Elde Röntgen Filmiyle Dolaşma Devri Kapandı


Hastalar
ın röntgen filmlerinin raporlanıp depolanacağı birTele-Radyoloji Veri Merkezi oluşturuluyor. Bu sayede artık elde röntgen taşınmayacak.

astanelerdeki işlemlerin dijital ortama taşınarak filmsiz ve kağıtsız hastane oluşturulmasının bir ayağı olan Tele-tıp projesi, yeni bir dönemin de kapılarını aralayacak. Sağlık Bakanlığı, Elazığ Devlet Has­tanesinde çekilen bir röntgen filminin kısa bir sürede Ankara’ya aktarılarak yorumlanmasını sağlayan ve 2007 yılında başlatılan Tele-tıp projesini bir adım daha ilen götürmeye hazırlanıyor. Buna göre Bakanlık, hastaların röntgen filmlerinin raporlanıp depolanacağı bir Tele-Rad-yoloji Veri Merkezi oluşturmak için kolları sıvadı. Bu kap­samda oluşturulacak merkezlerde röntgenlerin “kime, ne zaman, nerede ve kim tarafından” uygulandığı gibi bilgiler yer alacak. Veri tabanında tutulan bilgiler, vatandaşın izniyle aile hekimi veya hastanelerdeki hekimler tarafından görülebilecek. Bu sayede hastaların elde röntgen hastane hastane dolaşmalarının önüne geçilecek ve hastalar veri merkeziyle bir hastanede çekirdiği röntgeni başka bir ilde­ki başka bir hastanedeki hekime göstererek teşhis ve tedavi uygulaması isteyebilecek.

Sistem Nasıl İşliyor?

SAĞLIK Bakanlığındaki ilgili birimde Tele-Tıp ile ilgili bütün operasyonların yönetildiği bir Tele-Tıp Merkezi kurulurken, gönderici hastaneler radyoloji ve patoloji görüntülerini önce alıcı konumunda olan radyoloji ve pato­loji uzmanının istihdam edildiği hastanedeki tele-tıp mer­kezine iletiyor. Merkezde gerekli yönlendirmeler yapılarak alıcı hastanelerin ilgili görüntüleri arşivlenerek uzmanlar tarafından raporlaması sağlanıyor. Görüntüleme hizmeti­nin sistemle elektronik ortama taşınmasıyla film basım ve arşivlemede tasarruf sağlanarak kağıtsız hastaneye doğru bir adım daha atılmış oluyor.

Katkı Sigortası Olanın Masrafları Devletten

Öte yandan, vatandaşlar destek sigortası sayesinde sağlık giderlerini Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) fatura edi­lebilecek. Yeni sistemle vatandaşlar, 300-500 lira olması beklenen Tamamlayacı Sağlık Sigortası sayesinde SGK tarafından ödenmeyen sağlık giderlerinin karşılanmasını sağlamış olacak. Bugüne kadar özel sağlık sigortas olanlar tedavi giderlerini ya sigorta şirketine ya da SGK’ya fatura edebiliyor; özel hastaneler de sağlık harca­malarının tamamını özel sigortadan alıyordu. Yeni yayın­lanan genelgeyle, özel sigortası olanlar sağlık harcama­larının belirli bir tutarını SGK’ya fatura edebilecek; üstü için de özel sağlık sigortasından yararlanabilecek. Böyle­ce ‘katkı payı’ adı altında alınan ve bireylerin çok yüksek tutarlarda ödeme yapmasına sebep olan sistem ortadan kalkmış olacak. Bireylerin daha yüksek standartlarda sağlık hizmeti talep ettiği durumlarda devreye giren özel sağlık sigortası olarak tanımlanan ‘Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’ yıllardır Almanya, Hollanda ve Fransa gibi bir­çok ülkede uygulanıyor

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here