Ulaşılabilirlik Bölgesel Paylaşım Toplantıları Başladı


Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde tüm sorumlu kurum ve kuruluşların 2012 yılı Temmuz ayına kadar özürlülerin önündeki engelleri kaldırmaları ve sonrasında da daha kaliteli hizmet verebilmeleri için Türkiye’nin 7 Bölgesinde yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları konusunda bilgilendirilmeleri amacıyla “Ulaşılabilirlik Bölgesel Paylaşım Toplantıları” serisine başladı.

Özürlülerin hayatını zorlaştıran etkenlerin başında gelen fiziki çevre düzenlemelerinin, binaların ve toplu taşıma araçlarının özürlülerin kullanımına uygun olmaması probleminin çözümü için, 5378 sayılı Kanunla, sorumlu tüm kurum ve kuruluşların umuma açık her türlü bina, yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanların, spor alanlarıve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanlarının; büyükşehir belediyeleri ve belediyelerin, şehir içinde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan toplu taşıma hizmetlerinin 2012 yılına kadar özürlülerin ulaşabilirliğine uygun hale getirmeleri hüküm altına alınmıştı.

Türkiye’de ulaşılabilirliğin sağlanması için tüm kurum ve kuruluşlara tanınan süre 2012 yılının Temmuzayında sonlanacak. Yani görevi ve sorumluluğu bulunan kamu ve sivil tüm kurum ve kuruluşların ulaşılabilirliği sağlamaları için yaklaşık 6 aylık bir süre kaldı.Kalan bu 6 aylık süre sonunda, Temmuz 2012’den itibaren, özürlü vatandaşlar artık kendileri için ulaşılabilir uygulamaların yapılmamış olması durumunda dava açma hakkını elde edecekler.

“Ulaşılabilirlik Stratejisi ve Eylem Planı” çerçevesinde bu konuya dikkat çekmeyi amaçlayan Özürlü ve YaşlıHizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde tüm sorumlu kurum ve kuruluşların 2012 yılı Temmuz ayına kadar özürlülerin önündeki engelleri kaldırmaları ve sonrasında da daha kaliteli hizmet verebilmeleri için Türkiye’nin 7 Bölgesinde yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları konusunda bilgilendirilmeleri amacıyla“Ulaşılabilirlik Bölgesel Paylaşım Toplantıları” serisine başladı.Bu toplantılarda; katılımcılara engelsiz yapılı çevrenin ve kentsel hizmetlerin özellikleri (açık alanlar, binalar ve toplu ulaşım) konusunda teknik bilgiler verilerek, yerel yönetimlerin ulaşılabilirlik konusundaki durumlarını tespit etmek üzere hazırlanan formlar alanda uygulamalı olarak doldurulup, yerel yönetimlerin yapmaları gerekenler konusunda bilgilendirilmesi sağlanacak.

“Ulaşılabilirlik Bölgesel Paylaşım Toplantıları”çerçevesindeki ilk toplantı Marmara Bölgesi’nde başlatıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Fatma Şahin’in de katılımlarıyla Kocaeli Çayırova’da 26-28 Aralık 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen ilk toplantıda yaptığı konuşmalarında Sayın Bakan, ulaşılabilirlik konusunda kalan sürenin uzatılmayacağını vurguladı.

“Ulaşılabilirlik Bölgesel Paylaşım Toplantıları”çerçevesindeki ikinci durak olan Akdeniz Bölgesi’nde yapılacak olan toplantı 14 Ocak 2012 tarihinde Adana’da düzenlenecek. Türkiye’nin 7 bölgesinde ulaşılabilirlik konusunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı,Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliği ile düzenlenecek olan “Ulaşılabilirlik Bölgesel Paylaşım Toplantıları” ile kalan 6 aylık sürede yerelden genele tüm kamu ve sivil kurum ve kuruluşlarının görev ve sorumlulukları tekrar hatırlatılarak, yapmaları gerekenler konusunda bilgi paylaşımı yapılması ve teknik destek sağlanması hedeflenmektedir.

Ulaşılabilirlik Bölgesel Paylaşım Toplantıları Programı:

ŞEHİR

TARİH

BÖLGE

Adana

14 Ocak 2012

Akdeniz

Kayseri

28 Ocak 2012

İç Anadolu

Trabzon

18 Şubat 2012

Karadeniz

Diyarbakır

3 Mart 2012

Güneydoğu Anadolu

İzmir

17 Mart 2012

Ege

Erzurum

24 Mart 2012

Doğu Anadolu

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here