Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri Kitabı Yayımlandı

Sağlıkta kalite yapılanması içinde önemli bir yeri olan kalite değerlendirme çalışmalarının paylaşılması, edinilen tecrübe ve bilgiye ait kurumsal bir hafıza oluşturulması amacıyla Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı tarafından kaleme alınan, Merkezi Değerlendirme yapısı ve süreci hakkında önemli bilgiler sunan “Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri” kitabında, yayınlandı. Sağlık Bakanlığı web sitesinde online olarak yayınlanan kitaba kolayca ulaşılabiliyor.

Toplam yedi bölümden olaşan kitapta ana başlıklar arasında şunlar bulunuyor: “Değerlendirme Kavramına Bakış, Değerlendirme Anıları, Değerlendirme Deneyimleri, Değerlendirici Gözüyle Merkezi Değerlendirmeler, Bir Sağlık Yöneticisi Gözüyle HKS ve Değerlendirme, Başkanlık Yetkilisi Gözüyle Değerlendirme Süreci ve Değerlendiricinin Başarısını Etkileyen Unsurlar.”

Kitabın önsözünde şu bilgilere yer veriliyor: “Sağlıkta dönüşüm programının 8 ana bileşeninden biri olan ve kaliteli sağlık hizmetini hedefleyen “sağlık kurumlarında kalite ve akreditasyon” çalışmaları Bakanlığımızca kurumsal ve sistematik bir şekilde 2005 yılında hayata geçirilmiştir. Bu çalışmalar üç ana eksen üzerine oturtulmuş olup birinci eksen Bakanlık merkezinde kurumsal bir yapı ve bunun devamı niteliğinde olacak şekilde il ve hastane düzeyinde bir yapılanma, ikinci eksen ülkemiz ihtiyaçlarına göre hazırlanmış bilimsel ve uygulanabilir standartların ortaya konması, üçüncü eksen ise hazırlanan standartların belli periyotlarda değerlendiriciler vasıtasıyla değerlendirilmesidir.

Bu üç eksenin süreç içerisinde sistematik bir şekilde geliştirildiğini ve bugün geldiğimiz nokta itibariyle Bakanlık merkezinden sahadaki en uç noktada çalışan personele kadar iyi bir kurumsal yapının inşa edildiğini görmekteyiz. Ayrıca bu süreçte kalite standartlarının geliştirilmesi noktasında önemli adımlar atılmış ve yayınlanan “Hizmet Kalite Standartları” setiyle de kurumlarımız için tüm süreçlere ışık tutan önemli bir değerlendirme aracı ortaya konmuştur.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here