Sağlık kurumu tabelalarına yeni standartlar

Balıkesir Tabip Odası Başkanı Dr. Hüseyin Gündoğdu, doktor tabelalarına yeni standartlar getirildiğini ve mevcut tabelaların en kısa sürede uygun hale getirilmesi gerektiğini açıkladı.

Tabela Yönetmeliği Resmi Gazete’ de yayınlandı. Yönetmelik sağlık hakkı gözetilerek, sağlık hizmetlerinin tıbbi deontoloji ve meslek etiği kurallarına uygun olarak sunulması için, sağlık kurum ve kuruluşlarının tabelalarında belirtilebilecek ibareler ile tabelaların diğer standartlarının belirlenmesi adı altında Türkiye genelinde uygulamaya konuldu.

Balıkesir genelinde 1.500 hekim bulunduğunu belirten Tabip Odası Başkanı Hüseyin Gündoğdu “Balıkesir’de odamıza kayıtlı 900 hekim arkadaşımız bulunuyor. Önceleri okulu bitiren hekimler odaya kayıt olmak zorunda idi. O zorunluluk 12 Eylül’de kaldırıldı. Artık sadece özel sektörde ve muayenehanede çalışanlar kayıt yaptırmak zorunda. Hekimlerin örgütlenme ve yaptırım gücü elinden alındı” dedi.

Balıkesir Tabip Odası Başkanı Dr. Hüseyin Gündoğdu sağlık kurumlarının tabelalarının nasıl olması gerektiği konusunda bilgi verdi.

 

Doktorların tabelalarıyla ilgili yeni kurallar; 

 • Muayenehane ve hastaneler dâhil her türlü sağlık kurum ve kuruluşlarından özel olanlar sağlık kuruluşunun adından önce isim yazısının yarısı kadar “Özel” ibaresine yer vermek zorundalar.
 • Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’nde yer almayan bir uzmanlık dalı, tanı ve tedavi yöntemi doktor tabelalarında yer alamayacak.
 • Sağlık kuruluşunda mevcut tıbbi cihaz bilgileri ve özellikleri doktor tabelalarında yer alamayacak.
 • Süslemesiz ve sade olacak.
 • Beyaz zemin üzerine ve sadece iki renk kullanılarak, yapılacak.
 • Tabelalar dik olarak takılamayacak.
 • Hastanelerin dış tabelaları ve acil tabelası ancak sağlık kuruluşunun faaliyette bulunduğu saatlerde ışıklandırılabilecek.
 • Doktor tabelaları ışıklı olamayacak. Işık veren objelerle süslenemeyecek.
 • Kötü görünen tabelalar, kaldırılacak.
 • Halen kullanılmakta olan tabelalar kısa sürede yeni yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilecek
 • Bina duvarlarına veya cama yazılan yazılar tabela olarak değerlendirilecek.
 • Özel hastaneler 2 tabela kullanabilecekler.
 • Özel hastanelerde tabelalar 20 metrekareyi aşmayacak.
 • Muayenehanelerde tabelanın boyutu 4 metrekare,
 • Tıp merkezlerinde 8 metrekare olacak.
 • Sağlık kurum ve kuruluşlarında, ayrı bir tabelada; hizmet verilen tıp dalları, ayrıca ruhsatlandırılmış özel hizmet birimleri ve çalışan hekimlerin adı, soyadı ve uzmanlık dalları ile akademik unvanları yer alabilecek; ancak tam olarak faaliyete geçmemiş veya ilgili uzmanı olmayan tıp dalı ve ünite isimlerine yer verilemeyecek.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here