Kafkas, Orta Doğu, Kuzey Afrika Pazarları Gelecek Vaad Ediyor

Bu yıl EXPOMED’e katılan Kardiosis Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Küçükdeveci fuara dair izlenimlerini Medikal Teknik okuyucuları için paylaştı.

Bu yıl 23. Kez düzenlenen EXPOMED Fuarı firmanız açısından nasıl geçti? Fuara gelen yurt içi ve yurt dışı ziyaretçi profilini ele alırsak nasıl bir fuardı?

“Terör nedeniyle yabancı firma iptalleri olsa da, firma katılımı tatmin edici düzeyde idi. Yabancı firmalar arasında özellikle Çinli firmalar çoğunluğu oluşturuyordu. Ancak ziyaretçi sayısı bence çok düşüktü, az sayıda profesyonel ziyaretçi gözlendi.”

Fuarda ağırlıklı olarak hangi ülke pazarları ile temaslarınız oldu? Medikal Sektör açısından baktığınızda hangi ülke pazarları gelecek vaat ediyor?

“Ağırlıklı olarak, Kafkas, Orta Doğu, Kuzey Afrika ülkeleri ile temasımız oldu. Bizim için bu ülke pazarları gelecek vaat ediyor; ancak asıl büyük hedef pazarların Avrupa ve ABD pazarları olması gerekir.”

Sektöre dair ön görüleriniz ve 2016 yılına dair marka hedefleriniz nelerdir?

“Siyasi istikrar sağlandığı takdirde sektörün hızla büyüyeceğini, önümüzdeki on yıl içinde tıbbi cihaz pazarının 5-6 misline çıkacağını bekliyorum. Devlet destekleri sağlanabilirse pazarda daha çok yerli AR-GE ve üretim yapan firma olacaktır.”

Sektörümüzün yaşadığı ödeme sıkıntısı ve haksız rekabet ile ilgili ile düşünceleriniz nelerdir?

“Ödeme sürelerinin uzunluğu ciddi bir finansal baskı oluşturuyor. Bazı kurumlarda üç yıla uzayabilen ödeme süreleri var. Ayrıca üretim yapan yerli firmaların %18 KDV ile malzeme alması, ancak sattıkları üründe uyguladıkları KDV’nin  %8 olması, yerli üretim yapan firma üzerinde ek bir finansal yük oluşturmakta. Yerli AR-GE ve üretim yapan firmalar, uygulamada yabancı firmalara karşı korunmamakta. Bu konuda Sağlık Bakanlığının yerli üreticileri teşvik edip cesaretlendirecek uygulamaları hayata geçirmelerini bekliyoruz.”

Özellikle Fuara dair altını çizmek istediğiniz başka bir husus var mı?

“Günümüzde iletişimin ve ulaşımın geldiği boyut düşünülürse, fuarlar bilinen klasik özelliklerini hızla kaybediyorlar. Fuarı cazip ve anlamlı kılacak önlemler düşünülmeli, fikirler üretilmeli.”

#EXPOMED #FikretKüçükdeveci  #KardiosisYönetimKurulu

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here