Philips RSNA 2020’da Yapay Zekâ Destekli Radyoloji İş Akışı Programını İlk Defa Tanıttı

 

Philips, Kuzey Amerika Radyoloji Derneği (RSNA) 2020 toplantısında yapay zekâ destekli, Radiology Workflow Suite programını ilk defa tanıttı. Royal Philips Görüntüleme Çözümleri İş Birimi Başkanı Kees Wesdorp ve Philips Türkiye CEO’su Haluk Karabatak’ın katılımıyla gerçekleşen Türkiye basın toplantısında Philips’in tanıttığı en iddialı ürünlerin arasında yer alan entegre ve veri odaklı radyoloji iş akışı çözümleri; insan, veri ve teknoloji arasında bağlantı kurarak hassas teşhis olanağı sağlıyor.
Kees Wesdrop akıllı teşhis sistemlerini, hastalara ve sağlık profesyonellerine ilk seferinde doğru sonuç veren teşhis ve girişimsel radyoloji çalışmalarını, optimize edilmiş iş akışlarını, daha yüksek verimlilik ve operasyonel açıdan mükemmeliyet sunan sistemin detaylarını okuyucularımız için anlattı…

 

Öncelikle sizi biraz daha yakından tanıyabilir miyiz?

Royal Philips Görüntüleme Çözümleri İş Birimi Başkanı olarak görevimi sürdürüyorum. Görüntüleme Çözümleri İş Birimi; Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI), Bilgisayarlı Tomografi (CT), Gelişmiş Moleküler Görüntüleme (AMI), Tanılayıcı X-Işın (DXR), Ultrason, Kurumsal Tanılayıcı Bilişim Sistemi gibi (Patoloji, Onkoloji ve nöroradyoloji Çözümleri de dahil olmak üzere) görüntüleme çözümlerini içeriyor. Her hasta için öngörülebilir sonuçları olan açık bir sağlık yöntemini mümkün kılabilmek için dijital sağlık teknolojileri ile görüntüleme, izleme, laboratuvar, genomik ve boyuna verileri de içeren entegre tanı anlayışlarını bir araya getiriyoruz.

2017 yılında Görüntüleme İş Biriminin Genel Müdürü olarak Philips’e katıldım. Müşteri ile çalışan arasındaki bağlılığı geliştirerek hem ürün hem de çözüm portföyünü yenileyip kârlılığı arttırarak, mevcut işleyiş üzerinde bazı değişiklikler gerçekleştirdim.

Philips’e katılmadan önce Bain Capital’da başkan yardımcılığı görevini yürütüyordum ve Bain Capital’ın portföyünde yer alan seçkin şirketlerin dönüşüm süreçlerini hızlandırmaya odaklanmıştım.

Philips Radiology Workflow Suite programı hangi amaç çerçevesinde oluşturuldu?

Etkili veri sağlama, analiz ve raporlama faaliyetlerinin modern teşhis sistemlerinin merkezinde yer aldığı günümüzde; sağlık kuruluşlarının, personel ve hastaların deneyimini iyileştiren, daha iyi sağlık sonuçları sağlayan ve bakım maliyetini azaltan entegre, dijital sistemleri hayata geçirme ihtiyacı giderek artıyor. Bu durumun etkisi ise sistemin tamamında görülebiliyor. Radyoloji bölümlerinin %97’si, raporlama gereksinimlerini yeteri kadar karşılayamıyor [1], bunun yanı sıra tekrarlanan, düşük kaliteli ve gereksiz görüntüleme tetkikleri, yılda 12 milyar ABD Doları gibi yüksek bir tutara karşılık geliyor[2].

