Turgut Özal Tıp Merkezi’ne PET-BT Cihazı


PET/BT Cihazı, kanserin tanısında, evrelendirilmesinde, nükslerin erken dönemde saptanmasında, en uygun tedavi yönteminin seçilmesi ve tedavideki başarının değerlendirilmesinde önemli rol üstleniyor.

Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde, kanserin tanısında, evrelendiril-mesinde, nükslerin erken dönemde saptanmasın¬da, en uygun tedavi yönteminin seçilmesi ve tedavideki başarının değerlendirilmesinde önemli rolü olacak PET/BT cihazının bulunduğu ünitenin açılışı ve cihazın tanıtımı amacıyla bir toplantı yapıldı.
Turgut Özal Tıp Merkezi Nükleer Tıp Anabilim Dalı’nda yapılan açılışa; Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ünsal Özgen, Başhekim Yrd. Doç. Dr. Mehmet Aslan, Nükleer Tıp Anabi-lim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ersoy Kekilli, başhekim yar¬dımcıları ve hekimler katıldı. Açılışı gerçekleştirilen ünite¬nin gezilmesinden sonra, Pozitron Emisyon Tomografisi (PET/BT) cihazının tanıtım toplantısına geçildi.
Telif ve Değer Üreten Bir Üniversite
Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan ve Malatya İl Sağlık Müdürü Dr. Nail Umay ile Malatya Halk Sağlığı Müdürü Kemal Şener’in de hazır bulunduğu top¬lantının açılış konuşmasını, Turgut Özal Tıp Merkezi Baş¬hekimi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Aslan yaptı. “Taklitçi ve tercümeci bir üniversite” yapısından “Telif ve değer üreten bir üniversite” anlayışına doğru evrilmekte olduklarını vurgulayarak konuşmasına başlayan Yrd. Doç. Dr. Aslan şunları söyledi: “Yaşadığımız son süreçlerde İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi marka değerini artıracak faaliyetlerine hız vermiş ve vermeye devam etmektedir. Çabalarımız insan ve hizmet odaklı bir süreci içeriyor. Gören bir gözle baktığınızda kurumumuzdaki değişimin temelinde emek, göz nuru ve derin bir fedakar¬lık olduğunu göreceksiniz. Milletin emaneti bilinci ile hareket edildiğini müşahede edeceksiniz. Bu süreçte nef¬islerimizle, sosyal çevremizle, sevenlerimizle, sevmeyen¬lerimizle mücadele eder hale geldik. Ayrıca emektar insanlar hedef haline getirildi. Zor günler yaşadık, riskler aldık. Ailelerimizden ve şahsi ikballerimizden fedakarlıklar yaptık. Milletimizin bir kurumu daha ayakta kalsın, hizmet üretebilsin diye… Lakin bazen anlaşılamadık, bazen anla¬şılmak istenmedik. Süreçlerde bazen küçük hesaplar yapıldı. Küçük resimlere bakıldı. Resmin büyüğü hep göz¬lerden kaçırılmaya çalışıldı. Bu kurum sanki doğal seyrin¬de bu hale gelebilirmiş gibi hareket edildi. Diğer üniversite hastaneleri diplerde yaşam mücadelesi verirken burada adeta tarih yazıldı. Ben bu kahramanların anlaşılamadığı-na inanıyorum. Artık Malatyalılar ve milletimiz şunun far¬kına varmalıdır; İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Tıp Mer-kezi’nde güzel şeyler yapıldı, yapılıyor ve yapılmaya devam edecektir. İşte kurumsallaşma süreçlerimizden bir cihaz yatırımı ile tekrar karşınızdayız. Pozitron Emisyon Tomo¬grafisi (PET/BT) cihazının ilimize ve ülkemize hayırlı olma¬sını temenni ediyorum.”

Pozitron Emisyon Tomografisi
Turgut Özal Tıp Merkezi’nin özellikle son bir yıl içerisinde önemli gelişmeler kaydettiğini belirten Malatya İl Sağlık Müdürü Dr. Nail Umay ise, “Pozitron Emisyon Tomografisi (PET/BT) cihazı ve buna benzer daha birçok teknolojik ola¬rak gelişmiş cihazların hastaneye ve Malatya’ya kazandı¬rılmasını mutlulukla karşılamaktayız” dedi. Pozitron Emisyon Tomografisi (PET/BT) cihazının açılış töreni için gelen konukları selamlayarak konuşmasına baş¬layan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ünsal Özgen de, “Tur¬gut Özal Tıp Merkezi artık yerel bir üniversite hastanesi değildir, ulusal çaptadır ve uluslararası arenaya çıkmıştır. Merkezimiz bundan böyle özel sektördeki dev rakipleri ile rekabet edebilir duruma gelmiştir. Kalite açısından en yük¬sek standardın sunulduğu hastanemizde, çalışmalar tamamen insan odaklı yapılmaktadır” diye konuştu. Özgen, yapılan hizmetleri bir bakıma belediyelerin alt yapı hizmetlerine benzeterek, bu nevi alt yapı hizmetlerinin çok görünür olmadığını, ancak bu hizmetlerin insanlık için vazgeçilmez olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ünsal Özgen, yak¬laşık 40 milyon lira tutarındaki alt yapı hizmetlerine imza atıldığını ifade etti ve bu hizmetlerin niteliğinin bir gün mutlaka anlaşılacağına inandığını dile getirdi. Özgen’in konuşmasından sonra kürsüye davet edilen Nük¬leer Tıp Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ersoy Kekilli, Pozitron Emisyon Tomografisi (PET/BT) cihazı ile ilgili tek¬nik ve açıklayıcı bilgiler vererek şunları aktardı: “PET/BT teknolojisi ile kanserin tanı ve tedavisinde başarı ciddi oranda artmaktadır. PET/BT koroner kalp hastalıkları ve nörolojik hastalıkların tanısında da kullanılmasına rağmen tetkiklerin yüzde 90’ı kanserli hastalarla ilgilidir. Cihazla özellikle lenfomalar, baş-boyun kanserleri, akciğer kan¬serleri, meme kanserleri, bağırsak kanserleri, jinekoloji kanserleri olmak üzere başka organlara ya da bölgelere sıçrama (metastaz) olup olmadığı daha kesin olarak sap¬tanmakta ve buna göre tedavi şekli belirlenmektedir.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here