Mobile geçen hastaneler yüksek ölçüde verimlilik artışı elde edecek

3Bulut tabanlı hastaneler, yanlış tanıları dörtte üç oranına kadar azaltabilirler.

Aruba Networks, sağlık hizmeti veren kuruluşların verimlilik alanında büyük iyileştirmelere imza atabileceklerini ve tüm seviyelerde mobil teknolojiyi benimseyerek yanlış tanıları azaltabileceklerini öne sürüyor. Aruba Networks, 2025 yılına kadar hastane sistemlerinin kağıttan ziyade öncelikli olarak, mobil cihazlarla erişilen ve giyilebilir cihazlar dâhil çok çeşitli tüketici mobil cihazlarından gelen gerçek zamanlı verilerle beslenen bulutta işletileceğini tahmin ediyor. Şirket, bu mobil altyapıyı daha ilk benimseyenlerin deneyimlerine dayanarak, verimliliğin %50 oranında arttırılabileceğini, yanlış tanıların dörtte üç oranında azaltılabileceğini, bir yandan da halkın sağlık hizmetlerine yönelik sürekli artan beklentilerinin karşılanmasına yardımcı olunabileceğini öngörüyor.

Önümüzdeki 10 yıla ait eğilimler

Aruba Networks önümüzdeki on yılda aşağıdaki eğilimlerin ortaya çıkacağını tahmin ediyor.

1. ‘mCloud’ uygulamasının doğuşuyla hastanelerde verimlilik %50 oranında artacak. mCloud, dünyanın her yerinden her zaman erişilebilen, hasta kayıtlarının saklanmasında kullanılan merkezî, güvenli bir hub olacak. Bu araca sahip olmak, tıbbi kayıtların bütünüyle özel ve güvenli bir bulut servisinde saklanacağı, dolayısıyla personelin herhangi bir konumdan her türlü durumla ilgili olarak tam bilgi alabilmesi anlamına gelecektir.

2. Gerçek zamanlı veriler ile mobil teknolojilerin ortaklığıyla yanlış tanılar %75 oranında azalacak. Mobil yazılımlar ile giyilebilir cihazların kullanımı sayesinde, geleceğin hastaneleri tıbbi bilgiler de dâhil gerçek zamanlı verilerden faydalanabilecekler. Bu veriler, daha doğru tanı konmasına olanak tanırken, danışmanlara bir hastanın hastalıkları hakkında daha fazla görünürlük sağlar ve ilgili semptomların bilgilerine erişim sağlaması ile yanlış tanıları %75’in üzerinde azaltır.

3. Gizliliği ve işbirliğini daha da iyileştiren gerçek anlamda kağıtsız ve kablosuz bir dünya oluşacak. Teknolojik yeniliklerin son on yıldaki hızı göz önüne alındığında, kağıt ve belge depolama için harcanan paranın ciddi ölçüde azalacağı gerçekçi bir tahmindir. Kablosuz çalışma alanlarında kaydedilen ilerleme ile birlikte kağıt kullanımı da azalıyor; belgeler tek bir tuşla paylaşılabildiği için de iletişim ve işbirliğinde kazanımlar oluyor

4. Özelleştirilmiş ve akıllı bir hasta deneyimi. Hem hastalar hem de ziyaretçiler açısından, hastanelerin uzun bekleme sürelerinin olmadığı yerler olması gerekiyor. Yarının hastanesi tam mobil, kişiselleşmiş bir mekân olacak ve modern bir gündüz oteline benzeyecektir. ‘Akıllı odaların’ geliştirilmesiyle, hasta ve danışmanları arasında hem hastanede hem de uzaktan etkileşim kurma kolaylığı sağlanacaktır. Mobil uygulamaların kullanımı sayesinde, hastalar randevu alabilecek; hatta hastane içindeki imkânların yerini belirleyebileceklerdir. Röntgen gibi testler anında paylaşılabildiği ve sonrasında alınacak kararlar bugüne kıyasla çok daha hı- zlı alınacağı için, yatan hasta bakımı doğrudan etkilenecektir.

Mobil teknolojinin sağlık sektöründeki konumu

Aruba Networks Türkiye Ülke Müdürü Bülent Tekkaya şunları söyledi: “Mo￾bil teknoloji, kritik bilginin sağlık sek￾töründe bugün daha hızlı, doğru ve güvenli biçimde iletilmesini sağla￾maktadır. Çalışanlarının, hastaların ve ziyaretçilerin yararına olacak şekilde, altyapılarının temeline mobil tekno￾lojileri oturtan kuruluşları halihazırda görüyoruz. Zamanla, mobil teknoloji Sağlık Sektöründe temel iletişim aracı olacaktır.”

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here