Özel Sektörde %7-8 Büyümesi Beklentisi


2011 yılında Türkiye’nin büyüme hızına paralel bir gelişim yakalayan sektörün, 2012’de ise yüzde 7-8 büyüme göstereceği öngörülüyor.

Türkiye’de 40 milyar dolar büyüklüğe ulaşan Türk sağlık sektöründe özel sektör, 12,5 milyar liralık pay alıyor. 2011 yılında Türkiye’nin büyüme hızına paralellik gösteren sektörün, 2012’de ise yüzde 7-8 büyümesi bekleniyor.

Hükümet’in uygulamaya başladığı ‘sağlıkta dönüşüm politikaları’ ile Türkiye, sağlık sektöründe çıtayı yükseltmiş durumda. Yılda 40 milyar liranın üzerinde olan sağlık harcamalarından özel sektör, 12,5 milyar lira pay alıyor. Sağlıkta, özel sektör payının son on yılda yüzde 8’lerden yüzde 30’lara dayandığı gözleniyor.

Ekonomiye Paralel Büyüme

Türkiye’de yeni hastane sayısının 2012 yılında da 30’u geçmeyeceğini öngören Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Reşat Bahat, bunun da sektörde yüzde 7-8’lik bir büyüme anlamına geldiğini söylüyor. Yatak ve teknik kapasite büyümesinin ise yüzde 10’a yakın olacağını düşünen Bahat, “2011 yılında sektörde Türkiye’nin büyüme hızı kadar bir büyüme gerçekleşmiş bulunuyor. Dünyada yaşanan çalkantılar ve krizler düşünüldüğünde, çok hızlı büyümeye alışmış bir sektör olsa da özel sağlık sektörünün bu rakamları yakalamasını makul karşılıyoruz. Türk sağlık sektöründe 1 milyona yakın çalışan mevcut. Bunun yaklaşık 200 bini özel sektörde istihdam ediliyor. Sektörün 2012’de yaklaşık 20 bin ek istihdam sağlaması bekleniyor” görüşünü taşıyor.

Yabancı Yatırımcılar için Cazip Bir Pazar

Sektöre olan yabancı yatırımcı ilgisinin 2012 yılında daha da artacağını düşünen sektör temsilcileri, “Çoğu zaten yabancı ortaklıkla işletilen zincir hastanelerde 2012’de daha agresif hedeflerle yeni yatırımcılar görülmesi sürpriz olmamalı. Özellikle 40-50 yatağın altındaki birkaç özel hastanenin birleşerek 100 yatak üzeri hastanelere dönüşmesi gibi örnekler başlayacak. Ayrıca birden fazla münferit hastaneyi aynı marka altında toplayan yeni gruplar olacak, çünkü sağlığa girmek isteyen bir yatırımcının başka alternatifi kalmadı” değerlendirmesinde bulunuyor. Coğrafi olarak ve turistik açıdan Türkiye’nin konumu, sağlık turizmi için büyük avantajlar taşıyor. Bu açıdan Türkiye’ye Ortadoğu, Avrupa ve Kuzey ülkelerinden gelen hasta sayısı her geçen gün artıyor. Her yıl ortalama 200 bin sağlık turistinin geldiği Türkiye’deki tüm dinamiklerin harekete geçirilmesiyle birlikte beş yıl içinde elde edilecek sağlık turizmi gelirinin 10 milyar doları bulması bekleniyor.

Birleşmeler Yaşanabilir

Sektörün önemli oyuncuları 2012’de dünyadaki global krize rağmen sağlık sektörünün daralmayacağını düşünüyor. Öte yandan, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun tüm nüfusu kapsama almasıyla birlikte, sağlık kuruluşları üzerinde maliyet baskısının daha da artacağını, bu durumun SGK ile anlaşmalı kurumların cirolarını negatif etkileyeceğini düşünen yetkililer, “Sağlık hizmetleri sektöründe konsalidasyonun devam edeceğini, hükümetin Sağlık Bakanlığı planlarını kamu-özel ayrımı gözetmeksizin tüm sektöre uygulayacak olması nedeniyle yeni yatırımların sınırlı kalacağını öngörüyoruz” yorumunda bulunuyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here