Hastanelerde Güvenlik Artacak

81 il valiliğine gönderilen genelgede, son zamanlarda sağlık çalışanlarını hedef alan ”müessif olaylarda”, bir doktorun hayatını kaybettiği ve sağlık çalışanlarının zarar gördüğü ifade edilerek, olayların, başta sağlık camiası olmak üzere tüm toplumu olumsuz etkilediği kaydedildi.

Genelgede, sağlık kurumlarında görevli çalışanların can ve mal güvenliğinin sağlanması, onlara karşı işlenen ”adli olaylara” hemen el konularak, gerekli yasal işlemlerin başlatılmasıyla ilgili tedbirlere yer verildi.

Buna göre, sağlık kurumlarının çevre, bina giriş ve çıkış güvenliği gözden geçirilecek, özel güvenlik görevlilerinin sağlık kurumları içerisinde özellikle sağlık çalışanlarının görev yaptığı muayene, müdahale ve gözetim alanlarında güvenlik önlemlerini artırmaları temin edilecek.

Sağlık kurumlarında suça zemin oluşturabilecek ve sağlık çalışanlarına yönelebilecek olumsuz tavır, davranış ve fiillere ortam hazırlanmasına ve bu eylemlerin fiili saldırılara dönüşmesine kesinlikle izin verilmeyecek.

Söz konusu nitelikteki olaylara derhal müdahale edilmesi için hastane polisi, diğer kolluk birimleri ile özel güvenlik ve sağlık kurumları personelinin işbirliği ve koordinasyon içerisinde hareket etmeleri sağlanacak.

Yerine getirdikleri kamu görevi nedeniyle sağlık çalışanlarına karşı TCK’nın ilgili maddeleri çerçevesinde ”yaralama”, ”tehdit”, ”hakaret” fiillerinin işlenmesi halinde ”mağdur kişinin şikayeti aranmaksızın” sağlık kurumlarında görevli hastane polisleri başta olmak üzere yetkili kolluk kuvvetlerince doğrudan işlem tesis edilecek.

İlgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek, talimatları doğrultusunda gerekli soruşturma işlemlerine başlanacak.

Suça el koyma ve soruşturma işlemleri, sağlık kuruluşlarında yürütülen muayene, müdahale ve hasta bakım hizmetlerini aksatmayacak ve bu hizmetlerde herhangi bir zaafiyete neden olmayacak şekilde titizlikle yürütülecek.

Görevli sağlık çalışanlarının bilgisine başvurulması gibi soruşturmanın parçası olan işlemlerin tamamlanması konusunda Cumhuriyet savcısının talimatına göre hareket edilecek.

İçişleri Bakanı Şahin, genelgenin sonunda, ”sağlık kurumlarında gerekli güvenliğin sağlanmasında şikayette bulunma zorunluluğu olmadığı bilinci içinde hareket edilmesini, konulara ilişkin görevli personelin bilgilendirilmesinin sağlanmasını, uygulamanın öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülmesini ve sağlık çalışanlarına karşı işlenen suçların yetkili adli makamların talimatları doğrultusunda re’sen soruşturulmasına ilişkin gerekli tedbirlerin her düzeyde alınmasını arz ve rica ederim” ifadesine yer verdi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here