SİEMENS HEALTHİNEERS’TAN CERRAHİYE ÖZEL GÖRÜNTÜLEME ÇÖZÜMLERİ

0
4816

Acuson SC2000 Prime ultrason sistemi, mitral yetersizliğin güve nilir tanısı için gerçek zamanlı 3D kalp görüntülemeyi mümkün kılıyor.

Siemens Healthineers, sağlık kuruluşlarındaki kapsamlı iş akışının bir parçası olarak kardiyoloji tedavisinin her aşamasında hasta görüntülemenin optimizasyonuna yardımcı olmaktadır. Bu yılki Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) Kongresinde odaklanılan konulardan biri, özellikle kompleks vakalarda minimal invazif girişimlere yönelik trend oldu. Minimal invazif girişimlerde tanı, tedavi ve hastalık sonrası bakım açısından medikal görüntüleme çok önemlidir. Günümüzde kalp hastalarının çoğu yapısal veya koroner kalp hastalığı tanısı konduğunda ileri bir yaşa ulaşmıştır ve bu da olası tedavi seçeneklerini büyük ölçüde etkilemektedir. Bu hassas hasta grupları için, örneğin genel anestezi ve rehabilitasyonun ve diyabet veya kalp yetmezliği gibi mevcut kronik hastalıkların genel riskleri düşünüldüğünde, açık kalp ameliyatı artık bir seçenek değildir. Bu kompleks vakalarda, minimal invazif yöntemlerle gerçekleştirilebilen düşük impaktlı prosedürler önemli bir tedavi yaklaşımını temsil eder. Yapısal kalp hastalıkları genellikle kalpteki yaşla bağlantılı, anatomik, morfolojik veya fonksiyonel değişikliklerle tetiklenir. Mitral kapak disfonksiyonu, yaşlıları etkileyen en yaygın yapısal kalp hastalıklarından biridir. Mitral kapakta en yaygın görülen fonksiyonel sorun, kapağın düzgün bir şekilde kapanmamasıdır. Bu da kanın sol atriuma geri akmasına yol açar. görüntüRegurjitasyon olarak bilinen bu süreç, kalbin pompalama fonksiyonunun zarar görmesine neden olur. Bunu engellemek için, mitral kapağın onarılması veya bu yapılamıyorsa, kapağın değiştirilmesi gerekmektedir. Burada tanı, risk değerlendirmesi ve tedavi seçiminde medikal görüntüleme kilit rol oynamaktadır. Transözofageal ekokardiyografi (TEE) ile hassas tanı TEE kalbin gerçek zamanlı görüntülerinin alınmasını sağlar. Bir transözofageal prob, hastanın özafagusuna indirilir. Prob, yüksek frekanslı ultrason dalgaları kullanarak görüntüler üretir. Bu uygulama için Siemens Healthineers, en yeni iki teknolojiyi birleştiren Acuson SC2000 Prime’ı geliştirdi: Ultrason sistemi kalbin ve kan akımının 3D TEE tam hacim renkli Doppler görüntülerini üretebilir ve entegre eSie Valves analiz yazılımı da her bir kalp kapakçığının hassas ölçümlerinin saniyeler içerisinde yapılmasını sağlar. Bu da, kullanılabilecek medikal implantların seçilmesini kolaylaştırır. 3D ultrason görüntüleri aynı zamanda mitral kapak regürjitasyonunun kapsamının ve kalbin verilerinin ölçümünün bir bütün olarak analiz edilmesini sağlar. Bu bilgilere dayalı olarak, bir disiplinler arası kalp ekibi, en uygun tedavi yaklaşımı olarak cerrahi ya da minimal invazif girişim arasında karar verebilmektedir. Eski 3D TEE prosedürlerinde, birçok kalp atışını temsil eden görüntülerin, kalp fonksiyonunu ve kan akımını analiz edebilmek için bilgisayarla birbirine eklemlenmesi gerekiyordu. Bu yaklaşım, özellikle de kardiyak aritmiye sahip hastalarda yanlış yönlendirici sonuçlara yol açabiliyordu. Oysa Acuson SC2000 Prime’daki TEE ultrason probu ile kalbin 3D görüntüleri, eklemlenmeye gerek olmadan gerçek zamanlı kaydedilebilmektedir. Kronik total oklüzyonlar (CTO) gibi kompleks koroner kalp hastalıkları da bir baypas ameliyatı şeklindeki cerrahi seçenek ve minimal derecede invazif perkütanöz koroner girişim (PCI) arasındaki tercihi kolaylaştırmak için görüntü destekli tanıyı gerekli kılmaktadır. Bilgisayarlı tomografi, koroner damarların etkilenen segmentlerini değerlendirmek için girişimden önce kullanılabilmektedir. Kardiyak BT ve MRG aracılığıyla vasküler oklüzyonlar için tedavi planlaması Siemens Healthineeers’ın özgün dual-source BT tarayıcıları, çok düşük radyasyon ve kontrast maddesi dozlarıyla BT görüntülemesini mümkün kılmaktadır. SOMATOM Force’un yüksek rotasyonel hızı ve bunun sonucu olarak tam kardiyak veri seti için sadece 66 milisaniyelik temporal çözünürlük; hastaların nefeslerini tutmalarını veya kalp atışlarını regüle etmek için beta blokerler gibi medikasyon almalarını gerektirmeden görüntülemeyi gerçekleştirir . Siemens Healthineers’ın dual-source BT’leri aynı zamanda enjekte edilmesi gereken iyot kontrast maddesinin hacmini büyük ölçüde düşürmektedir; böylece, özellikle böbrek yetmezliği olan daha yaşlı hastalarda, böbrekler üzerine ek yük bindirilmemiş olmaktadır. CT Coronary Analysis syngo yazılımı, taramadan sonra bir dakikadan kısa bir sürede koroner kalp hastalığı ihtimalini eleyebilmekte veya eğer arterlerde daralma varsa, bu durum kantifiye ve karakterize edilebilmektedir. Bu şekilde, hassas tanılar gereksiz girişimi önlemeye yardımcı olabilmekte veya eğer girişim gerekiyorsa, bu tür uygulamalar önceden hassas bir şekilde planlanabilmekedir. Kalp kasında sirkülasyonu veya bir stenozun ilgililiğini değerlendirmek için MRG kullanılarak kalbin görselleştirilmesi de daha ileri tedavi için değerli bilgiler sunabilmektedir. Cardio Dot Engine yazılımı, sorunsuz ve sade bir çalışma akışı sağlamak için kalbin akslarını otomatik olarak konumlandırır. Bu da muayeneleri kolaylaştırmakta ve yeniden üretilebilir sonuçlar sağlamaktadır. MyoMaps MRG uygulaması da stenozun olası bir sonucu olan kalp kasında doku sıvısı birikmesini renkli göstergelerle tespit etmeye yardımcı olabilmektedir. Bu, özellikle tüm kalbe dağıtılan minimal doku lezyonlarını kapsayan kalp hastalıklarında fayda sağlamaktadır. Hipoperfüzyon nedeniyle risk altında olan kalp kası dokusu, bir MR perfüzyon muayenesi ve syngo.MR Perfusion yazılımı kullanılarak tespit edilebilmektedir. Kalp MRG’sinden elde edilen bilgiler, daha ileri seviye tedavi kararının temelini oluşturmaktadır

