Roche, sağlık sektörünün sürdürülebilirlik lideri


Roche, Türkiye’de yayınladığı ilk ‘Kurumsal Sorumluluk Raporu’yla iş dünyasına model oluşturmaya devam ediyor.

Sürdürülebilirlik alanında en önemli uluslararası kriter olarak kabul edilen Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 4 kez üst üste “Sağlık sektörünün süper lideri seçilerek” öncülüğünü kanıtlayan Roche, Türkiye’deki ilk “Kurumsal Sorumluluk Raporu”nu yayınladı. Roche Türkiye’nin ilk raporu, dünya çapında kabul gören GRI (Global Reporting Initiative – Küresel Raporlama Girişimi) tarafından B+ seviyede derecelendirildi.

Henüz çözümlenmemiş sağlık sorunları için yüksek kaliteli çözümler, üretmek ve pazara sunmak için öncü çalışmalar yürüten ve kendini sürdürülebilir kalkınmaya adayan Roche, Türkiye’deki ilk ‘Kurumsal Sorumluluk Raporu’nu yayınladı. Roche Türkiye bu raporla kurumsal yönetim anlayışı, sürdürülebilirlik hedefleri ve kurumsal sorumluluklarıyla ilgili 2011 yılı uygulamalarını ve hedeflerini şeffaf bir şekilde paydaşlarıyla paylaşıyor. Raporun hazırlanmasında, uluslararası raporlama standardı olan GRI (Global Reporting Initiative – Küresel Raporlama Girişimi) baz alındı. Sürdürülebilirlik anlayışına uygun olarak çok az sayıda basılan,  web ve iPad formatları da oluşturulan rapor, GRI tarafından incelenerek (B+) seviyesinde tescillendi.

Roche Türkiye Genel Müdürü Süha Taşpolatoğlu, “İçinde bulunduğu toplumla ilişkileri yöneten, kendi yerel değerleri olan, yerel ihtiyaç ve beklentilere karşılık veren, sorumluluk duygusuyla hareket eden bir şirket olarak sürdürülebilirlik stratejimizi oluşturmaya ve yerel raporumuzun olması gerektiğine inandık. Sürdürülebilirlikte sağlık sektöründe dünya lideri olan Roche’un bu konuya olan adanmışlığı bize kılavuzluk etmeye devam ederken, Roche Türkiye olarak biz de pek çok yenilikçi uygulamayla iş dünyasına ve diğer ülkelerdeki Roche şirketlerine örnek olacağız.” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE AR-GE LİDERİ 

Roche, şirketlerin sürdürülebilirlik performansları konusunda dünyanın en önemli referans kaynağı olan Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde (DJSI) 4 yıldır üst üste sağlık alanında “Süper Sektör Lideri” seçiliyor. Roche’un bu dereceyi devam ettirmesi, tüm paydaşlarına fayda sağlayacak şekilde iş yapmaya yönelik sürekli çabasını ortaya koymaktadır. DJSI’ın değerlendirmesinde, sürdürülebilir bir şirket olarak Roche’un tıp alanında yeniliğe ve kişiye özel tedavi yaklaşımına odaklanması, sağlık bakımından etkinliği ele alan ve sağlık sonuçlarını iyileştiren stratejisi ön plana çıktı. Geleceğin liderlerini yetiştirmeyi ve insan haklarına saygıyı konu alan Roche programları da, yine öne çıkan konular arasındaydı.

Roche’un sürdürülebilirlik konusundaki üstünlüğünün temelinde güçlü Ar-Ge yatırımları bulunuyor. 100 yılı aşkın süredir büyük bir kararlılıkla Ar-Ge çalışmalarını sürdüren ve bu alanda dünya lideri olan Roche,  2010 yılındaki 7,2 milyar avro ile dünyanın en çok Ar-Ge yatırımı yapan şirketi oldu.  İnsan, toplum sağlığı ve hastaların tedaviye erişimini kolaylaştırma ana hedefiyle yola çıkan Roche Türkiye’nin sürdürülebilirlik çalışmaları şöyle özetlenebilir:

Genel hedefler:

“Şirket kültürüne sürdürülebilirlik yaklaşımının yerleşmesi”, “Paydaş diyaloğunu artırarak sürdürülebilirlik bilinci aşılama”, “Sürdürülebilirlik göstergeleri nezdinde iyileştirme çalışmaları yürütme”, “105 ülkeyi kapsayan CEMAI Bölgesi’nde (Orta ve Doğu Avrupa, Orta Asya, Ortadoğu, Afrika ve Hindistan) sürdürülebilirlik liderliği”, “İzleme-Değerlendirme ve Raporlama”.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here