HIMSS + EURASIA SAĞLIK BİLİŞİMİ VE TEKNOLOJİLERİ KONFERANSI VE FUARI AÇILDI

 

HIMSS + Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı, 11 Kasım Çarşamba günü açıldı. T.C. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile HIMSS Başkanı & CEO’su Hal Wolf ve T. C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci’nin konuşmaları ile açılan etkinlik, ExpoNext Dijital Kongre ve Fuar platformunda devam ediyor.

 

T.C. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca: “Pandemide en büyük avantajımız eriştiğimiz tıbbi teknoloji ile bilişim ve iletişim altyapısı”

Açılışta konuşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, bir virüsün tüm dünya insanlarına yarattığı tehdidin gölgesinde dijital ortamda bir etkinlik gerçekleşmesine rağmen önceki yıllarda HIMSS Eurasia’da kurulan gönül köprülerinin mesafeleri yakınlaştırdığını ifade etti.

İnsanlığın 31 Aralık 2019’da bilinenden farklı bir dünyaya uyandığını ve bu kez ortak hedeflerin bu yeni dünyaya göre değişeceğini ifade eden Koca, “İnsanlık tarih boyunca pek çok doğal afeti, kıtlığı, kuraklığı ve salgın hastalıkları atlattı. İklim değişikliklerinin etkilerini yaşadı ancak her durumdan daha da güçlenerek çıktı. Bugün tüm insanlığı tehdit eden Corona virüs de insanlığın kendini en güçlü hissettiği döneme ortaya çıktı. İnsanlık eriştiği teknoloijik güçle her yere erişebilir, her şeyi kontrol edebilir olduğu fikrine kapılmışken en ileri teknoloji ile bile görüntülenmesi çok zor olan ve kendi başına hayatiyetini sürdüremeyen bir varlık insanlığı tehdit eder bir hal aldı. Tüm dünya olarak bilgi birikimimiz ve eriştiğimiz teknolojik imkanlarımızla bu basit varlığa karşı topyekun bir savaş veriyoruz. Daha önceki salgınlara göre avantaj ve dezavantajlarımız var. Küreselleşen dünyadaki hareketliliğin engellenemeyişi belki de en büyük dezavantajımız. En büyük avantajımız eriştiğimiz tıbbi teknoloji ile bilişim ve iletişim altyapısı. Pandemi ile mücadelede elektronik yollarla yapabildiğimiz bilgi paylaşımı ortak akıl geliştirmede önemli rol oynamaktadır. Dünyanın bir köşesinde yapılan bir aşı geliştirme çalışmasının her detayını neredeyse anlık olarak paylaşabilmekte, geri bildirimler verebilmekte, bilgilerimizi paylaşabilmekteyiz” diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı olarak bundan 7 yıl önce başlatılan dijitalleşme sürecinde hedeflerinin, hastaneleri sadece teknolojik aletler ile donatmak değil, sağlık hizmet kalitesi ve hasta güvenliği için doğru bilgi ve teknolojinin gerektiği yerde ve en iyi şekilde kullanımını sağlamak olduğunu söyleyen Bakan Koca, “Kongremizin ana teması hastane bilgi yönetim sistemleri olsa da, pandemi aslında birinci basamak sağlık hizmetleri ile hastane sağlık hizmetlerinin entegre olmasının sağlık hizmet sunumunda ne kadar önemli olduğunu bize bir kere daha göstermiş oldu. Bilişimin kullanılması, sağlık yönetimini ve sağlık hizmet sunumunu tamamen değiştirmiş durumda. Veriye dayalı yönetim, hasta güvenliği, hizmet kalitesi ve nihayet verimlilik arayışları bu zeminde hayat bulmuştur. Ülkemizin bu alanda göstermiş olduğu ilerleme ise, birçok yönüyle dünyaya örnek olabilecek mahiyettedir. Türkiye’de COVID-19 vakalarının sahada tespiti, evlerde takibi, ilaçlarının evlere kadar bırakılması, sağlık durumlarında değişiklik olanların hastaneye nakillerinin yapılması bilişim sistemlerinin yardımıyla çok kolay bir şekilde yürütülebilmiştir” şeklinde konuştu.