cihazlar

Siemens Healthineers, intraoperatif görüntüleme alanındaki pek çok fırsattan en iyi şekilde yararlanmak için inovatif bir yaklaşım benimsemektedir. Örneğin, daha önceki BT ve MRG muayenelerinden alınan görüntüler, kardiyak kateterizasyon laboratuvarında üretilen görüntülerin üzerine bindirebilmektedir. Böylece doz buna uygun olarak azaltılabilmekte, BT veya MRG görüntülerinden alınan ek klinik bilgiler de müdahele sürecine yardımcı olmaktadır

Tedavi sırasında doğrudan kontrol için kateterizasyon laboratuvarında görüntüleme

Minimal invazif tedavi hem mitral kapak değiştirme hem de kardiyak kateterizasyon laboratuvarında koroner stenozları tedavi etmekte kullanılmaktadır. Girişimlerin giderek daha kompleks hale gelmesi, anatominin ve mitral kapak implantlarının veya koroner stentlerin hassas şekilde görselleştirmesini gerektirmektedir; bu da görüntüleme sistemlerinden beklentileri yükseltmektedir. Acuson SC2000 Prime’ın sağladığı gerçek zamanlı 3D ultrason görüntülemenin faydası, özellikle minimal invazif mitral kapak tedavisinde ortaya çıkmaktadır çünkü bu cihazın tam volüm renkli Doppler fonksiyonu, hasta henüz ameliyat masasındayken implantın yerleşiminin kontrol edilmesini sağlamaktadır. Koroner damar tedavisi için, Siemens Healthineers’ın tüm Artis C-kol sistemlerinde mevcut olan Clearstent ve Clearstent Live gibi yazılım uygulamaları, hem uygulama sırasında hem de sonrasında görselleştirmeye yardımcıdır. Görüntüleme statik görüntüler sağlayabilmekte veya Clearstent Live’da olduğu gibi, stentin açıklığını ve nasıl yerleştirildiğini görselleştirmeyi mümkün kılan gerçek zamanlı görüntüler sunabilmektedir. Bu, görünür stent işaretçileri aracılığıyla X-ray görüntülerini hizalayarak kalp hareketini kompanse etmeyi amaçlayan bir yazılım algoritması kullanılmaktadır. Diğer görüntüleme modaliteleri, tedavinin ilerleyişine bağlı olarak hem mitral kapak prosedürleri hem de koroner girişimler için kullanılabilmektedir. Bu, hasta için kalıcı ve olumlu bir sonuç sağlaması gereken tedavi sonrası bakım için de geçerlidir. Örneğin, eğer bir hastada başka göğüs ağrıları gelişirse syngo CT Coronary Analysis yazılımını kullanmak, arterlerin daha da daralmasına hızlı bir şekilde tanı koymaya yardımcı olmaktadır

#SiemensHealthineerstan #CerrahiyeÖzelGörüntülemeÇözümleri #Siemens #Healthineers #Cerrahi #CerrahiyeÖzelGörüntüleme #ÖzelGörüntülemeÇözümleri #GörüntülemeÇözümleri #Görüntüleme #Manşet

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here