İlk Kez Hasta Hakları Bildirgesi Hazırlandı


Kronik Hastalıklarla Mücadele Ortaklığı (PFCD) ve Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD) işbirliğiyle gerçekleşen çalıştayda kronik hastalıklarla ilgili dernekler ve paydaşlar, Türkiye’nin ilk hasta hakları bildirgesini hazırladı
.

Kronik Hastalıklarla Mücadele Ortaklığı (PFCD) ve Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AİFD)ortaklığıyla düzenlenen çalıştayda Türkiye’de kronik hastalıkların önlenmesi ve yönetimi alanında gelişme kaydetmek için öneriler sunuldu. İstanbul’da dün düzenlenen toplantıya Türk ve yabancı sivil toplum örgütleri ile uluslararası hasta gruplarının temsilcileri, tıp ve iş dünyasından uzmanlar katıldı. Çalıştay sonunda Türkiye’de bir ilke imza atılarak, tüm katılımcıların fikir ve önerileriyle geliştirdikleri, Türkiye’de kronik hastalıkların önlenmesine ve yönetilmesine yönelik hasta bildirgesi hazırlandı. Bildirinin son hali, katılımcı dernek ve paydaşlar tarafından imzalanarak Sağlık Bakanlığı’na sunulacak.

Hazırlanan ortak bildiride kronik hastalıklara yönelik toplumsal farkındalığın artırılması, bulaşıcı olmayan hastalıkları önleyici ve hastalıklardan koruyucu mekanizmaların daha iyi işlemesi için kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu ortaklıklarının güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

İstanbul Ortaköy Princess Hotel’de gerçekleşen toplantıda konuşan PFCD İcra Direktörü Kevin Walker; “Türkiye, dünya standartlarında bir sağlık sistemi geliştirme konusunda son zamanlarda elde ettiği başarılarla gurur duymakta haklı. Ancak ülkenin ekonomik büyümesi devam ederken bir yandan da kronik hastalıkların yaygınlığında dikkat çekici bir artış meydana geliyor.  İşbirlikleri geliştirerek ve en iyi uygulamaları tüm paydaşlarla, özellikle de hastalarla paylaşmak gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Toplantının diğer ev sahibi Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği adına konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Varol ise şunları söyledi:  “Yenilikçi sağlık hizmet çözümleri geliştirme kararlılığıyla hareket eden üyelerimizi temsilen AİFD olarak; PFCD, T.C. Sağlık Bakanlığı, sivil toplum örgütleri, hasta grupları ve diğer paydaşların bu soruna yönelik olarak işbirliklerini, uygulanabilir ve makul maliyetli çözümler geliştirme yönündeki çabalarını desteklemekten gurur duyuyoruz”.

Çalıştay , geçtiğimiz yıl İstanbul’da gerçekleştirilen paydaş toplantısı ile  Ankara’da açıklanan Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm başlıklı uluslararası PFCD araştırma raporunun devamı niteliğindeydi.

PFCD’nin Hacettepe Üniversitesi ve University College London tarafından hazırlanan Türkiye’de Sağlıkta Dönüşüm araştırma raporu, Türkiye’de her yıl 6.5 milyon “işlev kaybına uyarlanmış yaşam yılı”nın  (DALY) kalp hastalığı, felç, tip II diyabet ve tedavi edilebilen depresyon gibi akıl sağlığı sorunlarından ötürü kaybedildiğini ortaya koyuyor. Kronik hastalıkların doğrudan ve dolaylı maliyetinin Türkiye’ye yılda 80 milyar ABD Doları düzeyinde olduğu tahmin ediliyor. Bu rakam yıllık gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 8 ila 10’una varan ölçüde bir refah kaybına neden oluyor. Rapora göre kronik hastalıkların önlenmesi ve yönetimine ilişkin stratejilerde sağlanacak gelişmeler ülke ekonomisine yüzde 10 oranında katkı yapabilir.

Kronik Hastalıklarla Mücadele Ortaklığı

Kronik Hastalıklarla Mücadele Birliği (PFCD) dünya genelinde ölüm, işlev kaybı ve artan sağlık hizmetleri maliyetlerinin bir numaralı nedeni olan önlenebilir ve tedavi edilebilir kronik hastalık oranlarındaki artış konusunda bilinç düzeyini artırma amacıyla çalışan uluslararası bir sivil toplum kuruluşudur. PFCD kronik sağlık sorunlarındaki artış oranının sağlık sistemleri üzerinde ciddi ve sürdürülebilirlikten uzak bir yük oluşturmakta olduğuna ve bu sistemlerin bugününde ve yarınında devamlılığı ve gücünün hastalara kronik hastalıkları önleme ve yönetmede yardımcı olacak politikaları uygulamaya koymaktan kaynaklandığına inanmaktadır.

PFCD’nin misyonu;

Devletleri ve diğer kanaat liderlerini kronik hastalıklar ve bunların bireyler ve toplumlar açısından potansiyel çözümleri hakkında bilgilendirmek,

Yurttaşları devletlerin, işverenlerin ve sağlık kurumlarının kronik hastalıklara yaklaşımında bir değişimi zorlama yönünde harekete geçirmek, ve

Politikaları formüle eden kurumları kronik hastalıklarla etkin bir mücadele için değişimin şart olduğuna ikna etmektir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here