Sağlık alanında ulusal çapta, Türkiye’nin büyüklüğünde ve nüfusunda pek çok ülkenin ancak hayal edebileceği bir dijital ortam oluşturulduğunu sözlerine ekleyen Bakan Koca, “Sağlık Bakanlığı olarak sağlık bilişimi alanındaki çalışmalara hem önder hem de destek olma kararlılığındayız. Ülkemizin Sağlık Bilgi Yönetim Sistemlerinde ulaştığı nokta, tecrübelerin ve belli standartlar çerçevesinde rekabete açık olarak yürütülen projelerin sonucudur. Şu anda tamamen yerli diyebileceğimiz pek çok sağlık yazılımına sahip bir ülke olmakla övünebiliyoruz” dedi.

T.C. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci: Bugün dijital hastanecilik alanında yaptığımız çalışmaların karşılığını alıyoruz

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 pandemisinin dijitalleşmenin önemini çok yakından gösterdiğini belirterek sözlerine başlayan Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, “2013 yılında başlayan ve bugüne dek durmaksızın devam eden sağlıkta dijitalleşme ve dijital hastanecilik çalışmalarımızın bugün geldiği nokta, bu zorlu süreçte bizlere birçok dünya ülkesinin önünde bir pandemi mücadelesi vermemize imkan sağladı. Sağlık bilişim teknolojilerimize yıllardır harcadığımız emek, insan gücü ve yatırımın bugün meyvelerini topluyoruz. Öncelikle bu süreçte emeği geçen tüm arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. 2020’nin son çeyreğini yaşadığımız bu dönem itibarıyla 177 adet EMRAM seviye 6, 3 adet seviye 7 hastanemizin, buna ek olarak ağız ve diş hastaneleri için belirlenen kriterlerle O-EMRAM seviye 6’ya sahip 10 hastanemizin, seviye 7’de ise 2 hastanemizin olduğunu bilmek ve bütün bu süreçte pay sahibi olmak çok özel bir duygu” diye konuştu.  

Veriyi daha güçlü politikaların tetikleyicisine dönüştürmek için en kapsamlı ve en büyük projelerinden biri olan ve bugün 30 milyon kullanıcıya erişen e-nabız kişisel sağlık platformunu kurduklarına değinen Birinci, “Vatandaşa hizmet verirken bürokrasiyi nasıl azaltabiliriz diye düşündük ve e-rapor sistemini kurduk. Tüm radyolojik verileri teletıp sisteminden hem hekimlerin hem de vatandaşların erişimine açtık. Oluşan büyük veriden gelecek projeksiyonu yapmak için SİNA’yı ve mekansal iş zekasını hayata geçirdik. Kapsamı ve kullanıcı sayısı dikkate alındığında dünyanın yapay zeka destekli ilk ve en büyük karar destek sistemini geliştirmekten gurur duyuyoruz” dedi.

Tüm bunlar sayesinde pandemi sürecinde e-nabız veri ve entegrasyon altyapısını kullanarak halk sağlığı yönetim sistemi içinde, ivedilikle pandemi yönetim sistemini kurduklarını ve ilk vakayı takiben tüm vaka ve temaslılarını ülkeye girişinden itibaren sisteme kaydederek sürecin temel veri havuzunu oluşturduklarını ifade eden Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, “Hayat eve sığar” uygulamasının güvenli sosyal hayatın en önemli aracı haline geldiğini sözlerine ekledi.

