Bağırsak Yönetiminde Yeni Çözümler Etkin Enfeksiyon Kontrolü Sağlıyor

Fekal inkontinans (bağırsak kontrol problemi) durumu, hasta ve sağlık çalışanlarını enfeksiyon riski ile karşı karşıya bırakırken onları fiziksel ve psikolojik olarak da olumsuz yönde etkiliyor. Hastanın bakım kalitesi üzerinde oldukça zorlayıcı etkileri bulunan bu durum için geliştirilen yeni nesil bağırsak yönetim sistemleri, hastanın konforunu sağlarken sağlık çalışanlarının iş yükünü hafifletiyor ve etkin bir enfeksiyon kontrolü sağlıyor.

Sağlık hizmet sağlayıcılarının karşı karşıya kaldıkları temel zorluklardan biri olan fekal inkontinans (bağırsak kontrol problemi), bugün gittikçe artan sayıda ileri yaş hastayı ve yoğun bakım hastasını etkiliyor. Bireyleri ve sağlık hizmet sağlayıcılarını yalnızca fiziksel olarak değil, aynı zamanda sosyal ve psikolojik olarak olumsuz etkileyen patolojik bir durum olan fekal inkontinans, hastane ilişkili enfeksiyonların kaynaklarından biri olarak sağlık sistemlerine de ekonomik yük oluşturuyor.

Yaşam kalitesi üzerine oldukça zorlayıcı etkileri bulunan fekal inkontinans, hastada üriner sistem enfeksiyonları, basınç ülserleri ve sekonder cilt enfeksiyonlarının oluşması açısından önemli bir risk faktörü. Rahatsızlık aynı zamanda bireyi ve sağlık hizmet sağlayıcılarını pek çok başka potansiyel tehlike ve sorun ile karşı karşıya bırakıyor. Özellikle ileri yaş uzun dönem bakım hastalarında yaygın görülen antibiyotik kullanımına bağlı C. Difficile kaynaklı hastane enfeksiyonlarının yayılımına sebep olması, bu sorunların başında geliyor. Deri ve gaitanın uzun süreli temasıyla gelişen fekal inkontinansa bağlı dermatitler, bireyin yaşam kalitesini ve sağlığını olumsuz etkilemenin yanı sıra, bakım ve tedavi gereksinimine ihtiyacının artmasıyla, ekonomik kayıplara neden oluyor.

Fekal inkontinansı olan hastalarda gaitayı toplamak, gaitanın perianal deri ile temasını önlemek için emici inkontinans ürünleri/hasta bezi ve perianal tüpler/torbalar gibi pek çok ürün kullanılıyor. Ancak kullanılan bu ürünler, hem komplikasyonları önlemede hem de hastanın bireysel konforunu sağlamada yetersiz kalabiliyor.

Yeni çözümler hastaya konfor, sağlık çalışanına verimlilik sunuyor

Fekal inkontinansı doğru yönetmek ve yapılandırılmış standart bir bakım uygulamak için geliştirilen yeni nesil bağırsak yönetim sistemleri etkili bir enfeksiyon kontrolünün yanında, hastanın fiziksel ve psikolojik olarak kendini daha rahat hissetmesini sağlıyor. Tüm bunları yaparken, bakım desteği sunan sağlık çalışanlarının da iş rutinlerini kolaylaştırıyor.

Kapalı sistem tasarıma sahip bağırsak yönetim sistemleri olarak adlandırılan bu yeni ürünler, yaşam kalitesinin ve bakım hizmetlerinin geliştirilmesine olanak veriyor. Özellikle yatağa bağımlı hastalarda kullanılan bu çözümler, koku önleyici özellikleri sayesinde sıvı ya da yarı-sıvı gaitanın tahliyesini, toplanmasını ve bu hastalara rektal yoldan ilaç tedavilerinin başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlıyor. Konektör teknolojisi uyumlu portlarıyla enjektör bağlantılarında kopukluk yaşamadan tüm uygulamaların etkin bir biçimde yapılmasına olanak veren bu çözümler ile ilaç sızıntısının önüne geçilebiliyor ve tedavinin başarısına katkı sağlanıyor.

 

 

 

#bağırsakhastalıkları #bağırsakkontrolproblemi #fekalinkontinans

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here