Lösemi hastalarına umut ışığı

AbbVie, VENCLYXTO™ (Venetoclax) Tablet ile tuxan® (rituksimab) Kombinasyonunu Relaps/Refrakter Kronik Lenfositik Lösemi Hastalarının Tedavisinde İnceleyen Faz 3 Çalışmasının Pozitif İlk Sonuçlarını Açıkladı

Relaps / refrakter KLL hastalarında VENCLYXTO™ (Venetoclax) tablet ile Rituxan® kombinasyonunu değerlendiren çok merkezli, açık etiketli, randomize bir Faz 3 çalışmanın sonuçları bendamustin ile kombinasyon halinde Rituxan’la karşılaştırıldığında progresyonsuz sağkalımın daha uzun olması şeklindeki primer sonlanım noktasına ulaştı.

Sonuçlar, ruhsatlandırma başvurularına temel oluşturacak ve tam veriler önümüzdeki bir medikal konferansta sunulacak.

Araştırma ve geliştirmeye dayalı global biyofarma şirketi AbbVie (NYSE: ABBV), VENCLYXTO™ (Venetoclax) tablet ile Rituxan® (rituksimab) kombinasyonunu değerlendiren Faz 3 MURANO çalışmasının primer sonlanım noktasına ulaştığını duyurdu. Sonuçlar, VENCLYXTO‘nun Rituxan ile kombinasyon halinde relaps/refrakter (R/R) kronik lenfositik lösemi (KLL) hastalarında progresyonsuz sağkalımı (PFS) Rituxan ile kombinasyon halinde bendamustin’e oranla uzattığını gösterdi. Bağımsız bir veri inceleme komitesi, çalışmayı gözden geçirdi ve pozitif sonuçlara dayanarak körlemenin kaldırılması tavsiyesinde bulundu. Doktorlar, uzun dönemli ek güvenlik ve etkinlik bilgileri almak için MURANO çalışmasında aktif kalan hastaları izlemeye devam edecekler.

AbbVie Araştırma ve Geliştirmeden sorumlu İcra Başkan Yardımcısı Dr. Michael Severino, ”AbbVie, VENCLYXTO’nun KLL ve başka hematolojik maligniteleri olan hastalardaki tam potansiyelini hem monoterapi olarak, hem de kombinasyon tedavisi olarak araştırmayı taahhüt etmektedir” dedi. “MURANO çalışmasının analizleri VENCLYXTO’nun Rituxan ile kombinasyon halinde R/R KLL hastaları için yeni bir seçenek olabileceğini ve potansiyel olarak kemoterapisiz bir tedavi sunabileceğini göstermiştir.”

KLL, batı dünyasında en yaygın görülen lösemi türü olarak ABD’deki yeni olguların yaklaşık dörtte birini oluşturmaktadır. 1,2 KLL, yavaş ilerleyen bir lösemi (kan kanseri) türüdür ve özellikle kan ile kemik iliğinde çok fazla sayıda olgunlaşmamış lenfosit (bir tür akyuvar) bulunur.3 KLL, genelde ileri yaştaki hastaları ve kadınlara oranla daha çok erkekleri etkiler. Ortalama tanı konma yaşı 70’tir.1

MURANO çalışmasının tam verileri, R/R KLL’ye yönelik VENCLYXTO ile Rituxan’ın kombinasyon tedavisi için yapılacak ruhsatlandırma başvurularını destekleyecek ve önümüzdeki bir medikal konferansta sunulacaktır. Ciddi ve en yaygın görülen advers olaylarla ilacı bırakma oranları dahil güvenlik verileri halen incelenmektedir.

#lösemi, #çocuklar, #hastalik, #umut

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here