Türkiye’nin 2014 yılı teknoloji haritası çıkarıldı


Türkiye’nin teknoloji haritasında tıbbi görüntüleme cihazlarının en yoğun olarak bulunduğu illerin başında İstanbul, Ankara ve İzmir’in geldiği belirlendi.

Birçok hastalığın erken teşhis ve tedavisini sağlayan ileri teknolojili tıbbi görüntüleme cihazlarının Türkiye haritası, Tıbbi Görüntüleme Teşhis ve Tedavi Teknolojileri Derneği (Tıp Gör Der) tarafından 18 Nisan 2014’te Çırağan Sarayı’nda düzenlenen bir basın toplantısıyla açıklandı. Tıp Gör Der Yönetim Kurulu Başkanı Esen Tümer, Türkiye’de her 1 milyon kişiye 28 ileri teknolojili tıbbi görüntüleme ve tedavi cihazının düştüğünü ve Türkiye’deki 81 ilde sadece 2 bin 182 adet MR, bilgisayarlı tomografi, PET/CT ve radyoterapi cihazının bulunduğunu vurguladı. Türkiye’de ileri teknolojili tıbbi görüntüleme cihazlarının sayısının azlığına dikkat çeken Esen Tümer, Türkiye genelinde homojen bir dağılım olmadığını da belirtti. Esen Tümer, Türkiye’nin teknoloji haritasında tıbbi görüntüleme cihazlarının en yoğun olarak bulunduğu illerin başında İstanbul, Ankara ve İzmir’in geldiğini ifade etti. Türkiye’nin tıbbi teknoloji haritasını açıklayan Tıp Gör Der Başkanı Esen Tümer şunları söyledi: “Teknoloji her geçen gün gelişiyor. Tıbbi görüntüleme cihazları sektörü olarak daha sağlıklı, uzun ve kaliteli bir ömür için kendimizi sürekli yeniliyor ve daha iyi teknolojilerle insanlara hizmet etmek için çalışıyoruz. Ülkemizdeki tıbbi görüntüleme cihazlarının sayısı her geçen yıl artmasına rağmen Batı Avrupa’daki tıbbi görüntüleme cihazlarının sayısı Türkiye’nin yaklaşık üç katı. Türkiye’deki cihazları hem nicelik hem de nitelik açısından yukarıya taşırsak birçok hastalığın erken teşhisinde ve tedavisinde çok önemli bir aşama kaydedeceğimize inanıyorum.”

Pazar büyüklüğü 187 milyon dolara çıkacak

Tedavi amaçlı tıbbi görüntüleme pazarının ekonomik verileri hakkında da konuşan Esen Tümer şunları söyledi: “Türkiye’de 2013 yılında 163 milyon dolar olan pazar, 2022’de 187 milyon dolara çıkacak. Devletin sağlık alanındaki yatırımları, Türkiye’de giderek yaşlanan nüfus, kronik hastalıklar ve obezitedeki artış, sağlık turizmi yatırımları gibi faktörler pazarın büyümesini tetikleyen faktörler arasında yer alıyor.” Bilgisayarlı tomografi cihazlarının yüzde 74’ü büyük şehirlerde Türkiye’de en fazla bulunan ileri teknolojili görüntüleme cihazının bilgisayarlı tomografi olduğunu belirten Esen Tümer, Türkiye genelinde toplam 1.150 adet bilgisayarlı tomografi cihazı olduğuna dikkat çekti. Türkiye’de her 1 milyon kişiye 15 adet bilgisayarlı tomografi cihazı düştüğünü söyleyen Esen Tümer, Avrupa’daki bilgisayarlı tomografi cihazlarının ortalamasının Türkiye’nin 2 katı olduğu bildirdi. Bilgisayarlı tomografi cihazının illere göre dağılımına bakıldığında 1 milyon kişiye düşen cihaz sayısında nüfusa oranla Edirne’nin 27,6 ile Türkiye’nin en fazla görüntüleme cihazına sahip ili olduğuna dikkat çeken Tümer, Edirne’yi Batman, Malatya, Ankara ve Bolu’nun izlediğini söyledi.Tümer, Türkiye’nin büyük 20 şehrindeki bilgisayarlı tomografi cihazlarının oranının ise yüzde 74 olduğunu açıklayarak Türkiye genelindeki 1.150 cihazın 267’sinin İstanbul’da, 112’sinin Ankara’da, 73’ünün İzmir’de, 42’sinin Adana’da ve 34’ünün Antalya’da yer aldığını belirtti.

