Vizit Uygulamasında Multidisipliner Dönem


Türkiye’nin ilk, Dünya’nın 3’üncü JCI (Joint Commission International) akreditasyon belgeli Nöropsikiyatri Hastanesi olan Üsküdar Üniversitesi NPİstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi, uyguladığı vizit modeliyle bir ilke imza atıyor.
Multidisipliner anlayışla, farklı disiplinlerden oluşturulan kadro ile yapılan vizit uygulamasıyla hasta güvenliği standartlarını en üst düzeyde karşılıyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİstanbul Nöropskiyatri Hastanesi, üstün kalite standartlarında tanı ve tedavi hizmeti verdiğini, bu hizmeti sunarken hasta güvenliği standartlarını en üst düzeyde karşıladığını geçen yıl aldığı JCI Balite Belgesiyle de ispatlamıştı. Bu belgeyle Türkiye’nin ilk ve tek, Dünya’nın ise 3’üncü Nöropsikiyatri Hastanesi olma özelliğine sahip hastane, birçok alandaki ilk uygulamalarıyla başarı çıtasını yükseltiyor. Hastane, vizit uygulamasıyla yeni modeli tedavide sunuyor. Multidisipliner anlayışla hareket eden uzmanlar tedavide daha hızlı sona geliyor.

Model vizit uygulamasına ilişkin bilgi veren NPİstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi Psikoterapi Hizmetleri Koordinatörü Uzm. Klnk. Psk. Yıldız Burkovik pazartesi günleri Prof. Dr. Nevzat Tarhan başkanlığında gerçekleştirilen viziti şöyle özetledi:

“Vizite Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın yanında, tüm kat hekimlerin, psikologların, farmakoloji uzmanın, konsültasyonlarda görevli dahiliye uzmanın, nöroloji uzmanın, başhemşirenin ve Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen bir uygulamadır.

Vizite sabah erken saatte başlıyor, her katta oturarak vizit yapıyoruz. Önce yatan hastanın şikayeti ve uygulanan tedavi ve terapi biçimi, hekimi ve psikologu tarafından heyete aktarılıyor. Uygulanan testlerin sonuçları ve yapılan tüm tetkikler değerlendiriliyor ve ek tedavi olarak nelerin yapıldığı ya da yapılabileceği tartışılıyor. Bu aşamaların ardından danışan çağırılıyor ve kendisinin anlatmak istedikleri dinleniyor, ardından konseyde nasıl bir süreç ile devam edilmesi gerektiğine karar veriliyor.

Etik İhmal Edilmiyor

Vizitte konuşulan bilgiler hiçbir koşulda dışarıya yansıtılmıyor. Gelen stajyerlerden de aynı hassasiyetle davranması isteniyor. Bunun için prosedür uygulanıyor. En önemli olan etiğe uygunluk ve hasta hakkı. Bunu önemsiyor ve hastanın tedavi ekibine güvenmesini sağlıyoruz.

Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Sağlam tedavide hastanın kan düzeyinin önemsendiğini ifade ediyor ve şu bilgileri veriyor:

Vizite Farmakolog da Katılıyor

“Vizitlere Nöroloji ve Dâhiliye Uzmanının yanı sıra Klinik Farmakoloji Uzmanı da katılmaktadır. İlaçların insan organizması üzerindeki etkilerini ve insan vücudundaki sürecini inceleyen Klinik Farmakoloji biliminde uzmanlaşmış olan Klinik Farmakolog, ilaçların insanlar üzerindeki kullanımını etki, yan etki, direnç gibi pek çok yönden inceleyerek farmakoloji ilke ve yöntemlerin hastaya uygulanmasını sağlayarak, hastanın tedavisinden en uygun şekilde faydalanmasını sağlar.

Her Hastanın İlaç Kan Düzeyi İzleniyor

NPİstanbul Nöropsikiyatri Hastanesi’nde, vizit sırasında değerlendirilen tetkikler arasında sadece burada yapılan psikotrop ilaçların ilaç kan düzeylerinin izlenmesi de vardır. Hastaların ilaç kan düzeyleri izlenerek kullanmakta oldukları ilaçlardan yeterince faydalanıp faydalanamadıkları doktoru ve Klinik Farmakoloji Uzmanı tarafından değerlendirilerek ilaç dozu ayarlamaları deneme yanılma yöntemi yerine bilimsel verilere dayanılarak hastaya özel olacak şekilde ayarlanır.

Uygun İlaç, Doz ve Zaman Çok Önemli

İlaç kan seviyesindeki değişiklikler doz ayarlamasına rağmen giderilemiyorsa, hasta tedavisine yanıt vermiyorsa, ilaca yan etki gösteriyorsa bu durumda hastayı takip eden doktor ve Klinik Farmakoloji Uzmanı hastanın durumunu konsulte ederek, hastaya genetik yapısına uygun kişiye özel tedavi yapmak amacı ile hangi genetik testlerin yapılması gerektiğine karar verirler. Yapılan genetik testler sonucunda hastanın tedavisi kendi bünyesine uygun hale getirilir, böylece hastaya en uygun ilaç, en uygun dozda, en az yan etki oluşturacak şekilde verilmiş olur.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here