Bezmialem Vakıf Üniversitesi Bilim İnsanları Yetiştiriyor


Bezmialem Valide Sultan’ın miras bıraktığı değerler yapılanma sürecinin temel taşı oldu. Aradan yaklaşık iki asır geçti ve Bezmialem, çağın en ileri teknolojik sistemleriyle donatılmış bir hastaneye, alanında en iyi bilim adamlarından oluşan eğitim kadrosuna sahip sağlık alanında tematik bir üniversiteye dönüştü.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi tarafından düzenlenen Basınla Buluşma Kahvaltısı’na, yerel ve ulusal medyadan çok sayıda basın mensubu katıldı. Üni­versitenin kurumsal iletişim direktörlüğü tarafından bu yıl iki düzenlenen ‘Basınla Buluşma Kahvaltısı’nda bir konuşma yapan Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Akça “Üniversitemizde sadece mesleki eğitimi olan değil, insanı değerleri de olan uzmanlar yetiştiriyoruz. Yıllar önce, Bez­mialem Valide Sultan’ın hayırlı rüyasıyla çıkılmış olan bu yolda, en son teknolojileri kullanarak hem mesleki hem de insani değerleri olan bilim insanları yetiştiriyoruz” şeklin­de konuştu.

Akça’dan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rektör Prof. Dr. Adnan Yüksel, 3 ana unsur olan “sevgi kalite ve başarı’yı göz önünde bulundurarak eğitim ve hiz­met verdiklerini ifade ederek, “Bu sene üçüncü dönem öğrencilerini alacak olan üniversitemiz, 384 öğretim görevli­siyle hizmet verip yurt dışında pek çok saygın üniversite ile koordine çalışmalar sürdürmekte. Amerika’nın Ohio eyale­tinde faaliyet gösteren sağlık devi Cleveland Clinic’le öğren­ci ve öğretim görevlisi değişim programlarımız mevcut. Başarılı öğrencilerimizi burslarla ödüllendiriyor ve akade­mik yayın ve araştırmalara çok önem veriyoruz” dedi

Yıl 1845

Prof. Dr. Adnan Yüksel, konuşmasının devamında şu ifade­leri kullandı: “Yıl 1843. Her şey hayırsever bir sultanın rüyasıyla başladı. Osmanlı hanedanı II. Mahmut’un eşi ve padişah Abdülmecit’in annesi Bezmialem Valide Sultan bir rüya görecek ve bu rüyadan sonra, ‘incelikler Medeni

yeti’nde bir şaheser daha yükselecektir; Bezmialem Gure-ba-i Müslimin Hastanesi. Hastane, asırlar boyu milyonlar­ca yoksul ve hasta insana hizmet verecektir. Hastane daima en son tıbbi gelişmeleri uygulanması şartıyla vakfe-dilecektir. Ve yıl 2010. Bezmialem’in rüyasının peşinde olan bilim adamları ve mütevelli heyeti, kar amacı gütme­yen bir sağlık üniversitesi kurmayı hedefledi. Bezmialem Valide Sultan’ın miras bıraktığı değerler yapılanma süreci­nin temel taşı oldu. Aradan yaklaşık iki asır geçti ve Bez­mialem, çağın en ileri teknolojik sistemleriyle donatılmış bir hastaneye, alanında en iyi bilim adamlarından oluşan eğitim kadrosuna sahip sağlık alanında tematik bir üniver­siteye dönüştü. Günümüzde Bezmialem Vakıf Üniversitesi ileri tıp teknolojisi ile donatılmış hastanesiyle insanlara sağlık hizmeti verirken, insanlığa hizmet edecek tıp dok­torları da yetiştirmeye başladı.”

Üniversiteyle Birlikte Köklü Değişim

niversitenin kurulmasının hastane için bir dönüm noktası olduğunu ve kurumun köklü bir değişime uğradığını anla­tan Yüksel, “2010 yılında kurulan Bezmialem Vakıf Üniver­sitesi, Türkiye’nin sağlık alanında tematik ilk vakıf üniver­sitesi oldu. Üniversite, eğitim hayatına istanbul’un kalbin­de, tarihi yarımadanın merkezi Aksaray/Fatih’te yaklaşık 100 bin metrekarelik alana kurulu kampüsünde; Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılıkve Sağlık Bilimleri Fakülteleri (Hemşi­relik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, OdyoLoji Bölümleri] Sağlık Meslek Yüksekokulu, Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi ve Sağlık Bilimleri ve Adli Bilimler Enstitüleri ile başladı. Dünyada referans kabul edilen bir eğitim kurumu oluşturmak için kollar sıvandı. Dünyanın en itibarlı üniver­sitelerinden tersine beyin göçü gerçekleştirilerek bilimsel anlamda saygınlık kazanmış kaliteli hocalar ve ülkemizin önde gelen akademisyenleri bir araya getirildi. Öğrencile­rin ihtiyaç duyacağı her türlü ekipman, çağın gereklerine uygun olarak tesis edildi. Ulusal ve uluslararası alanda tanınan ve saygınlık kazanmış 384 öğretim elemanıyla eği­tim veren Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nde 2 öğrenciye 1 öğretim üyesi düşüyor. Dünya ortalamasının da üzerinde olan bu rakam, eğitimde kaliteyi artıran faktörlerin başın­da geliyor” diye konuştu.

