Dünyanın Obezite Sorunu İstanbul’da Tartışıldı


62 ülkeden yüzlerce cerrah, Obezite Cerrahisi Kongresinde İstanbul’da buluştu.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre,obezitenin  diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi görülme sıklığı ülkemizde de gün geçtikçe artmakta. Bu doğrultuda her yıl farklı ülkelerin başkanlığında düzenlenen Uluslararası Obezite Cerrahisi ve Metabolik Bozukluklar Federasyonu Dünya Kongresinin (IFSO 2013), 18.’si 28-31 Ağustos tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Kongre başkanlığını TOSS (Türkiye Obezite Cerrahisi Derneği) Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı üyesi Prof.Dr. Mustafa Taşkın yapıyor. Kongrenin açılış gününde gerçekleştirilen basın toplantısında kişilerde obezite görülme sıklığının artmasının altını çizen Prof.Dr. Mustafa Taşkın “Eğer obezite hastalık halini  almışsa, diyet, egzersiz, yaşam şekli değişikliği gibi tedbirlerle kontrol altına alınamıyorsa, özellikle diyabet, hipertansiyon ve egzersiz yapmayı engelleyen eklem rahatsızlıkları mevcut ise ve ameliyat işlemi ciddi bir risk oluşturmuyorsa bu durumda mutlaka obezite cerrahisi  devreye girmeli” dedi.

Çocuklarda Obezite Alarm Verici Düzeyde

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de ve dünya’da çocukluk çağı obezitesindeki artışa dikkat çeken Prof.Dr. Mustafa Taşkın “Obezite eğilimi özellikle çocuklar ve adölesanlarda alarm verici düzeyde. Çocukluk çağı obezitesindeki yıllık artış giderek büyümekte. Bugün gelinen noktada çocukluk çağı obezitesi prevalansının 1970’lerdeki değerlerden 10 kat fazla olduğu görülmektedir.” Dedi. Çoçuklarda görülen bu artışın sadece genetik yapıdaki değişikliklerle açıklanamayacak derecede fazla olması nedeniyle, obezitenin oluşumunda çevresel faktörlerin rolünün ön planda olduğunun altını çizen Taşkın, obezite konusunda ailelere büyük görev düştüğünü belirtti.

Obezitenin küresel boyutta önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyleyen Taşkın, “Hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan ülkelerde obezite her geçen gün artış göstermekte. Dünya Sağlık Örgütü tarafından Asya, Afrika ve Avrupa’nın 6 ayrı yöresinde yapılan ve 12 yıl süren MONICA çalışmasında 10 yılda obezite prevalansında %10-30 arasında bir artış saptandığı bildirilmiştir.” dedi. Taşkın, 2008 yılında Dünya’daki obez insan sayısı 400 milyon iken 2015 yılında bu sayının 700 milyon kişiye ulaşmasının beklendiğini belirtti.

Ülkemizdeki obezite rakamlarına dikkat çeken Prof.Dr. Mustafa Taşkın “Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre ülkemizde toplamda fazla kilolu olanlar oranı %34,6; fazla kilolu ve şişman olanların oranı %64,9; çok şişman olanların oranı ise %2,9 olarak saptanmıştır. Bu rakamların artmaması için devletten aile bireylerine kadar herkes bilinçli olmalı ve üzerine düşen görevleri yapmalı” dedi.

Organizasyona, başta Amerika, İngiltere ve İsviçre olmak üzere 62 ülkeden binin üzerinde uzman katılıyor. Tüm dünyadan bariatrik (obezite) ve metabolik hastalıklar konusunda uzman cerrah ve hekimlerin buluştuğu kongrede sağlık personelleri, araştırmacılar, farmasötik ve cerrahi inovasyon firmalarından da katılımcılar olacak. Kongrede metabolik cerrahinin diyabet, metabolik sendrom ve kardiyovasküler (kalp-damar) hastalıkların önlenmesindeki rolü tüm detaylarıyla tartışıldı. Ayrıca, cerrahlar canlı uygulamalarla teknik bilgilerini dünya genelindeki cerrahların bilgi birikimleriyle karşılaştırma imkanı buldu. Cerrahların yeni teknikleri benimsemeleri için guncel bariyatrik cerrahi metodlar ve son zamanlarda dikkat ceken sleeve gastrektomi, tek kesi ile yapilan ameliyat teknikleri,  mini-Gastric Bypass ve ileal interpozisyonla ilgili yapacağı canlı ameliyatlar kongrenin en dikkat çeken bölümlerini oluşturdu.

Türkiye Obezite Cerrahisi Derneği

Türkiye Obezite Cerrahisi Derneği obezite cerrahisi alanında çalışan hekimleri yetiştirmek, bir platformda toplamak ve bu konuyu yaygınlaştırmak amacıyla kurulmuş bir dernektir. Derneğin Avrupa’da bu konuyla ilgili kurulan ilk derneklerden biridir ve kendine özgün amblemi olan bir kaç dernekten biridir. IFSO (International Federation Surgery of Obesity) tarafından üye kabul edilen ilk derneklerden biridir. Derneğin ülke çapında uluslar arası destekli (IFSO) başta üniversiteler ve eğitim araştırma hastaneleri olmak üzere tüm eğitim kurumları ile işbirliğine devam etmektedir. Dernek tüm bu çalışmaların sonucunda IFSO 2013 Dünya Obezite ve Metabolik Hastalıklar Cerrahi Kongresi İstanbul da düzenleme hakkını kazandı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here