Özel sağlık meslek liseleri hızla çoğalıyor


Gençlerin erken yaşlarda mesleğe yönlendirilmesi, buna ilişkin düzenlemeler ve Devlet destekleri 2012-2013 yıllarında eğitim yatırımlarına farklı bir yaklaşım getirdi.

Özellikle hastane sektöründe son zamanlarda gerçekleştirilen büyük yatırımlar, gerek kamu gerek özel sektör eliyle yaratılan yeni hastane kapasiteleri, gelirlerin yükselişi paralelinde halkın sağlık arayışlarında yaşanan gelişmeler toplumun bazı meslek dallarına bakışında önemli değişimlere yol açmış gözüküyor.
Öne çıkan meslek dallarından sağlık meslek lisesi yatırımları, özel sektör yatırımcılarında daha önceki yıllarda görülmeyen bir gelişmenin işaretlerini veriyor. Eğitim yatırımlarında kaliteli eğitim öğretim yönelişleri, evvelce İngilizceye ağırlık veren kolej statüsündeki okullara yatırım yapmak istikametinde gelişirken, yeni projelerde çok yerde sağlık meslek lisesi açmak girişimlerine tanık olunuyor.
Özel Sağlık Meslek Liseleri Hızla Çoğalıyor
Alpaslan Onay
Kimeks Yönetim Kurulu Başkanı
Hemşirelik, acil tıp teknisyenliği, anestezi, fizik tedavi, laborantlık bölümlerinden bir ya da bir kaçını kapsamına alan yeni sağlık meslek lisesi yatırım projeleri, bu alandaki işgücü açığının fark edilmesiyle, Devlet teşvikleri ile de desteklendiğinden sayıca hızla çoğalıyor. Ülkenin pek çok yerinde bu tür okullar ya da sınıflar açma girişimleri Resmi Gazete’de yayınlanan teşvik belgesi sayılarının artışından da anlaşılıyor.
Özelikle, İngilizce eğitimine ağırlık veren kolej statüsündeki ilköğretim okulları ve liseler mevcut faaliyetlerine ek olarak, yeni yatırımlarla bünyelerinde meslek eğitimi veren yeni okullar ya da sınıflar açarak bu yeni akıma ilgi ve desteklerini fark ettiriyorlar. Hatta, özel sektör yatırımcılarından daha önce eğitim alanında herhangi bir faaliyeti bulunmayan bazı kuruluşların özel sağlık meslek lisesi açma ve mevcut bir hastane ile işbirliğine sokarak bunları yeni eğitim öğretim yılına yetiştirme çabası içinde oldukları görülüyor.
Ülkenin hızla büyüyen sağlık hizmeti talebini bu okullarda yetişen nitelikli işgücü arzı ile dengelemek açısından özel sektörün bu ilgisine kuşkusuz yerinde bir gelişme olarak bakmak gerekiyor.
Ne varki, bugüne kadar sadece Devletin ilgi gösterdiği sağlık meslek lisesi eğitim öğretim faaliyeti, özel sektör okullarında öğretmen açığı sorununa çözüm bulunması açısından ilk yıllarda sıkıntılı geçeceğe benziyor. Hele hele gelişmiş ülkeler düzeyinde hemşire, acil tıp +anestezi+radyoloji+fizik tedavi v.s. teknisyeni eğitiminde eğitim kalitesi ve düzeyinin ne olacağı ne olması gerektiği, bunun nasıl gerçekleştirilebileceği hususları önemle ele alınmayı bekliyor.
Özel sağlık meslek liseleri için Bakanlığın hazırladığı “müfredat” ve bu müfredatın gerektirdiği cihaz+araç+gereç+malzeme+v.s. için hazırlanan listeler, eğitim kalitesi ve düzeyi konusunda ümitli olmamıza imkan vermiyor. Sağlık meslek liselerinde eğitim ve öğretimin bilgi yanında beceri geliştirme ve uygulamalara dönük olma zorunluluğu, okulların buna uygun biçimde donatılmasını gerektiriyor. Bu okullarda öğrencinin işi fiilen yaparak bu yolla beceri kazanıp becerilerini bir üst noktaya taşıyarak mezun olduğunda işe yarar, derhal istihdam edilebilir niteliklere ulaştırılması hedefi, müfredatın ve bu müfredata uygun okul alt yapısının bugüne göre farklı biçimde ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Sınıfta öğretmenin anlatımları, birkaç on sayfadan oluşan kitapların okunup ezberlenmesi ve sonunda not alınması sınıf geçilmesi pratiği bu okullara uygulanmamalıdır.
Öğrenci, ilk yılda anatomi, fizyoloji, (genel olarak biyoloji) hijyen, hasta bakımı, ilk yardım, hasta, hastane v.s. konularında eğitilirken beceri geliştirmeye dönük çalışmalar içinde olmalı, öğrenciler bir ‘’beceri geliştirme laboratuvar’ında maket ve mankenler üzerinde enjeksiyon, kateter, damaryolu açma, serum bağlama, v.s. gibi çeşitli alanlarda görerek değil dokunarak yaparak beceri edinme eğitimlerine tabi tutulmalıdır. Eğitimin son safhasında edinilen becerilerin hastane ortamlarında nasıl kullanıldığını gözlemlemesi için öğrenciye staj ortamları sağlanılmalıdır.
Bugün öngörülen şekliyle yeni Özel Sağlık Meslek Liselerinin Devlete ait sağlık meslek liselerindeki eğitim öğretim düzeyinden ne ölçüde farklı ve yüksek olacağı ve daha geniş bir bakış açısıyla lise düzeyinde öğrenciye verilen hemşire, sağlık teknisyenliği eğitiminin uluslar- arası etkin örneklerine göre hangi düzeyde olabileceği hususları üzerinde yeniden düşünülmelidir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here