Bu durum, COVID-19 ile birlikte daha da artış gösterdi. Pandeminin yüksek olduğu dönemde görüntüleme hacminde karşılaşılan %50-70’lik tahmini düşüşün ardından biriken işleri yönetme durumundaki radyoloji bölümlerinin bir yandan kanser, kalp ve başka rahatsızlıklara sahip hastalar için acil olmayan tetkik ve prosedürleri gerçekleştirirken diğer yandan da yoğun bakımdaki COVID-19 hastalarına destek vermeleri gerekiyor. Küresel ölçekte artan radyolog açığı [3] ile teşhis ve tedavideki iş yüklerinin hem hacim hem de zorluk açısından yoğunlaşması da bunlara eklenince radyoloji bölümleri,  doğru teşhis ve tedavi sunma ile hasta bekleme sürelerini minimuma çekme baskısıyla karşı karşıya kalıyorlar.

Sistem hastalar, teknoloji uzmanları ve radyologlar için nasıl bir entegrasyon sağlıyor?

Philips bünyesinde, görüntülemeyi entegre sistemler odaklı bir anlayışla ele alarak, görüntüleme alanındaki iş akışlarını birbirlerine bağlayarak hastaların daha iyi sonuçlar almalarının yanı sıra radyologların, teknoloji uzmanlarının ve yöneticilerin hem daha verimli hem de daha etkili bir çalışma deneyimi elde etmelerine yardımcı oluyoruz. Philips’in görüntüleme, tedavi ve klinik çözümler alanlarındaki sağlam temellerini güçlendiren Philips Radiology Workflow Suite’i ise kullanıcıdan bağımsız olarak dünyanın dört bir yanındaki tüm radyoloji bölümlerinin kullanabilecekleri şekilde tasarladık. Philips Radiology Workflow Suite programının entegre çözüm portföyünde görüntüleme teknolojileri, bilişim çözümleri ve hastalık yönetimi, hasta katılımı ile birlikte daha pek çok konuda ilişkili çözümler yer alıyor.

Teşhis süreçlerinde hassasiyet ve kesinlik çok büyük bir önem taşıyor.  Müşterilerimizin problemlerine yanıt vermek amacıyla bağımsız ürünlerden uzaklaşıp entegre sistem ve çözümlere yöneldik. Veri ve bilgi odaklı bu yaklaşımda, programlamaya dayalı süreçlerle operasyonel verimlilik artışı sağlanıyor. Böylece daha bilinçli bir uygulama yönetimi ve sürekli iyileştirme elde ediliyor. Philips RSNA online sitemizin ziyaretçileri, Philips’in radyoloji iş akışlarını optimize ederek ve entegre teşhis verilerinden hareketle içgörüler üreterek bizi her hasta için net yöntemlere ve öngörülebilir sonuçlara götüren akıllı bağlantılı sistemleri deneyimleyebildi.

Philips Radiology Workflow Suite programının sağladığı faydaları aşamalar halinde anlatabilir misiniz?

Philips Radiology Workflow Suite, teşhis süreçlerinin tüm aşamalarında teşhis başına toplam maliyetin düşürülmesine katkı yaparken birçok konuda da çözümler sunuyor:

  • Planlama ve hazırlık – Olası bir hastalık teşhisinden şüphe edilen kişilere RSNA 2020’de tanıtılan Philips Patient Engagement Manager uygulaması ile kişiselleştirilmiş yönergeler ve hatırlatıcılar içeren SMS’ler gönderilerek tetkiklere gelmeden önce destek verilebiliyor.
  • Görüntü alma – İlk seferde doğru görüntüleme baskısı altında çalışan teknoloji uzmanları artık Philips Radiology Operations Command Center sayesinde sanal ortamda uzmanlardan destek alabilecekler. Philips’in üst segment ultrason sistemlerinde bulunan Collaboration Live özelliği ise teknoloji uzmanlarını gereken yer ve zamanda meslektaşları ile buluşturuyor. Hasta işlem sürecini kolaylaştıran Philips MR Smart Workflow uygulaması da otomasyon teknolojisini mümkün olduğunca kullanarak klasik bir MR tetkik iş akışındaki işlem sayısını azaltıyor. Öte yandan, Philips Radiology Imaging Suite, hasta bilgileri ile ileri görüntüleme ve analiz sonuçlarını kolayca görüntülenebilen tek bir pencerede entegre ederek teknoloji uzmanlarına ortak bir görüntüleme platformu ve kolaylaştırılmış iş akışları sunuyor.