Covid 19 mücadelesinin devletin tüm imkanlarını seferber ettiği bir süreç olduğuna değiren Birinci, “Bizler bu süreçte başta da belirttiğim gibi sağlık ordumuzun işini kolaylaştırmak, yönetimi etkin bir şekilde gerçekleştirmek ve bu salgını en az zararla atlatabilmek için tüm altyapımızı kullanarak dünyaya örnek teşkil eden uygulamaları geliştirdik.  Ortaya çıkan ihtiyaçlara göre de sürekli yeniliyor ve güncelliyoruz.  Salgının başından bugüne gecesini gündüzüne katarak, kendini riske atarak, yeri geldiğinde ailesinden, çocuklarından uzak kalarak, canla başla çalışan, hastanelerimizdeki sağlık personelimiz, sahadaki filyasyon ekiplerimiz, sistemlerimizi hayata geçiren teknik ekiplerimiz, bu sürecin en iyi şekilde yürütülmesini sağlayan yöneticilerimize ve tüm paydaş kurumlarımıza tek tek teşekkürü borç biliyorum. Bu vizyonla her biri ülkemiz mühendisleri tarafından yerli olarak geliştirilen sayısız sistem ve uygulamaya sahibiz, bu vizyonla 170’dan fazla hastanemiz seviye 6 derecesine layık görüldü, bu vizyonla Avrupa’nın en çok seviye 7 hastanesi olan ülkesi olduk. Şehir hastaneleri atılımımızla artık hastaneleri dijitalleştirmiyor, bilakis dijital yaşam merkezleri inşa ediyoruz. Bu vizyonla sağlık turizminde dünyada dikkat çeken ülkeler arasındayız. Bugün burada da dijital hastanecilik alanında yaptığımız çalışmaların karşılığını alıyoruz” diye konuştu.

HIMSS Başkanı & CEO’su Hal Wolf: “Sağlıkta dijitalleşme konusunda diğer ülkeleri Türkiye ile aynı seviyeye getirmek için çaba sarf ediyoruz”

HIMSS olarak misyonlarının 83 binin üzerinde üye ile küresel sağlık ekosistemine bilgi ve teknoloji üzerinden yardımcı olabilmek olduğunu belirten HIMSS Başkanı & CEO’su Hal Wolf, Türkiye’nin sağlıkta dijitalleşme başarısına dikkat çekti. Türkiye’nin sağlık hizmetleri konusunda ortaya koyduğu örnekleri yaygınlaştırmak ve tüm ülkelerde bu seviyelere getirmek için çaba sarf etmeye devam edeceklerini kaydeden Wolf, “Türkiye’nin bilgi ve teknoloji konusunda yaptığı çalışmalar ve Sağlık Bakanlığının ortaya koymuş olduğu irade taktire şayan. Türkiye sağlıkta dijitalleşmede dünya lideri ülkelerden biri ve bu alanda büyük başarı sağladı. Pandemi sürecinde dijitalleşme çalışmalarının çıktıları adeta elimiz ayağımız haline geldi” dedi.

“Dijital sağlık sisteminin gücünün kullanılmasının önemini hiç bu kadar hissetmemiştik” sözleri ile pandeminin yarattığı etkiye dikkat çeken Wolf, şöyle devam etti: “Pandeminin bu kadar küresel çapta yayılacağını hissetmemiştik. Ekonomilere bu kadar büyük darbeler yaptığı düşünülmemişti. Avrupa, Amerika ve Güney Amerika’da vakaların artmakta ve nasıl yönetileceği konusunda gündemi meşgul etmekte. Burada bulunma amacımız da bu koşullarda daha anlamlı hale gelmektedir. Dijital teknolojilerin Covid gibi hastalıkları tespit etmede ne denli önemli olduğu ortaya çıkmıştır.  Dijital sağlık çözümleri hayatımıza daha fazla girmektedir. Doktorlarla uzaktan bağlantı sağlayacak şekilde test, takip ve izlem noktasında kapasitelerimizi daha da etkin hale getirmemiz gerekmektedir.”

Ekspotürk Genel Müdürü ve HIMSS Eurasia Etkinlik Direktörü Beşir Kemal Şahin: Türkiye’nin ilklerinden diyebileceğimiz dijital bir etkinlik merkezi oluştu

HIMSS Eurasia’nın ExpoNext Dijital Kongre ve Fuar Platformu altyapısı hakkında bilgi veren ve kullanıcılara sağladığı kolaylıkları anlatan Ekspotürk Genel Müdürü ve HIMSS Eurasia Etkinlik Direktörü B. Kemal Şahin, “Pandemi süreci her ne kadar bizleri zorlasa da teknolojiye hızlı bir şekilde adapte olmamıza da ciddi katkı sağladı. Türkiye’nin ilklerinden diyebileceğimiz bir kongre ve fuar alanı ile dijital bir etkinlik merkezi oluştu” dedi.

 

HIMSS Eurasia devam ediyor! https://himsseurasia.com/ adresinden etkinliği takip edebilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here