Dünyanın En İyi Üniversiteleriyle İş Birliği

Ülkeye katma değer oluşturabilecek genç araştırmacılar, akademisyenler ve uluslararası donanımda öğrenci yetiştir­mek amacıyla dünyanın en iyi üniversiteleriyle iş birliğine gidildiğini anlatan Yüksel, “Amerika’nın Ohio eyaletinde faa­liyet gösteren sağlık devi Cleveland Clinic, dünyanın en köklü sağlık kuruluşlarından South Caroline Üniversitesi ve Almanya’dan Aachaen Üniversitesi ile akademik iş birliği yapılarak öğretim üyesi ve öğrenci değişimi gibi oldukça kapsamlı bir bilgi alışverişini içerecek şekilde anlaşmalar imzalandı” dedi.Diş Hekimliği Fakültesi ile ilgili bilgi veren Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yatırımı tamamlanan Diş Hekimliği Fakültesi Kliniği’nde bulunan cerrahi ameliyatha­ne, lazer uygulama kliniği, eğitim alanları, ortodonti kliniği, genel diş hekimliği kliniği, pedodonti kliniği ve muayene kli

niğini içeren toplam 34 dental üniteli cihaz parkuru son tek­noloji olanakları ile donatılan klinikte teoride öğrendiklerini klinik ortamda uygulama şansı bulan öğrenciler, tam dona­nımlı ve yeterli deneyime sahip olarak mezun olacak.” Tıbbın gelişimine de yarar sağlayacak araştırmalaryapmak, bilimsel eserler ve yayınlar ortaya koymak maksadıyla Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’nin de kurulduğunu belirten Yüksel, “Bilim insanlarına her türlü teknik, bilimsel ve gerektiğinde maddi desteği sağlayacak imkanlarla oluş­turulan birim, tıp literatürüne girecek patentli bilimsel eserler üretme hedefini taşıyor. Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi’miz, deneyimli çalışanları, modern donanımlı labo-ratuvarları, deney hayvanları üretim birimleri, makale tara­ma merkezi ve konferans salonu ile üniversite içinden veya dışından ve farklı disiplinlerden çok sayıda araştırmacıya deal çalışma ortamı sağlamakta ve ülkemizde yapılan araştırmaların uluslararası düzeyde bilimsel yayınlara dönüşmesine öncülük etmektedir” açıklamasını yaptı.

“Etkin Yapılanmanın Meyveleri Alınıyor”

Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nin bu etkin yapılanmanın ilk meyvelerini almakta gecikmediğini de sözlerine ekleyen Yüksel, açıklamasına şöyle devam etti: “Üniversite daha ilk senesinde öğretim üyesi başına düşen yayın sayısında Türkiye’deki pek çok üniversiteyi geride bırakarak Bezmia­lem patentli yayında 1,74 rakamına ulaştı. Üniversitenin radyoloji merkezi, Avrupa’da Türkiye’den eğitim veren 2 üniversiteden biri olarak onaylandı. Baştan aşağı yenilene­rek günde 5 bin hastaya ayakta; 623 yatağı (103’ü yoğun bakım) ve 23 ameliyathanesi ile ayda 40 bin hastaya ameli­yat hizmeti veren Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakül­tesi Hastanesi’nde, Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen uygulamalarla tıp alanında birçok öncü yeniliklere imza atılıyor. Kardiyoloji Ana Bilim Dalı’nda hastanın göğüs kafesi açılmadan yapılan kalp kapağı ameliyatı ile hastalar 2 günde taburcu olmakta, ayrıca 5 adet tansiyon ilacına rağmen tedavi edilemeyen yüksek tansiyon hastası, ilk kez uygulanan “böbrek sinir renevasyonu” yöntemi ile ilaçsız yaşama devam etmektedir. Gastroenteroloji Bilim Dalı’nda ameliyatsız reflü operasyonu, nöroloji anabilim dalında çocuklarda en küçük yaşta nöbeti durmayan epileps (sara) hastalarında ‘vagalstimülatör’ yöntemi ile nöbetin azalması operasyonu, Üroloji Ana Bilim Dalı’nda ameliyat­la ya da ultra sonla çıkarılamayan böbrek taşlarının Mikro PNL sistemi ile tedavisi, Radyoloji Ana Bilim Dalı’nda mik-rodalgalarla kanserli tümörlerin tedavisi, Parkinson has­talığının teşhisinde kullanılan koku testleri, ABD’den sonra Türkiye’de ilk kez Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda gerçekleşti. Türkiye’nin en büyük ve donanımlı çocuk yoğun bakıma sahip hastanede, özellikli ventilasyon yöntemleri ‘high frequency oscillatory ventila-tion, neurally adjusted ventilatory asist’ ve otoimmun has­talıklarda törapötik plazma değişimi, akut hipoksemik solunum yetersizliğinde ilk kez extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) yöntemlerinin Türkiye’deki ilk uygula­malarının ve her türlü invazif girişimlerin rutin olarak yapıldığı ünite, istanbul’da çocuk travma hastası kabul edilen tek çocukyoğun bakım ünitesi konumundadır.

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here