineering and food biotechnological ecosystems in Turkey and to ensure the contributions of all partners. BIO Turkey(2021) will convene all direct and indirect partners in the field of medical, pharmaceutics, food biotechnology with sustainable development goals. It is aimed that the biotechnology ecosystem in Turkey functions as an efficient platform where the problems and solution offers of the field, including the public, non-governmental organizations, universities and industry, are discussed. There will be three main events in this organization.

 

BIO Turkey – International Biotechnology Congress

BIO Turkey – StartHUB

BIO Turkey – BIOSphere

 

BIO Turkey – International Biotechnology Congress

With the BIO Turkey(2021) International Biotechnology Congress under BIO Turkey(2021) Event, it is aimed at transferring and exchanging current information by convening various biological drug and vaccine production platforms, making scientific contributions in bioengineering, pharmaceutics, biotechnology, cellular-gene therapies, food biotechnology. The Congress is organized with a content and scope which will receive contribution from all relevant scientific disciplines due to the multidisciplinary nature of the Biotechnology field. The Congress, which will be held virtually, is planned to be held on an international scale with the participation of foreign experts of the field.

 

BIO Turkey – StartHUB

The StartHUB event, which will be held ONLINE within BIO Turkey on 9-11 September 2021, aims at creating a productive network for the entrepreneurs in the field in a robust ecosystem in biotechnology field. The StartHUB event firstly identifies basic needs of biotechnology entrepreneurs (bioentrepreneurs) and plans to conduct activities special for “start-up” for these needs. These activities will be diversified as “series of matching meetings”, “education programs”, “round table meetings” and “ask to expert” in line with the start-up needs. We hope to see you online at BIO Turkey(2021) Event.

 

BIO Turkey – BIOSphere

Presentations, papers, recommendations, workshops, panels, symposiums, public-industry meetings and all other activities, which are apart from scientific (academic) papers and presentations within BIO Turkey(2021) planned to be one of the most extensive events carried out in our Country in the field of biotechnology having a strategic importance, will be included in BIOSphere event. Both partnering and networking activities will be carried out among all partners within BIO Turkey Event to improve the ecosystem and all support institutions and organizations such as public incentives and organisations will be promoted and thus meet their target groups. Public-industry meetings to be held as part of BIOSphere will be held physically.

It can be found detailed information about BIO Turkey Organization at www.bioturkiye.org

 

#bioturkiye #biotürkiye #biotürkiye2021

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here