Mobbing Uygulayan İşverenlere Ceza Gelebilir

Son günlerde sık sık gündeme gelen “mobbing ” uygulayan işveren veya işveren vekili sıfatını taşıyan çalışanlara ceza kapıda. Mobbingin son yıllarda yargıya sıkça taşındığının altını çizen Avukat Dr. Serdar Tahtakıran, Türk İş Kanunu’nda mobbing ile ilgili bir madde bulunmamasına rağmen kanunun 24, 25 ve 77. maddelerinin içeriklerinin mobbing kapsamında değerlendirildiğini belirtti. 

Mobbing uygulamalarının son on yılda artması üzerine birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de mobbing ile ilgili tedbirler alınmaya çalışılıyor. Bazı ülkelerde mobbing uygulayan işçinin sözleşmesinin haklı sebeple feshi yönünde düzenlemeler yapılırken, bazı ülkelerde ise mobbing mağduruna erken emeklilik hakkı tanınıyor. Bazı ülkelerde de sendikalar, mobbingi önleyici tedbirleri iş sözleşmelerine ekliyor.

İş yerinde işverene bağlı çalışan kişiye, işveren veya diğer çalışanlar tarafından sosyal ve psikolojik baskı yapılmasına mobbing denildiğini ifade eden Avukat Dr. Serdar Tahtakıran, mobbingin sistemli ve artarak uygulanan, mağduru yıldırmaya yönelik, devamlılık arzeden, tekrarlanan, eşitsiz güç ilişkisine dayanan davranışlar bütünü olduğunu dile getirdi. 4857 sayılı İş Kanunu’nda mobbingi düzenleyen açık bir hüküm olmadığını kaydeden Tahtakıran, “Bu konuda bir kanun değişikliği tasarısı bulunmaktadır
ancak henüz yasalaşmamıştır. İş kanunumuzda her ne kadar mobbingi açıkça yasaklayan bir hüküm bulunmasa da, İş Kanunu’nun 24. ve 25. maddelerde cinsel taciz fiilinin haklı fesih sebebi sayılması ve 77. maddede işverenin çalışanların sağlık ve güvenliklerini koruma yükümlülüğü kapsamında değerlendirilerek bazı yargı kararları verilmektedir” dedi.

İş Kanunu’nun 77. maddesine göre işverenin iş yerinde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için gerekli her türlü tedbiri almakla yükümlü olduğuna dikkat çeken Tahtakıran, “1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek Türk Borçlar Kanunu’nun 417. maddesinde mobbing daha açık olarak düzenlenmiştir. Aynı zamanda işverenin iş sağlığı ve güvenliğini sağlama yükümlülüğünü de düzenleyen ‘İşçinin kişiliğinin korunması’ başlıklı bu maddeye göre işveren, işçinin kişiliğini korumak, saygı göstermek ve iş yerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzen sağlamakla yükümlüdür” diye konuştu.

YARGITAY MANEVİ TAZMİNATA HÜKMETTİ 

Yargıtay’ın 2006, 2007 ve 2008 tarihli kararlarında mobbingin açıkça kabul edildiğini ve mobbing uygulayan işveren aleyhine bin ile 5 bin TL arasında manevi tazminata hükmedildiğini söyleyen Serdar Tahtakıran, “Bu kararların bir tanesinde sebepsiz gerginlik çıkartan, psikolojik baskı uygulayan, işçiden defalarca yazılı savunma isteyen ve üç kez kınama cezası verdiren, böylelikle işçinin psikolojik rahatsızlık yaşayıp ilaç tedavisi görmesine sebep olan işverenin aleyhine manevi tazminata hükmedilmiş ve verilen kınama cezalarının haksız olduğuna hükmedilmiştir” şeklinde konuştu.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here