Eczacılık Yasası Meclisten Geçti

Eczacılık kurallarını yeniden düzenleyen yasa Meclis’ten bütün partilerin desteğiyle geçti.

Yasaya göre eczanelerde “Lokman Hekim ilacı” diye nitelenen bitkisel tıbbi ürünlerinin yanı sıra ziraat ve veterinerlikte kullanılan ilaçlar ile kimyevi maddeler de satılacak. Çok sayıda eczacının da izlediği Meclis oturumunda kabul edilen yasayla getirilen yenilikler şöyle:

Muaf olacaklar

Eczacılık fakültesini bitirenler bir yıl eczanelerde yardımcı eczacı olarak çalışmadan kendi eczanesini açamayacak. Eczanelerde ikinci eczacı çalıştırılabilecek. Kanunun yürürlüğe girdiği yılda eczacılık yapma hakkını kazanan eczacılar ile eczacılık fakültelerinde okuyan veya okumaya hak kazanan öğrenciler yardımcı eczacı çalışma zorunluluğundan muaf olacak.

Kiralık diplomaya tasfiye

Bir başkasının eczacılık diplomasını kiralayarak faaliyet gösteren kişilerin işletmeleri ‘muvazaalı (danışıklı) eczane’ sayılacak. Muvazaalı eczanelerin tespitine dönük çalışma yapılacak. Bu durumdaki eczanelerin ruhsatı iptal edilecek ve 5 yıl süreyle yeni eczane açma izni verilmeyecek.

Ürün gamı genişliyor

Eczanelerde satılacak ürün gamı genişletiliyor. Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsat almış ilaçların yanı sıra geleneksel bitkisel tıbbı ürünler, homeopatik tıbbı ürünler ve damardan beslenme ürünleri dahil özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar, özel tıbbi amaçlı bebek mamaları sadece eczanelerde satılabilecek. Böylece kontrolsüz ve bilinçsiz kullanıldığında insan sağlığını tehdit edebilecek bitkisel tıbbi ürünlerin denetime alınması amaçlanıyor. TEB’in bilimsel yayınları da eczanelerde satılabilecek.

Yeni nüfus kriteri

Yeni eczane ruhsatı verilirken 3 bin 500 kişiye bir eczane düşmesi şartı aranacak. Bu kriter mevcut yasada 3 bin 200 kişiydi. Yasa yürürlüğe girdiği tarihte eczane açma hakkını kazanmış olanlar nüfusla ilgili yeni sınırlamaya bağlı olmayacak. Mevcut eczacılar, bir defaya özgü olmak üzere herhangi bir kısıtlamaya bağlı olmaksızın eczanesini bulunduğu ilçe dışına taşıyabilecek veya devredebilecek. Belediyelere ödenen 300-800 lira arasındaki ruhsat harcı kalkacak.
Yardımcı eczacılık

Serbest eczane açmak veya serbest eczanelerde mesul müdür olarak çalışmak isteyen bir eczacı, en az bir yıl hizmet sözleşmesine bağlı olarak mesul müdür eczacı ile birlikte serbest eczanelerde “yardımcı eczacı” olarak çalışacak. Yardımcı eczacılara asgari ücretin bir buçuk katından, ikinci eczacılarda asgari ücretin 3 katından aşağı olmamak üzere taraflarca belirlenecek ücret ödenecek.

Eczanelerde, beşeri ilaçlar, geleneksel tıbbi ürünler, Sağlık Bakanlığı’nın iznine tabi homeopatik (alternatif tedavi yöntemi) tıbbi ürünler ve enteral (alternatif beslenme yöntemi) beslenme ürünleri dahil, özel tıbbi amaçlı diyet gıdalar, özel tıbbi amaçlı bebek mamaları satılabilecek.

Homeopatik ürün ilk kez Türkiye’de eczanede

Yasayla, Homeopatik tıbbı ürünler ilk kez Türkiye’de eczane raflarına girecek. Bu tip ilaçlar “Benzer benzeri iyileştirir” ilkesine dayanıyor. Grip-nezle için soğan, bilinci açık tutmak için kahve, ağrılı şişlikler için bal arısı zehri gibi maddelerden elde edilen ilaçlara “homeopatik ilaç” deniyor. Bu tedavi yöntemini bitkisel tedavilerden bazı yönleriyle ayrılıyor. Bitkisel tedavide bitkiler doğadaki halleriyle kullanılırken, homeopatik ilaçlarda seyreltilme işlemi uygulanıyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here