Suda Doğum ve Robotik Cerrahi Sigorta Kapsamında

 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Fatih Acar, 2012 Yeni Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)’nin revize edilmesiyle robotik cerrahi işlemleri, suda doğum, greenlight gibi yeni istisnai sağlık hizmetlerinin belirlendiğini bildirdi.

Kısa bir süre önce yeşil kartlıların sağlık giderlerinin SGK tarafından karşılanmasına başlandığını hatırlatan Acar, özel sektörün de şikayet ettiği suiistimal edilen acil müracaatları ile ilgili de yeni uygulamalar getirildiğini kaydetti.

Acar, “Yeşil alan hastası dediğimiz gerçek acil hastalarının da mağduriyetine neden olan hasta grubuna hem katılım payı çıkarılacak, hem de özel hastaneler bu hastalardan ilave ücret alabilme imkanı getirilmiştir.” dedi.

Yeşil alan ve acil hallerde özel hastaneler için kota uygulaması yapılamayacağını belirten Acar, yine son SUT düzenlemesi ile özel hastaneleri finansal açıdan rahatlatmak için tek yataklı odalardan 3 katına kadar alınabilen ilave yatak ücretine ek olarak, 2 yataklı odalardan da 1,5 katına kadar ilave yatak ücreti uygulaması getirildiğini açıkladı.

Antalya’da düzenlenen ‘Sağlıkta 2012 Projeksiyonu’ konulu toplantıda konuşan SGK Başkanı Farih Acar, kamu sağlık harcamasının, 2002 yılında yaklaşık 10 milyar TL iken 2011 yılsonu itibariyle yaklaşık 45 milyar TL’ye ulaştığını bildirdi.

Sağlık harcamalarındaki artışın gelişmişlik göstergesi olduğunu ancak sağlıkta geri ödeme sisteminin en önemli şartının sürdürülebilir kılınması olduğunu vurgulayan Acar, şöyle devam etti: “Teknolojik gelişmeler sayesinde önceden tedavisi mümkün olmayan hastalıkların tedavi edilebilir hale gelmesi ve sağlık maliyetlerinin yükselmesi sonucu yıllar itibariyle sağlık harcamalarının giderek artış göstereceği göz önüne alındığında sağlık harcamalarının sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik olarak yeni düzenlemelerin yapılması önem arz etmektedir.”

Gereksiz sağlık harcamaları ve ilaç kullanımının önüne geçmek için 2012 yılı ve sonrasına yönelik bir takım düzenlemeler yaptıklarını da anlatan Acar, “Bu düzenlemeler arasında risk odaklı denetleme sistemi, SUT, yeni sağlık hizmeti satın alma sözleşmesi, E-reçete ve avuç içi damar izi uygulamaları, tamamlayıcı sigortacılık hususları yer almaktadır.” dedi.

“ÖZEL HASTANELERİN TALEPLERİNİN YÜZDE 90’INI SÖZLEŞMELERE YANSITTIK” 

SGK Başkanı Acar, özel hastanelerle kurum arasında devam eden sözleşme konusuna da değindi. Sağlık alanında yaşanan dönüşümler ve yenilikler çerçevesinde Özel Sağlık Hizmeti Sunucuları’nın önemini ve yerini bildiklerini ifade eden Acar, şunları kaydetti: “Ancak sağlığa ayrılan bütçenin de belirli sınırlar içerisinde tutulması gerekmektedir. Sağlığa ayrılan bütçede her zaman cömert davranılmaya çalışılmıştır. Bu bütçeden de Özel Sağlık Hizmeti sunucularımıza ciddi bir pay ayrılmıştır. Nitekim 2011 yılı için Özel Sağlık Hizmeti sunucularına 5 milyar 643 milyon lira gibi ciddi bir pay ayrılmış iken 801 milyon lira bütçe aşımı ile toplam 6 milyar 444 milyon lira seviyesine çıkmıştır. Özel Sağlık Hizmeti sunucuları her zaman önemli bir paydaş olarak kabul edilmiş ve bu doğrultuda çalışmalar yürütülmüştür. Bunun yanında bütün hizmetlerimizde olduğu gibi sağlık hizmetlerinin sunumunda da vatandaş memnuniyetini vazgeçilmez unsur olarak kabul edilmiştir. Bu düşünce ile devam eden değişim ve dönüşüme paralel olarak yeni bir sözleşme hazırlanmıştır. Sözleşmeyi bildiğiniz üzere Sayın Bakanımız ile yapılan istişare toplantısında sizlerin mağdur olmaması ve yine sizden gelen talepler doğrultusunda 6 Şubat 2012 tarihinde uygulamaya koymaya karar verilmiştir.”

Yeni sözleşmeye özel hastanelerden gelen tekliflerin yüzde 90’ının yansıtıldığı bilgisini veren Acar, 6 Şubat 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni sözleşmede vatandaşların, özel sağlık hizmet sunucuları ve SGK açısından bir denge gözetildiğini ve bu doğrultuda yeni sözleşmede her kesimin ihtiyaç ve taleplerine imkanlar ölçüsünde yer verildiğini kaydetti.

Bu doğrultuda sektörün en önemli sıkıntısı olan orantısız cezaların kabul edilebilir, ödenebilir ve orantılı hale getirildiğini aktaran SGK Başkanı, “Fesih cezası ancak suç maddelerini içeren fiillerle sınırlandırılmış, itiraz ve savunma hakkı tanınmış, tahkim sistemi getirilmiştir. Ayrıca cezalara 12 taksitte ödeme imkanı getirilmiştir.” diye konuştu.

“E-REÇETE YIL SONUNA KADAR DEVREYE GİRECEK” 

Fatih Acar, E-Reçete uygulaması hakkında da bilgi verdi. Reçete üzerinden yapılan usulsüzlüklerin önemli ölçüde azaltılmasına yönelik olarak reçetelerin kağıt ortamı yerine elektronik ortamda düzenlenmesi ve eczanelerce MEDULA sistemi üzerinden reçete sorgulanarak işlem yapılması uygulamasının yıl sonunda suistimallerin suistimallerin planlandığını dile getiren Acar, şunları kaydetti: “Söz konusu uygulamadaki aksaklıkları görmek için 16 Ocak 2012 tarihinden itibaren Ankara 29 Mayıs Özel Hastanesi’nde E-Reçete pilot uygulamasını başlatmış bulunuyoruz. Bunun yanında bilindiği üzere sağlık karnesinin ve vizite kağıdı uygulamasının kaldırılması ile kişilere TC kimlik numarası üzerinden sağlık hizmeti sunulmaya başlanmıştır. Bu durum sağlık hizmeti verilmediği halde verilmiş gibi gösterme şeklindeki suiistimallerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu suistimallerin önüne geçilmesine yönelik olarak avuç içi damar izi tarama yöntemiyle kimlik doğrulaması yapılabilmesine ilişkin bir çalışma yürütmekteyiz ve çalışmayı tamamlayarak özel hastanelerde uygulamaya 1 Temmuz 2012 itibarı ile başlamayı planlıyoruz.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here