Sağlıkta dijital dönüşüme Siemens Healthineers katkısı

Siemens Healthineers sağlık hizmetlerinin sunumunda dijital dönüşümü temsil eden Sağlık 4.0 döneminde de öncülüğünü sürdürüyor. Geliştirdiği inovatif teknolojiler ve çözümlerle hastaların daha iyi hizmet ve bakım almasını sağlarken sağlık sektörü profesyonellerinin iş süreçlerini kolaylaştırıyor.

Siemens Healthineers, sağlık sektöründe hızla değişen beklentilere ve giderek artan ihtiyaçlara yenilikçi çözümleriyle yanıt vererek Sağlık 4.0 döneminde de tıbbi teknoloji alanının öncülerinden olmayı sürdürüyor.

Giderek küreselleşen dünyamızda ulaşım, iletişim ve tüketim hızlanırken yaşanan köklü değişimler sağlık sektöründe de dönüşümü gerekli kılıyor. 1920 yılında toplam 1,8 milyar olan dünya nüfusunun 2020 yılı itibarıyla 7,8 milyara ulaşmış olduğu ve nüfusun giderek yaşlandığı göz önüne alınınca, insanların daha sağlıklı ve daha uzun yaşam sürmelerinde sağlık hizmetlerinin taşıdığı hayati önem daha da belirgin hale geliyor. Bu da sağlık sektörü tedarikçileri için mevcut ekipmanları çalışır halde tutma, verimli kullanma ve hizmet sürdürülebilirliğini sağlama gibi belli başlı konularda daha yenilikçi çözümler bulmaya zorluyor.

Sağlık 4.0: Sağlıkta Dijital Dönüşüm
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), sağlığı “sadece hastalıkların ve rahatsızlıkların olmayışı değil, bir bütün olarak fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan iyi olma hali”1 olarak tanımlıyor. Herhangi bir nedenden ötürü iyi ol(a)mama hali ortaya çıktığında ise devreye sağlık sektörü girerek yaşanan sorunu çözmeyi hedefliyor. Sağlık sektörü temsilcileri bunun için doğadan, bilimden, teknolojiden ve endüstriden faydalanarak çok yönlü bir yaklaşımı benimsiyor. Sağlık sektöründe, buna bağlı yaşanan dönüşümler kronolojik olarak incelendiğinde ise bugün içinde bulunduğumuz Sağlık 4.0 dönemi öncesindeki üç dönem, genel hatlarıyla şöyle sıralanıyor:

  • Sağlık 1.0: 1800’lü yıllardan 1900’lü yıllara kadar uzanıyor. Temizlik amacıyla su ve sabun yaygın olarak kullanılmaya başlandı, kanalizasyonun önemi anlaşıldı ve aşı keşfedildi.
  • Sağlık 2.0: 1900’lü yılların başından 1980’lere kadar uzanıyor. Antibiyotikler keşfedildi, ilaç endüstrisinde gelişmeler yaşandı ve uzmanlıklar ortaya çıkmaya başladı.
  • Sağlık 3.0: 1980’li yıllarda, görüntüleme teknikleri kullanılmaya başlandı, kanıta dayalı tıp modeli ön plana çıktı.

İçinde bulunduğumuz Sağlık 4.0 dönemi ise hasta, doktor ve sağlık sektöründeki tüm oyuncular arasında iletişimin ve iş birliğinin en hızlı şekilde yapılmasını, teşhis ve tedavi konusunda daha doğru ve hızlı kararlar alınmasını amaçlıyor. Bunun için de yapay zekâ (AI), nesnelerin interneti (IoT), büyük veri (big data), giyilebilir teknoloji ve siber-fiziksel sistemler gibi teknolojilerden destek alıyor. Bu sayede toplanan veriler artıyor; daha tutarlı, doğru ve hızlı müdahale mümkün oluyor. En önemlisi ise hem daha öngörülebilir hem de kişiselleştirilmiş sağlık hizmetlerinin kapısı aralanıyor.

Sağlık 4.0’da Siemens Healthineers
Halihazırda Sağlık 4.0’a dair uygulamalar görmeye başladık. Sağlık hizmetlerindeki bu yeni dönemin öncülerinden kabul edilen Siemens Healthineers’ın en yenilikçi teknolojilerinden Dijital İkiz (Digital Twin) ise bu dönemin en önemli örneklerinden birini temsil ediyor. Sağlıkta dijital ikiz, kişiselleştirilmiş sağlık hizmeti ile bireye doğru zamanda, doğru tedaviyi sunmanın mümkün olacağı bir geleceğe işaret ediyor. Bu sayede doğumdan itibaren toplanmaya başlayan verilerimizin fizyolojik bir model olarak bizi hayatımız boyunca takip edebilecek olması, sağlıkta yeni bir dönemin habercisi…

Artan nüfus, insanların kesintisiz sağlık hizmeti beklentisi, yükselen işletme maliyetleri, sağlık sektöründeki rekabet, kalite standartları ve pandemi gibi sıra dışı durumlar, işletmelerin verimli çalışma politikaları izlemesini gerektiriyor. Bu kapsamda sağlık kurumlarında; hastanın bekleyeceği yerden bakım hizmeti alacağı alana giderken izleyeceği yola, kurum içerisindeki polikliniklerin düzeninden sağlık ekipmanlarının kesintisiz kullanımı ve sürdürülebilirliğine kadar uzanan sayısız değişkenin etkili bir şekilde yönetilmesi gerekiyor.

Siemens Healthineers, bu gerekliliklere çözüm sunmak için teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor, inovasyonlar geliştirerek yeniliklere öncülük ediyor ve kurumların ihtiyaçlarını anlayarak onlara özel çözümler üretiyor. Sağlık kurumlarının verimliliklerini en üst düzeye yükseltmeye katkıda bulunmak için sağlık kurumunun servis planını, sistemlerin o kurum özelindeki ihtiyaçlara ve verilere göre belirlenmesini, teknik servis ve bakım hizmetlerini içeren geniş bir yelpazede faaliyet gösteriyor. Bununla birlikte günümüzde kritik önemi daha da artan uzaktan takip, uzaktan arıza tespiti ve onarımı, periyodik bakımlar ve “Sahadan Çevrim içine” stratejisi ile kesintisiz kontrol hizmetleri de sağlıyor. Dijitalleşen sağlık dünyasında bilgiye akıllı ve anlık erişimin de büyük bir ihtiyaç haline gelmesine bağlı olarak eğitim platformlarıyla sağlık kurumlarına ve profesyonellere destek sunuyor. “Sahadan Çevrim içine” stratejisi kapsamında servis müdahalelerinin büyük kısmını interaktif olarak da gerçekleştirebilen Siemens Healthineers Servis Bölümü, sağlık sektörüne sunduğu bu kolaylığı farklı çözümler ile daha da öteye taşımayı planlıyor.

1 Dünya Sağlık Örgütü. Uluslararası Sağlık Konferansı tarafından kabul edilen Dünya Sağlık Örgütü Anayasası, New York, 19–22 Haziran 1946; 22 Temmuz 1946’da 61 Devletin temsilcileri tarafından imzalanmış (Dünya Sağlık Örgütü Resmi Kayıtları, no. 2, s. 100) ve 7 Nisan 1948’de yürürlüğe girmiştir. Frank P. Grad (2002). “Dünya Sağlık Örgütü Anayasasının Önsözü” içerisinde. Dünya Sağlık Örgütü Bülteni. 80 (12). s. 982.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here