Philips, Radyoloji Kongresi’nde ileri teknoloji ürünlerini tanıttı


Philips, Ulusal Radyoloji Kongresi’nde tıbbi görüntülemede çığır açan PET-MR ve kanser tedavisine ışık tutan HIFU ürünlerini tanıttı.

Bu yıl 33’üncüsü 7-11 Kasım tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşen Ulusal Radyoloji Kongresi’ne katılan “sağlık ve iyi yaşam” şirketi Philips kongrede tıbbi görüntülemede çığır açan PET-MR ve kanser tedavisine ışık tutan HIFU ürünlerini tanıttı.

Sağlığa sadece teknoloji açısından değil hastalar ve sağlık profesyonelleri açısından da yaklaşan Philips, bu alandaki ürünleri Yüksek Yoğunluk Odaklı Ultrason HIFU ve ileri teknoloji PET ve MR görüntüleme performansını tek bir sistemde birleştiren Philips Ingenuity TF PET-MR ürünlerini 33. Ulusal Radyoloji Kongresi’nde sağlık profesyonelleri ile buluşturdu.

PHİLİPS’TEN GELECEĞE IŞIK TUTACAK YENİLİK: HIFU

Philips, MR Kılavuzluğunda Yüksek Yoğunluk Odaklı Ultrason (MRg-HIFU / High-Intensity Focused Ultrasound) olarak adlandırılan ve çeşitli kanser türlerinin tedavisi ile kemik metastazının sebep olduğu ağrıların palyatif tedavisinde kullanılan teknolojiyi klinik kullanıma sunuyor. Philips HIFU kullanımını; meme, prostat, karaciğer ve tedavi edilmesi en zor kanser türlerinden biri olan pankreas kanserini de kapsayacak biçimde, genişletmenin yollarını arıyor.

Mevcut kanser tedavileri genellikle tümörlerin cerrahi müdahaleyle alınması, tümörün -ve hastanın- zararlı radyasyona maruz bırakılması veya istenmeyen yan etkilerine rağmen kemoterapi uygulanması gibi süreçleri içeriyor. Kimi zaman bu seçeneklerin iki veya daha fazlası bir arada kullanılıyor. Ancak, kısa süre önce Yüksek Yoğunluk Odaklı Ultrason (HIFU) adı verilen bu yeni teknolojinin, tümörleri vücudun içindeyken ısıtarak non-invaziv şekilde yok etme potansiyeli olduğu anlaşıldı. HIFU, halihazırda kliniklerde uterus fibroidlerinin (uterustaki iyi huylu tümörler) tedavisinde kullanılıyor ve cerrahi müdahaleye kıyasla hem hastanede yatma süresini kısaltıyor hem de komplikasyon oranını azaltıyor. Aynı zamanda bu yöntemin kemik metastazının sebep olduğu ağrıların palyatif tedavisi için kullanımı AB ilgili makamları tarafından da onaylanmıştır. Adından da anlaşıldığı üzere yüksek yoğunluk odaklı ultrason, ses enerjisini tümöre aktarıyor. Bu ses enerjisi daha sonra tümöre yayılarak ısı üretiyor. Bu teknik, doku sıcaklığını 65 oC üzerine, yani çevredeki dokulara zarar vermeden hücreleri öldürmeye yetecek sıcaklığa getirme kapasitesine sahip.

Kanser hücrelerini yüksek sıcaklıklarla öldürme yöntemi (termal ablasyon), kanser tedavisinde HIFU’nun tek kullanım alanı değil. Philips Araştırma, yüksek yoğunluk odaklı ultrasonun, aynı zamanda ilaçların tümör içinde aktif hale getirilmesi için de kullanılıp kullanılamayacağını araştırıyor. Bu teknik, kemoterapi ilaçlarının lipozom adı verilen ısıya duyarlı mikroskobik partiküller içine yerleştirilip kan dolaşımına enjekte edilmesiyle uygulanıyor.

PHİLİPS INGENUİTY TF PET-MR; PET-CT’DEN SONRA TEKNOLOJİ ALANINDA ATILAN EN ÖNEMLİ ADIM…

İleri teknoloji PET ve MR görüntüleme performansını, entegre yazılım ve donanım uygulamalarıyla tek bir sistemde
birleştirdiğini duyuran Philips; teknisyenlerin ve hekimlerin kolayca kullanabileceği “Philips Ingenuity TF PET-MR” ile; nöroloji, onkoloji ve kardiyoloji alanlarında klinik olarak kanıtlanmış ileri uygulamalar sunuyor.

Hem araştırmalar hem de ileri düzey hasta bakımı (teşhis ve takip) için daha önce görülmemiş olanaklar sunan ve tüm vücuda yönelik bir PET/MR görüntüleme sistemi olan Philips Ingenuity TF PET-MR; PET-CT’den sonra teknoloji alanında atılan en önemli adım olarak nitelendiriliyor.

Popüler Yazılar