En çok cihaz İstanbul’da bulunuyor

Tıp Gör Der Başkanı, günümüzde beyin hastalıklarından ortopedik rahatsızlıklara kadar pekçok hastalığın teşhisinde kullanılan manyetik rezonans görüntüleme (MR) cihazının Türkiye’de toplam 760 adet bulunduğunu vurguladı. Türkiye’de her 1 milyon kişiye sadece 9,9 MR cihazı düştüğüne dikkat çeken Tümer, 760 cihazın 563’ünün 20 şehirde bulunduğunu söyledi. En çok cihaz bulunan iller sıralamasını da veren Tümer, İstanbul’da 206, Ankara’da 81, İzmir’de 50, Antalya’da 29 ve Adana’da 23 MR cihazının olduğunu ifade etti. Nüfusa oranla en fazla MR cihazı bulunan ilk 5 ili ise Tümer şöyle sıraladı: Batman, Edirne, Tunceli, Isparta ve Ankara.

Türkiye’de 96 adet kanser tanı cihazı var

Esen Tümer, günümüzde hızla artan kanser vakalarının tanı ve tedavi sürecinin izlenmesinde kullanılan en gelişmiş teknoloji olan pozitron emisyon tomografisi (PET/CT) cihazından tüm Türkiye genelinde sadece 96 adet bulunduğunu açıkladı. Ülkemizde 1 milyon kişiye 1,2 adet PET/ CT cihazı düştüğünü ifade eden Esen Tümer, Türkiye’de sadece 28 ilde PET/CT cihazı bulunduğuna da dikkat çekti. Türkiye’deki PET/CT cihazlarının sayısının Avrupa’nın yaklaşık dörtte biri olduğunu söyleyen Esen Tümer, ülkemizde en fazla cihaz bulunan illeri sırasıyla 31 adetle İstanbul, 13 adetle Ankara, 8 adetle İzmir, 4’er adetle Adana ve Antalya olarak açıkladı. Kanser hastalarına uygulanan ışın tedavisi yani radyoterapi cihazı olan lineer akseleratör cihazından tüm Türkiye’de 176 adet bulunduğunu bildiren Esen Tümer, Avrupa’daki radyoterapi cihazlarının ortalamasının 1 milyon kişiye 6 adet ile Türkiye’nin 2,5 katı olduğu bildirdi. Türkiye’de her 1 milyon kişiye 2,3 adet radyoterapi cihazı düştüğünü açıklayan Esen Tümer, İstanbul’da 54, Ankara’da 23, İzmir’de 14, Adana’da 8, Antalya’da 7 adet radyoterapi cihazı bulunduğuna dikkat çekti. Özel hastanelerde teknoloji yatırımı daha fazla İleri teknolojili tıbbi görüntüleme cihazlarının kamu ve özel hastanelerdeki dağılımından da bahseden Esen Tümer şunları söyledi: “Bilgisayarlı tomografi cihazlarının yüzde 46’sının kamuda, yüzde 54’ünün özel hastanelerde olduğu görülüyor. MR cihazlarına bakıldığında ise yüzde 35’inin kamuda, yüzde 65’inin özel hastanelerde bulunduğu ortaya çıkıyor. PET/CT’de ise tablo yüzde 48 kamu, yüzde 52 özel hastaneler şeklinde. Radyoterapi cihazının kamu hastanelerindeki oranı ise diğer cihazlara nazaran daha yüksek; yüzde 63’ü kamu hastanelerinde, yüzde 37 ise özel hastanelerde yer alıyor.”

Cihazların yaşları sarı alarm veriyor

Esen Tümer, Türkiye’deki cihazların sayıca Avrupa’nın çok gerisinde kaldığı gibi nitelik olarak da sorun taşıdığını ifade etti. Radyoloji, Elektro – medikal ve Sağlık-Bakım IT Endüstrilerini temsil eden Avrupa Koordinasyon Komitesi – COCIR tarafından belirlenen kurulu cihaz tabanının yaş profillerinin olması gereken ideal oranını Esen Tümer şöyle açıkladı: “Nitelik açısından ideale ulaşabilmek için tüm cihazların yüzde 60’ının 0-5 yaş arası, yüzde 30’unun 6-10 yaş arası, yüzde 10’unun ise 10 yaş ve üstü olması gerekiyor. Türkiye’deki cihazlar Altın Oran uygulamasına göre şu anda sarı alarm veriyor. Kabul edilen altın kurallar gereği cihazların yaşları son derece önemli. Bu açıdan yenilenen ve gelişen teknolojiye ayak uydurmak daha sağlıklı bir toplum için olmazsa olmaz şartlardan biri.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here