  • Görüntü ve veri yorumlama – Günümüzde gittikçe daha çok sayıda görüntü yorumlamak durumunda olan radyologlar artık yapay zekâ tabanlı Philips Workflow Orchestrator programının oluşturduğu önceliklendirilmiş iş listesinden ve çeşitli sistemlerde üretilen gelişmiş görüntüleme ve analizlerin tek bir pencerede toplandığı sezgisel bir özetten faydalanabilecekler. Ayrıca, Philips Advanced Visualization Portal – IntelliSpace – COVID-19 lezyonlarını tespit eden algoritmalar gibi yapay zekâ araçlarının desteğiyle farklı bölümlerin hasta verilerini birbirlerine bağlayarak bu bölümlere birlikte çalışabilme becerisi ile daha yüksek klinik zekâ ve analiz avantajı kazandırıyor.
  • Raporlama ve sonuçların paylaşımı – Raporlama sürecini kolaylaştıran Philips Clinical Collaboration Platform, Interactive Multimedia Reporting modülündeki dahili ses tanıma özelliğiyle radyologların, klavyeyle hasta ve klinik bağlam verilerini girme gerekliliğini tamamen ortadan kaldırarak dönüş sürelerini kısaltıyor. Teşhis verilerinin rapora doğrudan aktarılması ile radyologlar sonuç raporlarını hızla gözden geçirip onaylayabiliyor, doktorlar için klinik içerikli bilgileri ekleyebiliyorlar.
  • Ortak karar alma, yöntem seçimi ve tedavi – Philips Tumor Board, bir hastayı sevk eden ve bakım yöntemine ilişkin tavsiyelerinde daha emin olma ihtiyacı duyan doktorlar için radyoloji, genomik, laboratuvar, tedavi ve diğer konulardaki verileri bir bütün halinde tek görüntüde sunuyor. Böylece radyologlar, geniş klinik ekipleriyle beraber tüm hasta profilini tek seferde görüp tedavi yöntemine daha verimli ve daha güçlü bir iş birliğiyle karar verebiliyorlar.
  • Sonuçlar ve takip – Radyoloji bölümündeki yöneticiler, bu imkânlar sayesinde hastalara tedavi planlarından sapmamaları için destek verirken bir yandan da Philips Performance Bridge’in sağladığı gerçek zamanlı performans metrikleri ve tedavi sonrası hasta bakımı uygulaması ile genel operasyonel verimliliği iyileştiriyor. Philips Patient Portal sayesinde de hastalar kendi bilgilerine erişebiliyor ve bunları kurumlar, doktorlar, uzmanlar ile diğer sağlık tesislerinin paylaşımına sunabiliyorlar.

Philips çözümleri RSNA 2020’de kullanıcılarla buluştu: Hassas teşhisin yolunu açan adımlar
Bir hastanın radyolojiye sevkinden klinik durumunun bilindiği ana kadar geçen sürede sağlık hizmeti; temelini hassasiyet ve kesinliğin oluşturduğu, çok katmanlı karmaşık iş akışlarına bağlı olarak veriliyor. Philips; veri odaklı uygulama yönetimi ile radyoloji personeli ve hasta deneyiminin iyileştirilmesinden, kendinden daha emin bir teşhis ve dolayısıyla daha gelişmiş hasta bakımına kadar pek çok aşamada doğru veriler, teknoloji ve klinik iç görüler arasında kurduğu bağlantılarla hasta için hassas teşhis ve tedaviye giden yolu açıyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here