Şeker Hastalığında Bypaslılar daha şanlı


Amerika’da yapılan çok kapsamlı bir çalışma (FREEDOM Trial) koroner arter hastalığı nedeni ile bypass ameliyatı geçiren şeker hastalarında sonuçların stent takılanlara göre çok daha iyi olduğunu ortaya koyuyor.

‘The New England Journal of Medicine’da yayınlanan makalede 2005 ile 2010 yılları arasında 1900 hasta 140 uluslararası merkezde izlenmiş ve temel olarak şeker hastalığı ile beraber çok damar hastalığı olan ve koroner bypass ya da stent takılan hastalar uzun dönemde karşılaştırılmış. Sonuçlara göre Bypass ameliyatı geçiren hastalarda stent takılanlara oranla daha az sorun geliştiği, daha az kalp krizi ve ölüm vakası ile karşılaşıldığı görülmüş.

Şeker hastalarının koroner arter hastalığı nedeni ile bypasstan daha fazla yarar gördüklerini belirten Hisar Intercontinental Hospital Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Güler; ‘Yapılan geniş çalışma ile bu durum tekrar güncellenmiş oldu. Çalışmada uzun dönemde stent ile tedavi edilen hastalarda ölüm oranı % 16,3 iken Bypass ameliyatı uygulanan hastalarda bu oran % 10,9. Sonuçlara göre Bypass ameliyatı ve stent grubu hastaları takipleri sırasında oluşabilecek komplikasyonlar açısından stent takılanlarda bu oran % 26,6 iken Bypass ameliyatı uygulananlarda % 18,7’de kalmış. Koroner bypass ameliyatı ile tedavi olan hastalarda hem kalp krizi geçirme ve hem de ölüm oranları daha düşük bulunmuştur. İnme oranı ise bypass olanlarda % 5,2 iken stent grubunda % 2,4 olmuş. Sonuç olarak ilerlemiş kalp damar hastalığı (çoklu damar hastalığı) olan şeker hastalarının tedavisinde altın standart hala Bypass ameliyatı gözüküyor.’ açıklamasında bulundu.

ŞEKER HASTALIĞI KORONER KALP HASTALIĞI GELİŞİMİNDE EN ÖNEMLİ RİSK FAKTÖRLERİNDEN BİRİ…

Hastalar insülin kullansınlar ya da kullanmasınlar erken ölümlerin en önemli sebebi olan Koroner arter hastalığı, bu hastalarda hastaneye yatış nedeni ve ne yazık ki ölümlerin %80 sorumlusu. Framingham çalışmasına göre şeker hastalarında kalp damar hastalıklarına ait ek risk faktörü bulunma olasılığı normal bireylere göre 4 kat fazla. Kalp krizi geçiren hastaların %30’u şeker hastası. Acil girişimlerdeki gelişmelere rağmen ne yazık ki şeker hastalarının hastanede hayatlarını kaybetme oranı normal hastalara oranla 2 kat yüksek kalmaya devam ediyor. Aynı zamanda bu hastalar kalp krizinden sonra da sürekli yakından takip gerektiriyor.

ŞEKER HASTALIĞI DAMAR SERTLİĞİNİN DOĞAL SEYRİNİ HIZLANDIRIR!

Şeker hastalarında damar sertliğinin hızlanması beraberinde obezite, hipertansiyon, kolesterol seviyelerinin yüksekliği ve sigara içimiyle daha hızlı gelişebilir. Burchfiel ve arkadaşları tarafından yapılan 7000’den fazla hastanın incelendiği bir çalışmada şeker hastalarındaki atardamarların daha yaygın tıkanma eğiliminde oldukları saptanmış. Bununla birlikte bu hastalarda koroner arter hastalığının daha erken yaşlarda başladığı da biliniyor. Şeker hastalarında kalp damar tıkanıklığı normal insanlara göre 2-4 kat daha fazla görülüyor. Kalp yetmezliği yine şeker hastalarında erkeklerde 4, kadınlarda 8 kata kadar artabiliyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here