Türk Nöroloji Derneği Hasta Dernekleriyle Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirdi


2014 Beyin Yılı kapsamında Türk Nöroloji Derneği nöroloji tedavi alanında faaliyet gösteren hasta dernekleri ile 12 Mart tarihinde Ankara’da “Ne kadar Farkındayız?” adı altında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Açılış konuşmasını Türk Nöroloji Derneği 2. Başkanı  Prof. Dr. Şerefnur Öztürk’ ün yaptığı toplantının ana konusu beyin ve damar  hastalıkları idi. Prof. Dr. Şerefnur Öztürk konuşmasında toplum olarak nörolojik hastalıklara dair farkındalığımızın  yeterli olmadığına değinerek bu hastalıklardan  korunma ve tedavi imkanları hakkında  daha fazla bilgi sahibi olmamız gerektiğini  vurguladı.  Konuşmasında Türkiye’nin toplam sağlık harcamalarının beşte birini beyin hastalıklarının oluşturduğuna değinen Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, toplumda beyin hastalıklarına dair farkındalığın artmasını hem sağlık ekonomisine hem de halk sağlığına katkı sağlayacağını ifade etti. Toplantının açılışında ayrıca Ankara Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Özden Şener de bir konuşma yaptı.

Toplantının devamında ALS-MNH, Epilepsi ve Hasta Yakınları, Parkinson Hastalığı, Türkiye Kas Hastalıkları, Türkiye Multipl Skleroz, Sarp’ın Umudu Dernekleri ve Türkiye İnme Destek Grubu temsilcileri hastalık ve dernek faaliyetleri hakkında bilgi vererek ilerleyen dönemlerdeki vizyon ve aksiyonlarını paylaştılar. Hastaların yaşadığı sıkıntılar, hastalıkla mücadele, toplumda  farkındalığı  artırmaya yönelik çalışmalar, ailelere ulaşmak ve yakınlarına destek olmak  yolunda  aktif olarak  çalışan dernekler, hedeflerinin  toplumda hastalıklara 2014 Beyin Yılı kapsamında daha çok dikkat çekmek olduğunu aktardılar.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here