Basında Sağlık Ödülleri


İstanbul Tabip Odası’nın gelenekselleşen 14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri çerçevesinde vermiş olduğu Basında Sağlık Ödülleri’nin başvurusu başladı.

Basında Sağlık Ödülleri, toplum sağlığının sorunlarının çözümü, sağlık çalışanlarının sorunlarının gündeme getirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda gerçeklere dayalı yazılı, görsel, dergi ve internet haberciliğinin yanı sıra karikatür, makale ve radyo programı kategorilerinde veriliyor.

Basında Sağlık Ödülleri’ne son katılım tarihi 13 Şubat 2012. Anı plaketi ve Ödül Belgesinden oluşan ödüller, 14 Mart Tıp Haftası – 2012 Ödül Töreninde sahiplerini bulacak.

Ödülün amacı

Toplum sağlığının sorunlarının geliştirilmesi ve çözümü, sağlık çalışanlarının sorunlarının gündeme getirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda gerçeklere dayalı, araştırmacı çalışmalar yapan basın mensupları ve basın-yayın organlarını teşvik etmek ve ödüllendirmektir.

Kimlere verilir

 Yazılı basın haber
 Yazılı basın araştırma
 Karikatür
 Güncel yazılar (fıkra, yorum, makale)
 Radyo programı
 TV haber
 TV araştırma
 TV program
 Dergi haber/araştırma
 İnternet gazeteciliği

Jüri bu dallardan herhangi birinde birden fazla ödül verebilir. Ayrıca ödüle uygun olmayan başvuru olmadığında ödül verilmez.

Katılım

Bütün basın mensupları ödüller için aday gösterebilir. Her aday bir dalda ödüle aday gösterilebilir.

Adaylar kişisel olarak başvurabilecekleri gibi, gazete, dergi, ajans, TV kanallarının yönetimleri veya diğer meslektaşları tarafında da aday gösterilebilir. Hekimler de Basın Sağlık Ödülleri için aday gösterebilir.

Başvuru

Adaylarla ilgili başvurular en geç 13 Şubat 2012 tarihi mesai bitimine kadar İstanbul Tabip Odası’nda elden veya postayla ulaşmış olmalıdır. Adaya ait eserler (basılı doküman, ses veya görüntü kaydı) 2 adet çoğaltılarak başvuru belgesine eklenmelidir.

Başvuru belgesinde adayın adı soyadı, çalıştığı kurum, eserin yayınlandığı gazete, dergi, ajans, radyo veya TV kanalı, hangi dalda aday gösterildiği belirtilmelidir.

Seçici kurul

 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti
 Eğitim ve Sağlık Muhabirleri Derneği /ESAM
 Gazete temsilcisi
 Ulusal yayın yapan bir TV temsilcisi
 İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu
 Hekim Forumu Yayın Kurulu

Seçici kurul çalışmaları

Kurul, ödül alacak adayları gizli oy, açık sayım ve oy çokluğu ile alır. Ödül alan adaylarla ilgili gerekçe kurul tarafından belirtilir.

Ödüllerin verilmesi

Ödül, “Anı Plaketi” ve “Ödül Belgesi”nden oluşur ve 14 Mart Tıp Bayramı/2012 tarihinde “14 Mart Tıp Haftası” ödül töreninde verilir. İstanbul dışından gelen ödül sahiplerinin ulaşım giderleri İstanbul Tabip Odası tarafından karşılanır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here