Philips, Omurga Tedavilerinde Artırılmış Gerçeklik ile Cerrahi Navigasyon Sağlayan ClarifEye Görüntü Kılavuzlu Tedavi Çözümünü Tanıttı

 

Sektörde bir ilk niteliğinde olan ClarifEye görüntü kılavuzlu tedavi çözümü, görüntüleme ve artırılmış gerçekliğe sahip navigasyon sistemini Hibrit Ameliyathanelerde tek bir sistem altında bir araya getiriyor. Philips Azurion platformuna tam entegre olan benzersiz 3-boyutlu görüntüleme teknolojisi, yüksek hassasiyet ve doğrulukta omurga tedavileri için canlı geri bildirim sağlıyor. İntra-operatif rehberliğin, klinik hassasiyet ve doğruluğu arttırdığı ve hastaların mevcut standart tedavilere kıyasla daha az revizyon ameliyata ihtiyaç duyduğu gözlenmiştir. [1,2]

 

Philips,  Hibrit Suit konsepti gibi Hibrit Ameliyathanelerde minimal invaziv yöntemlerle omurga tedavilerini geliştirmek için sektörde bir ilk niteliği taşıyan ClarifEye Artırılmış Gerçeklik ile Cerrahi Navigasyon sistemini tanıttı. Düşük x-ışını dozuyla üstün 2D ve 3D görüntülemeyi [3] 3D arttırılmış gerçeklikle (AR) bir araya getiren benzersiz çözüm, spinal füzyon tedavileri sırasında pedikül vidalarının doğru yerleştirilmesini destekleyen canlı intraoperatif görsel geri bildirim sunuyor.

Stabiliteyi iyileştirmeye, deformasyonu düzeltmeye veya ağrıyı azaltmaya yardımcı olmak için omurgadaki iki veya daha fazla omur kalıcı olarak birbirine bağlanır. ClarifEye çözümü, Philips Azurion görüntü kılavuzlu tedavi platformuna tam entegre olup doğru vida yerleşimi için işlem sırasında navigasyon ve doğrulama sağlayarak daha verimli iş akışı sunar ve işlem sonrası BT taraması ihtiyacını azaltır.

Yeni geliştirilen sistemle ilgili Philips Türkiye CEO’su Haluk Karabatak, “Sağlık teknolojilerindeki gelişmelerin daha yüksek kalitede hasta bakımı sağladığına tanıklık edince, sağlık alanında karşılaşılan zorluklara çözüm üretme motivasyonumuz aynı oranda artıyor. Kaliteli sağlık bakımına erişimde yaşanan zorlukları giderecek çözümler üretiyoruz. Çözümlerimizi sağlık sistemlerini daha verimli ve etkili hale getirmeye yardımcı olacak şekilde tasarlıyoruz. Sektörde bir ilk olan ClarifEye görüntü rehberli tedavi çözümü, görüntüleme alanında geliştirdiğimiz teknolojiyi ve artırılmış gerçeklik navigasyonunu Hibrit Ameliyathanede tek bir sistemde birleştiriyor” dedi.

ClarifEye omurga cerrahisinde fark yaratacak

Omurga rahatsızlıkları yaşam kalitesi ve sağlık üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Çok ciddi vakalarda hastalar yürüyemez hatta yataklarından kalkamaz duruma gelebilirler. Tedavi genelde karmaşık ve oldukça hassastır. Omurgaya yakın olan nörolojik ve vasküler yapılardan uzak durmak için cerrahların özellikle dikkat etmesi gerekir. Omurga cerrahisinde minimal invaziv yaklaşım hastalara operasyon sonrası ağrıda azalma, hastanede yatma süresinin kısalması, kan kaybının azalması, yumuşak doku hasarının ve hasarlı dokunun en aza indirilmesi gibi faydalar sunmaktadır [4]. Ayrıca ClarifEye gibi çözümlerin sağladığı intra-operatif görüntü rehberliği, klinik hassasiyeti artırır ve hastaların mevcut standart tedavilere kıyasla daha az revizyon ameliyata ihtiyaç duymasını sağlar [1,2].

İsviçre Lugona’daki Ente Ospedaliero Cantonale Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü’nden Dr. Pietro Scarone,”Omurga cerrahisinde yaklaşımınızı minimal invaziv olarak değiştirdiğinizde operasyon şeklinizi de değiştirmeniz gerekir çünkü omurganın içini başka bir şekilde incelemeye ihtiyaç duyarsınız. ClarifEye ile cerrah teknolojinin gerekliliklerine değil, teknoloji cerrahın ihtiyaçlarına uyum sağlıyor” diye belirtti.

