Biyolojik Ürünler İle Hijyende Yenilikçi Çözüm!


Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Grubu şirketlerinden biri olan ve ‘Ev Dışı Tüketim’ sektöründe faaliyet gösteren Eczacıbaşı Profesyonel, biyolojik ürün serisini portföyüne ekledi. Maratem bio biyolojik ürün serisi ile işletmelerin bu zamana kadar yaşadığı bir çok probleme yenilikçi çözümler sunan Eczacıbaşı Profesyonel müşterilerinin çözüm ortağı olacak.

Biyolojik ürünler, tuvalet ve banyo giderlerindeki kötü kokuları gidermek, kötü kokuların oluşumunu önlemek, temizlemek; yağ kapanları, foseptik ve pis su tanklarının bakımını sağlamak, kötü koku oluşmasını önlemek ve mekanik temizleme sıklığını azaltmak için geliştirilmiş ürünlerdir.

Biyolojik ürünler Sınıf-1 mikroorganizma, bu mikroorganizmalardan biyoteknoloji ile üretilen biyolojik yüzey aktif madde (biyosürfaktan) ya da bunların karışımından üretilen ürünlerdir. Sınıf-1 mikroorganizmalar Avrupa Birliği 2000/54/EC Direktifi’ne göre “insanlarda herhangi bir hastalığa neden olmayan mikroorganizmalar” olarak sınıflandırılmışlardır. Bakteriler de tek hücreli mikroorganizmalardır. Yeryüzündeki her ortamda bakteri bulunur; toprakta, deniz suyunda, yer kabuğunda, insan vücudunda. Zararlı olan bakterilerin yanı sıra dünyadaki biyolojik döngü için varlığı çok önemli ve gerekli olan yararlı bakteriler de vardır.

Bakteriler yaşam döngüleri içinde beslenmek ve üremek için uygun ortam bulduklarında bir çeşit sıvı üretirler. Bu sıvı biyolojik yüzey aktif madde (biyosürfaktan) olarak adlandırılır ve bilinen konvansiyonel yüzey aktif maddelerden 500 kat daha etkilidir. Biyolojik ürünler yüksek etkinliğe sahip olmalarının yanı sıra tehlikeli kimyasallar sınıflandırmasına girmeyen ve kullanımı güvenli olan ürünlerdir. Hiçbir tehlike ve uyarı işareti içermezler. Aynı zamanda çevre dostu da olan biyolojik ürünler; doğal, yenilenebilir ve geri dönüştürülebilir ham maddelerle üretilirler; geri dönüştürülebilir ambalaja sahiptirler; insana ve çevreye zarar vermeyen içeriktedirler; doğada %100 çözünen biyolojik yüzey aktif maddeler içerirler.

Biyolojik ürünlerin içeriğindeki bakteriler, organik kirliliğin (yağ, selüloz, fekal madde vb) çeşidine göre özel olarak seçilir. Bu bakteriler organik kirliliklerin doğal elementlerine biyolojik olarak parçalanmasını sağlarlar.

Eczacıbaşı Profesyonel’in biyolojik ürünleri aşağıdaki gibidir;

M250 Tuvalet ve Banyo Giderleri için Biyolojik Temizleyici ve Koku Önleyici, klozet, pisuar, gider ve borulardaki kötü kokuları gidermek, önlemek ve temizlik sağlamak amacı ile kullanılır. Saniter alanlardaki kötü kokuları yok eden ürün aynı zamanda kötü koku oluşmasını da önler. Yüzeyleri temizler ve parlaklık sağlar. Yüzeylerde koruyucu bir tabaka oluşturur ve bu sayede kirlenmeyi geciktirir. Ayrıca kireç oluşumunu önler ve kullanıldıktan sonra hoş bir koku bırakır.

M251 Pisuarlar için Biyolojik Temizleyici ve Koku Önleyici Tablet, pisuarlarda oluşan kötü kokuyu gidermek ve önlemek, pisuarların bakımını sağlamak amacı ile kullanılır. Pisuarlarda oluşan kötü kokuları yok eden tablet kötü koku oluşmasını da önler. Üre taşı ve kireç oluşumunu önler. Pisuar giderlerinin tıkanmasını önleyen ürün aynı zamanda hoş bir koku bırakır. Tablet uzun süre dayanır.

M252 Tuvaletler için Biyolojik Temizleyici ve Koku Önleyici Efervesan Tablet, klozet içindeki kireç, üre taşı ve organik kirlilikleri temizlemek ve birikimi önlemek amacı ile kullanılır. Tabletteki mavi katman kireci çözer, özel mikroorganizmalardan oluşan gri katman, üre taşını ve kötü kokuya sebep olan organik maddeleri biyolojik olarak parçalar. Ayrıca M252 efervesan tablet oluşabilecek tıkanmaları da önler.

M253 Kötü Kokular için Biyolojik Koku Önleyici, hava, tekstil yüzeyler, çamaşırhaneler, tuvaletler, restoranlar, spor salonları, arabalar, toplu taşıma araçları, tekneler, çöp toplama alanları, havalandırma kanalları, hayvan barınakları vb. gibi yerlerde kötü kokuları önlemek ve yok etmek amacı ile kullanılır. Üründeki bakteriostatik (bakteri üremesini engelleyici) özellik sayesinde kötü kokuya sebep olan bakterilerin oluşması önlenir. Kendine özgü hoş bir koku bırakır.

M254 Pis Sular ve Yağ Kapanları için Biyolojik Aktivatör, bakteri içeren M255 ve M256 ürünlerini uygulamadan önce bakteriyel etki için uygun ortamı hazırlamak ve ürünlerin etkinliğini artırmak amacı ile kullanılır. M254, ortam pH’ını optimize eder ve M255 ve M256 ürünlerindeki bakteriler için gerekli olan mineral tuzları ve besin maddelerini içerdiğinden bakterilerin etkinliğini artırır. Biyolojik aktivitenin başlamasını sağlayan ürün katı yağ ve katı atıkların yumuşamasını sağlar.

M255 Pis Sular ve Yağ Kapanları için Biyolojik Aktiviteyi Hızlandırıcı Ürün, foseptik, pis su tankı ve yağ kapanlarındaki selüloz, yağ gibi organik atıkları parçalamak, tıkanmayı ve kötü koku oluşumunu önlemek amacıyla kullanılır. M255 düzenli olarak kullanıldığında yağ kapanlarının mekanik temizlik sıklığını en az %50 azaltır.

M256 Yağ Kapanları ve Borular için Biyolojik Temizleyici ve Koku Önleyici, yağ kapanları ve mutfak giderlerindeki yağ ve yağlı maddeleri parçalamak, tıkanmayı ve kötü kokuları önlemek amacıyla kullanılır. M256 düzenli kullanıldığında mekanik temizlik sıklığını en az %50 azaltır. Ürün sıvı formda olduğu için peristaltik dozaj pompası ile kolayca uygulanabilir.

Bunları Biliyor Muydunuz?

•Dünyadaki bakterilerin ağırlığı bitki ve hayvanların ağırlığından fazladır.

•Bağırsaklarımızda 100 trilyon bakteri yaşamaktadır.

•Vücudumuzdaki bakterilerin sayısı hücre sayımızın 10 katıdır.

•Vücudumuzdaki bakteriler yaklaşık 2-3 kg ağırlığındadır.

•Daha elverişli bir ortama doğru 7-14 km/saat hızla hareket edebilirler.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here