Örnek bir hastane yapısı nasıl olmalıdır?

Bir hastane yapısının başarısı, projelendirme sürecinin en başından sonuna kadar yatırımcılar, doktorlar, hemşireler, hastane yöneticileri, danışmanlar, mimarlar ve diğer teknik disiplinlerin uyumlu şekilde çalışmasına bağlıdır. Medikal planlama aşamasında, departmanların bir araya gelirken yatay ve düşey ilişkileri, steril ve steril olmayan mekanların ilişkileri, yatan ve ayakta tedavi görecek hastaların ilişkileri gibi bir çok kriter doğru olarak tanımlanmalıdır. Bu karmaşık ilişkiler, konuya matematiksel ve hassas olarak yaklaşılmasını zorunlu tutar. Bunun yanında tasarım, malzeme ve renk seçimi kararları hastane yapısının kullanıcıları üzerinde ki psikolojik etkisini de belirler. Hastane kullanıcılarının sadece hastalar olmadığı, kontrole gelen sağlıklı insanlar, hasta ziyaretine gelen hasta yakınlarının da olduğu bu süreçte göz ardı edilmemelidir. Hastane projelendirmesinde ortaya çıkacak ürünü sadece bir yapı olarak değil, kendini yenileyen ve hızlı değişim gösteren, yaşayan bir organizma olarak ele almak gerekir. Projelendirme sürecinin başlangıcında elimizde olan ihtiyaç programının ileride nasıl evrim geçireceğini ön görmek, en başından buna uyum sağlayabilecek bir yapı ortaya çıkarabilmek açısından önemlidir. Bu yaklaşımın doğru uygulanması, ileride ortaya çıkabilecek ilave masrafları azaltacak ve çoğu durumda yenilenen ihtiyaçlar karşısında çözümsüz kalınmasına mani olacaktır. Tasarım sürecine başlarken tüm bu parametrelerin doğru tanımlanması ve projeye aktarılması, hastanenin başarılı bir şekilde ortaya çıkması için önemlidir. Bunun yanında bu kararlar hem projelendirme süresini hem de yapı ve işletme maliyetlerini olumlu olarak etkilerler. Cezayir’in Bouchaoui bölgesinde projelendirdiğimiz 120 yataklı Askeri Hastane projesi toplam 83.000m² inşaat alanına sahiptir ve bünyesinde hastane yapısının yanında otel ve sağlık personeli için farklı konfor sınıflarında lojmanlar da barındırmaktadır. Hastane yapısı modern, teknolojik ve çağdaş görünümlü bir yapı olarak tasarlanmıştır.

h

Hastane Departman Yerleşimi

Hasta yakınları ile doğrudan ilişkili olan idari alanlar ve muhasebe birimleri zemin katta, bekleme ve danışma alanları ile doğrudan bağlantılı olacak şekilde düzenlenmiştir. Tüm klinik alanlar zemin katta kurgulanmıştır. Acil servis ise yapının zemin kat doğu kanadında kendine özel girişiyle çözülmüştür Ana cerrahi ünite, diyaliz birimi, fizik tedavi, sterilizasyon-eczane, laboratuvarlar ve morg 1.bodrum katta planlanmıştır. Havalandırma cihazları yapının genelinden bağımsız düşünülmesi gereken ameliyathane için bu katta ayrıca bir mekanik oda oluşturulmuştur.

Ana servis bağlantısı için;

  1. Bodrum kata ulaşan ayrı bir servis rampası bulunmaktadır. Ayrıca 1.bodrum katta 168 araçlık kapalı otopark bulunmaktadır. Kapalı otopark alanından 2 adet asansör ile lobi-zemin kata ulaşılabilir.
  2. Bodrum katta tıbbi tanı-görüntüleme ve nükleer tıp birimleri bulunmaktadır. Bu birimler yapının geri kalanından fiziksel yalıtım gerektirdiğinden ve ağır cihazlar içerdiğinden dolayı 2.bodrum katta yer alması tercih edilmiştir. Bu birimlerden bağımsız olarak sürekli eğitim merkezi, hastane mutfağı, atölyeler, IT, çamaşırhane, servis birimleri ve yapının geneli için gerekli olan mekanik, elektrik odalar bu katta planlanmıştır. Tüm servis ve teknik alanlar servis asansörleri ile gerekli şekilde ilişkilendirilmiştir. Yapının 1. katında 24 yataklı dahiliye servisi, 8 yataklı kardiyoloji, 8 yataklı diyabetoloji servisi yer almaktadır. 2. hastane katında ise 16 yataklı yoğun bakım ünitesi, 8 yataklı hematoloji-onkoloji servisi, yine 8 yataklı kulak-burun-boğaz servisi ve 8 yataklı göz hastalıkları servisi bulunmaktadır. 8 yataklı kadın hastalıkları ve doğum servisi, 12 yataklı genel cerrahi servisi ve 12 yataklı ortopedi servisi ise hastane yapısının 3. katında yer almaktadır.

İç Dolaşım Senaryoları 120 yataklı hastane yapısında 6 adet yolcu-sedye asansörü; ayrıca 2 adet başkanlık katına hizmet veren VIP asansör bulunmaktadır. Buna ek olarak blok kesişimlerinde yer alan ve departmanların servis alanlarına doğrudan bağlanabilen servis asansörleri yer almaktadır. Bu servis asansörleri düşeyde hasta katları, helipad, morg ve teknik alanları birbirine bağlayabildiği gibi aynı zamanda yangın asansörü özelliğindedir. Ağır vakaların sevk ve kabulünün yapılacağı düşünülerek, yapının en yüksek noktasında helikopter pisti planlanmıştır. Bu pist ile ameliyathaneler arasında doğrudan ilişki kurulmuştur. ORTAK MİMARLAR, Mimar Onur Kırçal (İTÜ) ve Y.Mimar Evren Yıldırım (İTÜ) ortaklığında 2006 yılından bu yana, kullanıcı talep ve ihtiyaçlarını, mimari tasarım anlayışı ve çevre koşulları ile harmanlayarak, doğanın ve çağının parçası olan yapılar tasarlıyor .

#Örnekbirhastane #Örnekbirhastaneyapısı #Örnek #hastaneyapısı #hastane

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here