Varlık finansmanı üzerinden küresel tıbbi ekipman satışları artış gösteriyor

 

Araştırma, dünyanın en büyük 40 tıbbi ekipman üreticileri arasında gerçekleştirildi. Katılımcılardan %70’i sağlık ekipmanı finansmanı konusunda müşteri talebinde artış gözlemliyor. Varlık finansmanı üzerinden küresel tıbbi ekipman satışları artış gösteriyor. Özellikle, isteğe göre tasarlanan finansman paketleri değerleniyor

Siemens Finansal Hizmetler biriminin (SFS) yaptığı yeni araştırma, finansmanın tüm dünyadaki sağlık organizasyonları için tıbbi ekipman tedarik etme alanındaki rolünün giderek önem kazandığını gösteriyor. Dünyanın en büyük 40 tıbbi ekipman üreticisi arasındayapılan araştırmaya göre, katılımcıların %70’i iki yıldır müşterilerinin sağlık ekipman finansmanı alanındaki taleplerinin artışına tanık oluyor. Bu dönem boyunca, varlık finansmanı aracılığıyla finanse edilen küresel tıbbi ekipman satış oranlarında yıllık ortalama %6,9 artış kaydedildi. Katılımcıların %60’ı bu artışın önümüzdeki iki yıl boyunca da devam edeceğine inanıyor. Bu araştırmanın sonuçları, konunun altında yatan başka birtakım eğilimleri de ortaya koydu. Katılımcıların üçte ikisi, sağlık sektöründen müşterilerinin yatırım bütçelerinde daralmanın söz konusu olduğunu bildirdi. %57’si, sağlık kurumlarının yeni ekipman tedarik etmek amacıyla özel finansman kullanımı taleplerinde artış olduğunu açıkladı. Ayrıca %64’ü, müşterilerin ekipman satın alma değerlendirmesi konusunda giderek artan bir şekilde Toplam Mülkiyet Maliyeti yöntemini benimsediğini gözlemledi. Bu durum, temel satın alma maliyetinin yanı sıra, diğer ilgili maliyetleri (kurulum, servis, ömür boyu bakım, güncelleme vb.) de içeren finansman tekniklerine olan talebi yansıtıyor.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. sağlık sektörü satış yönetmeni, Selçuk Acılıoğlu, konuyla ilgili olarak şu  değerlendirmeyi yapıyor: “Sağlık kurumları dünya çapında artan finansal baskılar altında çalışıyor. Yine de, kısıtlı bütçe nedeniyle, sadece teknolojiye sürekli  yatırım yaparak sürdürülebilen tanısal ve klinik etkinlik ve doğruluktan ödün verilmemelidir.” Araştırma ayrıca, küresel sağlık alanında finansal karmaşıklığın da arttığını ortaya koyuyor. Dünya çapındaki sağlık kurumları tıbbi ekipmana “sahip olmak” yerine, gi derek bu ekipmanı “kullanma maliyeti” kavramını benimsiyor. Katılımcılar bu gelişmenin, sağlık sektöründen uzmanların şeffaf bir şekilde hesaplanan kullanım maliyetleri aracılığıyla tedavi/ geri ödemeleri yönetmelerine yardımcı olacak finansman yöntemlerine olan talebi daha da arttırmasını bekliyor. Selçuk Acılıoğlu: “Sağlık kurumları, varlık finansmanı gibi sürdürülebilir finansman tekniklerini kullanarak bütçe sıkıntısına rağmen daha iyi tanılar koyabilmek ve sağlık alanında daha iyi sonuçlar elde edebilmek için gereken önemli ekipman güncelleme ve yenileme maliyetlerini karşılayabilirler.” Yöntem: Araştırma, bu yılın ilkbahar döneminde bağımsız MindMetre Research kurumu tarafından dünyanın en büyük 40 tıbbi ekipman üreticisi arasında yapıldı. Şirketlerin her birinde yapılan görüşmelerde katılımcılar dünyada bölgesel (örn; Amerika, Avrupa vb.) ya da küresel sorumluluğa sahip yöneticilerden seçildi. Katılımcılar, dünya çapındaki sağlık organizasyonlarının varlık finansmanı taleplerine yönelik son trendler, bu taleple ilgili geleceğe yönelik öngörüleri ve varlık finansmanı ile kurumları bu tür bir çözüme iten nedenler konusunda ülkeler arasındaki farklılıklara ilişkin görüşlerini bildirdi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here