Kalite ve tecrübenin buluşma adresi: Adasu Makine


2006 yılında kurulan Adasu Makine, makine tasarımı ve nükleer tıpta kullanılan radyoaktif maddelerden korunma sistemleri ve ürünleri konusunda devlet kurumları, üniversite hastaneleri ve diğer müşterilere hizmet veren bir firma olarak faaliyet gösteriyor.

Radyoaktif enerji bulunan alanların veya ürünlerin zırhlanması ve personeli koruyacak gerekli koruyucu ekipmanların sağlanması konusunda anahtar teslim projeler ve ürünler sunan Adasu Makine, şehir hastaneleri ve kampüs hastane projelerinde yer almayı hedefliyor. Adasu Makine Teknik Müdürü Murat Özcan sorularımızı yanıtladı.

Öncelikle okuyucularımıza Adasu Makine ve faaliyetleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

Adasu makine diğer tabir ile Adasu Radyokorunum 2006 yılında ilk olarak radyofarmasötik kanser tanı ve tedavisinde kullanılan radyoaktif (Mo-99, iyot 131, talyum, FDG- Florodeoksiglukoz vb.) ilaçların üretim tesislerinden sağlık kuruluşlarına, Görüntüleme merkezlerine ulaştırılmasında ve depolanmasında kullanılan özel zırhlı ilaç kutularının üretimi ile ilgili faaliyetine başlamıştır. Sonrasında edinilen tecrübeler ile radyasyon alanlarının korunması ve zırhlanması hususunda yurt içi ve yurt dışından temin edilen birçok ekipman veya ürünlerin üretimi ile ilgili faaliyetini sürdürmekte olan bir firmadır. Firmamız şuan 100’ü aşkın sağlık kuruluşunda anahtar teslim proje uygulaması yapmış bulunmakta ve devam etmektedir.

Adasu Makine sağlık sektörüne ne tür çözümler sunmaktadır?

Radyoaktif enerji bulunan alanların veya ürünlerin zırhlanması ve personeli koruyacak gerekli koruyucu ekipmanların sağlanması konusunda anahtar teslim projeler ve ürünler sunmaktadır.

Firmanızı sektörle başarılı kılan etkenler nelerdir? Yatırımcı neden sizi tercih etmeli? Müşteriye veya kullanıcıya sağladığınız avantajlar nelerdir?

Kalite, zamanında teslim, alanında profesyonellik, 24 saat kesintisiz teknik destek ve referanslarımız firmamızı başarılı kılan etkenlerin başında gelmektedir. Sektörde konusunda uzman olan ve bu konuda ihtiyaca göre tasarım yaparak üreten nadir üretici firma olmamız bizi diğerlerinden ayıran farklardan bir tanesidir.

Adasu Makine’nin müşteri portföyü nerelerden oluşmaktadır? Sağlık alanında uygulamasını yaptığınız birkaç projeden örnek verebilir misiniz?

Devlet hastaneleri, Üniversite hastaneleri, radyoloji klinikleri ve Görüntüleme merkezleri, Endüstriyel alanda radyografik tahribatsız muayene laboratuvarlarında Tek akredite kurum olan Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ile yapılan Elektron hızlandırıcı projemiz ve koruyucu ekipman sağlamada tedarikçi sınıfında yer almamız, Radyofarmasötik ilaç üreten firmalara bu konuda ürün tedarikçiliği yapmamız ve geniş kapsamda tek üretim yapan firma olmamız, Bir çok üniversite hastanesi ve özel hastanelerde yapmış olduğumuz Nükleer tıp, İyot tedavi ve radyoloji üniteleri.

Yürüttüğünüz faaliyetler üst düzey bir teknoloji ve bilgi birikimi gerektiriyor. Bu noktada sizi piyasadaki rakiplerinizden ayıran özellikler nelerdir?

Öncelikler üretilen malzemenin ne için, nerede ve hangi özellikte olması gerektiği sorusuna cevap arıyor ve buna göre öncelikle tasarım veya simülasyon yaparak, müşteriye geri bildirim yaparak onayını alıyoruz. Kısacası diğer üreticilerden farkımız ürünün nerede ve ne zaman kullanılacağı ve de müşterinin ihtiyacına cevap verip vermeyeceği konusunda bilgi birikim sahibi olmamızdır.

Hizmet verdiğiniz çözümler itibariyle teknik destek sizin olmazsa olmaz konularınız arasında yer alıyor. Teknik servis konusunda ne tür hizmetler yürütüyorsunuz?

Müşteri sorunları ve ürünler ile ilgili herhangi bir sorun olduğunda en geç 24 saat içerisinde müşteriye teknik servis hizmeti sağlanmaktadır.

Sağlık sektöründeki değişimi nasıl gözlemliyorsunuz? Şehir hastaneleri ve kampüs hastane projeleri içinde olacak mısınız?

Sağlık sektörü son yıllarda teşvikler nedeniyle büyük yatırımlar yapılmakta ve yapılan her türlü sağlık yatırımın geri dönüşü kısa vadelerde yatırımcıya geri dönmektedir. Bu nedenle yatırımcıyı bu alana yöneltmekte ve yatırımların devamını sağmaktadır. Şehir hastaneleri ve kampüs hastane projelerinde yer almak öncelikli hedeflerimiz arasında.

Adasu Makine’nin önümüzdeki döneme ilişkin yeni bir yatırım ve hedefi var mı?

Adasu Radyokorunum yurt dışından sağlanan bazı ürünlerin; Hotcells (radyoaktif ilaç üretimi yapılan sıcak hücreler) ve bazı koruyucu ürünler kapsamında halen yurtdışına bağımlı olduğumuz ürünleri ülkemizde üretmek için bazı yatırımlar planlamakta ve faaliyete geçirmektedir. Örneğin ilk FDG sıcak hücresini ülkemizde özel bir kuruluşa tasarlayarak üretmiş ve daha farklı ürünler içinde planlamalarına devam etmektedir.

Son olarak sektöre vermek istediğiniz bir mesajınız var mı?

Sektör olarak firmamız daha çok radyoloji ve tıpta görüntüleme alanlarında faaliyet gösterdiğinden bu alanda bir mesaj verebiliriz. Bu mesajımızda radyasyonu hafife almamaları ve bu konuda tek sorumlu kurumun TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) olduğunu unutmamalarıdır. Sektörde sıklıkla rastladığımız husus bilinçsizce yapılan zırhlamalar hem yatırımcıya hem de milli sermayeye zarar vermektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here