İsveç Stockholm’deki Karolinska Üniversitesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü’nden Dr. Adria Elmi-Terander ise “Arttırılmış gerçeklik ile cerrahi navigasyon sistemi, pedikül vidalarını başka türlü yapamayacağımız veya yapmayacağımız konumlara yerleştirmemize yardımcı oluyor” dedi.

ClarifEye sistemi 3-boyutlu arttırılmış gerçekliğe sahip görüntülüme sunuyor

Cerrahi alanı 3D Cone Beam BT görüntüleme tekniğine dayalı olarak arttırılmış gerçeklik ile çoğaltarak sunmak için dört adet yüksek çözünürlüklü optik kamera kullanılıyor ve böylece ilave X-ışını kullanımına gerek kalmıyor. Sistem, cerrahi alanın görüntüsü ile hastanın 3D görüntüsünü bir araya getirerek hastanın dış ve iç anatomisinin 3-boyutlu arttırılmış gerçekliğe sahip görüntüsünü oluşturuyor. Cilt üzerine yapıştırılan non-invaziv markerlar aracılığıyla görüntü takibi yapılarak hastanın sürekli izlenmesi sağlanıyor. Sistem daha sonrasında ClarifEye iğne ucunun omurga üzerinde planlanan yolda hareketini görüntülemeye devam ediyor.

Almanya Kiel’deki Schleswig-Holstein Üniversitesi Tıp Merkezi Ortopedi ve Acil Cerrahi Kliniği Direktörü Prof. Dr. Andreas Seekamp, “Operasyon sonrası implant yerleşimlerini kontrol etmek için artık BT çekimi gerekmiyor. Ameliyat gerçekleştirildikten hemen sonra, sistemin yüksek kaliteli intra-operatif Cone Beam BT görüntüsü ve pozisyonlama esnekliği sayesinde implant yerleşimlerinden %100 emin olabiliyoruz” dedi.

Philips Görüntü Kılavuzlu Tedavi Sistemleri Genel Müdürü Ronald Tabaksblat ise,”Klinik iş ortaklarımızla yaptığımız ortak çalışmalar sayesinde minimal invaziv omurga tedavilerinde sonuçları iyileştirme ve maliyetleri azaltma potansiyeline sahip yenilikçi ve inovatif entegre bir çözüm geliştirdik. ClarifEye ile birlikte, yeni klinik alanlara minimal invaziv çözümler sunma stratejimizi gerçekleştiriyoruz. Bu çözüm, Philips’in gelecek nesil görüntü kılavuzlu tedavi platformu Azurion temelinde geliştirilmiş olup klinisyenler için benzersiz düzeyde entegrasyon ve sezgisel bir deneyim sağlar” ifadelerine yer verdi.

Philips’in minimal invaziv omurga cerrahisinde Arttırılmış Gerçeklik (AR) yaklaşımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için, Ronald Tabaksblat ile yapılan Soru-Cevap bölümünü okuyabilirsiniz.

ClarifEye Arttırılmış Gerçeklik ile Cerrahi Navigasyon Sistemi CE belgelidir ve 510(k) onayı beklemektedir. Bu materyal ABD’de dağıtım amacıyla hazırlanmamıştır.

 

 

 

[1] Dea N, Fisher CG, Batke J, Strelzow J, Mendelsohn D, Paquette SJ, Kwon BK, Boyd MD, Dvorak MFS, Street JT. Omurga pedikül vidalarının yerleştirilmesinde intra-operatif Cone Beam BT tabanlı navigasyon ve konvansiyonel floroskopiyi karşılaştıran ekonomik değerlendirme: hasta düzeyinde veri maliyet verimliliği analizi. The Spine Journal (2016) 16: 23 31.
[2] Fichtner J, Hofmann N, Rienmüller A, Buchmann N, Gempt J, Kirschke JS, Ringel F, Meyer B, Ryang Y M. Torakolomber Omurgada Yanlış Yerleştirilen Pedikül Vidalarının Revizyon Oranı Üç Boyutlu Floroskopi Navigasyon Yerleştirme ile Karşılaştırması: Sistematik Analiz ve Literatür İncelemesi. World Neurosurg . (2018) 109: e24 e32.
[3] Nachabe R, Strauss K, Schueler B, Bydon M. İki farklı intra-operatif 3D görüntüleme navigasyon sistemleriyle omurga cerrahisi sırasında radyasyon dozu ve görüntü kalitesi karşılaştırması, J Appl Clin Med Phys 2019 Şubat; 20(2): 136-145.
[4] Phan K, Rao PJ, Mobbs RJ. Torakolomber kırıkların tedavisinde perkütanöz ve açık pedikül vidalı fiksasyon: Karşılaştırmalı çalışmaların sistematik incelemesi ve meta analizi. Klinik nöroloji ve nöroşirurji. 2015. 135:85-92.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here